Trang chủ > Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng tinbds.com


Chào mừng bạn đến với website tinbds.com. Để trở thành một thành viên và sử dụng website này, bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử sụng của website. Nếu sử dụng trang website này, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn và chịu những ràng buộc do những thỏa thuận này đã đưa ra. tinbds.com có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào.
1. Khái niệm

tinbds.com là một trang thông tin, tin tức về lĩnh vực bất động sản.
Tài nguyên là bao gồm thông tin, hình ảnh, phim tài liệu, tệp âm thanh hay bất cứ một tư liệu nào có trên tinbds.com.
Người sử dụng là cá nhân, là tập thể, tổ chức, doanh nghiệp... có thể truy cập vào tinbds.com, chấp nhận những điều khoản và sử dụng tinbds.com, tất cả đều được xưng hô là " bạn "
2. Quyền thay đổi nội dung điều khoản
tinbds.com có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình mà thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản.
Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và tinbds.com sẽ bị ràng buộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.
3. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website tinbds.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (việc bạn sử dụng website tinbds.com, kể cả vùng tương tác bất kỳ, việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website tinbds.com , phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website tinbds.com
4. Hạn chế sử dụng

tinbds.com không chấp nhận người sử dụng sử dụng tài nguyên của website vào bất cứ những việc sau:
- Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
- Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
- Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
- Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
- Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
- Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
- Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
- Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tinbds.com
- Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.
5. Quy định bài biết

- Đăng tin phải đăng đúng chuyên mục. Bản quyền tin đăng thuộc về chính khách hàng.
- Những bài viết vi phạm các điều sau sẽ bị chỉnh sửa, biên tập lại nội dung hoặc xoá ngay mà không cần phải thông báo.
- Bài viết có nội dung không phù hợp với chuyên mục.
- Bài viết dùng tiếng Việt không có dấu, hoặc bài viết toàn bằng chữ HOA, có quá nhiều ký tự đặc biệt.
- Những bài viết trùng lặp trong một hoặc nhiều chuyên mục.
- Bài viết gửi sai chuyên mục.
- Bài viết sử dụng những từ ngữ thô tục, hoặc sử dụng nhiều từ cố ý viết sai chính tả.
- Các bài viết không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chuyên mục. Những bài viết này sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục có nội dung phù hợp hơn.
- Tin đăng phải có địa chỉ liên lạc cụ thể.
- Tiêu đề phải cụ thể và ngắn gọn để người đọc biết ngay bạn muốn nói gì trước khi xem tin.
- Những bài đăng tin mới nếu gửi quá 2 bài cùng nội dung hoặc nội dung tương tự trong 1 hoặc nhiều chuyên mục sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
6. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của tinbds.com và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương. Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của tinbds.com.
7 Quy định bảo mật

tinbds.com quản lý nghiêm túc các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Bản Quy Định Bảo Mật. Xin hãy đọc cẩn thận bản Quy Định Bảo Mật vì người sử dụng sẽ phải đồng ý với những điều khoản này.