Tỉnh thành VN > An Giang > Thành phố Long Xuyên

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin tổng quan về Long Xuyên, An Giang

Thành phố Long Xuyên là một thành phố thuộc tỉnh An Giang. Long Xuyên là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị,văn hóa và khoa học kỹ thuật của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Long Xuyên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang.
- Diện tích:106,87 km2
- Dân số: hơn 400.000 người (năm 2015)

Các số điện thoại quan trọng

UBND Thành phố Long Xuyên: (0296) 3 842.646 – 3 841.310

Vị trí địa lý

Vị trí địa lý: Phía Tây Bắc Long Xuyên giáp huyện Châu Thành có đường ranh giới dài 12,446 km. Phía Nam Long Xuyên giáp quận Thốt Nốt của thành phố Cần Thơ. Phía Đông Bắc tiếp giáp với huyện Chợ Mới. Phía Tây giáp huyện Thoại Sơn với chiều dài đường ranh giới là 10,054 km.
Thành phố lớn và sầm uất thứ hai ĐBSCL, chỉ sau thành phố Cần Thơ. Long Xuyên cũng từng là tỉnh lỵ của tỉnh Long Xuyên cũ trước năm 1956.

Lịch sử

Năm Kỷ Dậu 1789, một đồn nhỏ được thành lập tại vàm rạch Tam Khê được gọi là thủ Đông Xuyên.
Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) lấy đất Tầm Phong Long cùng với huyện Vĩnh An tỉnh Vĩnh Long, đặt làm tỉnh An Giang với 2 phủ Tân Thành và phủ Tuy Biên.Thành Châu Đốc là lỵ sở của tỉnh An Giang. Lại cử chức An Hà Tổng đốc, thống lãnh hai tỉnh An Giang và Hà Tiên, lại thành lập hai ty Án sát, Bố chánh...
Hạt Long Xuyên được thành lập (chủ hạt là Briere)năm 1876, bắt đầu hình thành khu vực chợ Đông Xuyên tại thôn Mỹ Phước, trung tâm hành chính thuộc thôn Bình Đức.
Tỉnh Long Xuyên được thành năm 1900, lập gồm 3 đơn vị hành chính cấp quận: quận Châu Thành , quận Thốt Nốt và quận Chợ Mới, trong đó có 8 tổng với 54 làng xã.
Làng Mỹ Phước thời Pháp thuộc vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Châu Thành và là tỉnh lỵ tỉnh Long Xuyên.
Năm 1945 về phía chính quyền Cách mạng, thành phố Long Xuyên ngày nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long Xuyên. Long Xuyên thuộc tỉnh Long Châu Hậu năm 1947. Thuộc tỉnh Long Châu Hà năm 1950. Tỉnh Long Xuyên được tái lập năm 1954, địa bàn thành phố Long Xuyên lúc đó trở lại thuộc tỉnh Long Xuyên.
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ký Sắc lệnh 143/VN ngày 22/10/1956, để "thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn–Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam". Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam thay đổi nhiều, một số tỉnh mới được thành lập. Theo Sắc lệnh này, địa phận Việt Nam Cộng Hoà gồm Đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Lúc này tỉnh Châu Đốc và tỉnh Long Xuyên được sáp nhập để thành lập tỉnh mới có tên là tỉnh An Giang. Tỉnh lỵ tỉnh An Giang đặt tại Long Xuyên và vẫn giữ nguyên tên là "Long Xuyên", về mặt hành chánh thuộc xã Mỹ Phước, quận Châu Thành.
Hai xã Bình Đức và Mỹ Phước năm 1957 được chia ra thành 5 xã là Mỹ Hòa Hưng, Bình Đức, Phước Đức và Mỹ Thới và Mỹ Phước. Xã Phước Đức năm 1959, nhập vào xã Mỹ Phước và Bình Đức. Và Long Xuyên luôn là tỉnh lỵ của tỉnh An Giang cho đến năm 1975.
Chính quyền Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng quyết định đặt vùng đất Long Xuyên thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 1956. Tách một phần đất của huyện Châu Thành để thành lập thị xã Long Xuyên trực thuộc tỉnh An Giang năm 1957. Năm 1971, sau khi tách đất tỉnh An Giang để thành lập tỉnh Châu Hà, thị xã Long Xuyên vẫn thuộc tỉnh An Giang.
Thị xã Long Xuyên tháng 5/1974 lại thuộc tỉnh Long Châu Hà theo Hội nghị thường trực của Trung ương Cục miền Nam.
Chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban Sau ngày 30/4/1975, đặt thị xã Long Xuyên trực thuộc tỉnh Long Châu Hà cho đến đầu năm 1976.
Thị xã Long Xuyên trở lại thuộc tỉnh An Giang tháng 2/1976, đồng thời vẫn tiếp tục đóng vai trò là tỉnh lỵ tỉnh An Giang. Thị xã Long Xuyên ban đầu gồm các xã: Mỹ Bình, Bình Đức, Mỹ Phước và Phước Mỹ.
Xã Mỹ Thới của huyện Châu Thành nhập vào thị xã Long Xuyên ngày 27/01/1977. Thị xã Long Xuyên gồm 4 phường là Mỹ Bình, Bình Đức, Mỹ Phước Mỹ Long, và 2 xã là Mỹ Hòa, Mỹ Thới ngày 1/3/1977.
Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 181-CP ngày 25/04/1979 về việc điều chỉnh địa giới ở một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang. Theo đó, tách ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Bình Phú của xã Bình Hòa, một phần đất ấp Bình Thạnh (Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường Bình Đức, thị xã Long Xuyên, lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn An Châu.
Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 300-CP ngày 23/08/1979, về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang. Theo đó, sáp nhập xã Mỹ Hòa Hưng của huyện Châu Thành vào thị xã Long Xuyên.
- Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 09/1999/NĐ-CP ngày 01/03/1999, về việc thành lập THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, thuộc tỉnh An Giang.
- Thành lập thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Long Xuyên.
- Thành phố Long Xuyên có 10.687 ha diện tích tự nhiên và 245.149 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành chính cơ sở là các phường Mỹ Bình, Bình Đức, Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, Mỹ Long, và các xã Mỹ Hòa,Mỹ Khánh, Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh.
- Địa giới hành chính thành phố Long Xuyên: Đông giáp huyện Chợ Mới và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp); Tây giáp huyện Thoại Sơn; Nam giáp huyện Thốt Nốt (tỉnh Cần Thơ); Bắc giáp huyện Châu Thành.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 64/1999/NĐ-CP ngày 02/08/1999, về việc thành lập một số phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang: Thành lập phường Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thới,Thành lập phường Bình Khánh, phường Mỹ Quý,phường Bình Dức,phường Mỹ Phước...
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 52/2005/NĐ-CP ngày 12/04/2005, về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên, Thoại Sơn, tỉnh An Giang:
- Thành lập phường Đông Xuyên trên cơ sở 89 ha diện tích tự nhiên và 10.149 nhân khẩu của phường Mỹ Xuyên.
- Phường Đông Xuyên có 89 ha diện tích tự nhiên và 10.149 nhân khẩu.
- Sau khi thành lập phường Đông Xuyên, phường Mỹ Xuyên còn lại 62 ha diện tích tự nhiên và 16.368 nhân khẩu.
- Thành lập phường Mỹ Hòa trên cơ sở toàn bộ 1.651 ha diện tích tự nhiên và 26.928 nhân khẩu của xã Mỹ Hòa.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 474/QĐ-TTg n gày 14/04/2009 về việc công nhận thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang.

Kinh tế

Long Xuyên là một thành phố khá phát triển về thương mại (chủ yếu là mua bán lúa gạo) và công nghiệp chế biến thủy sản (như cá basa), với hơn sáu nhà máy và hơn chục ngàn công nhân.
Chợ Đông Xuyên (tức chợ Long Xuyên)trở thành đầu mối giao lưu hàng hóa quan trọng của tỉnh. cả 11 phường và 2 xã của Long Xuyên đều có chợ, riêng chợ Long Xuyên (thuộc phường Mỹ Long) là chợ chính và sầm uất nhất tỉnh.
Ở TP. Long Xuyên có khoảng 8 nhà máy chế biến thủy sản, 90 nhà máy xay xát-lau bóng gạo, 1 nhà máy chế biến nông sản và rau quả xuất khẩu Bình Khánh và 1 Nhà máy thức ăn gia súc Afiex. Các cơ sở chế biến nước mắm và nước chấm có tiếng như: Cửu Long, Vị Hương, Hương Sen, Miền Tây Mitaco...
Hiện Long Xuyên có 14 ngành nghề truyền thống đang tồn tại, gồm:làm bánh tráng, se nhang, làm len,làm lưỡi câu, đồ sắt, đan đát, làm dầm chèo, dệt, chằm nón, đóng xuồng ghe, làm cẩm thạch v.v...đã hình thành từ hàng chục năm nay.
Các phường, xã trong thành phố đều có chợ, chợ lớn nhất là chợ Long Xuyên. Bên cạnh đó, tại đây cũng có sự hiện diện của các siêu thị lớn, như: Metro, Coop Mart, Vinatex Mart, và các trung tâm sắm lớn, như: Nguyễn Kim, Nguyễn Huệ, v.v...Sắp tới dự kiến ngày 24/12/2015, TTTM Vincom An Giang sẽ khai trương tại khu phức hợp Star World, phường Mỹ Bình.

Giáo dục

Trước năm 1886 ở Long Xuyên chỉ có những trường làng dạy chữ Nho và trường tổng dạy chữ quốc ngữ. Năm 1886, mới có Trường tiểu học Pháp Việt . Năm 1917, hình thành "Long Xuyên khuyến học hội" với vai trò tích cực của Hồ Biểu Chánh. Năm 1929, Ở Long Xuyên có 1 trường Nam, 1 trường Nữ với 1.144 học sinh. Ngoài ra, còn có trường nội trú Trần Minh (vị trí ở Trường THCS Nguyễn Trãi và Trường Tiểu học Châu Văn Liêm hiện nay) với 105 học sinh và một trường người Hoa (Bang Quảng Đông) với 30 học sinh. Sau 1930, trường nội trú Trần Minh có mở các lớp nội trú đầu lớp Cao đẳng Tiểu học.
Tháng 2/1952, trường được đổi tên thành Trường Trung học Thoại Ngọc Hầu. Trước đó là trường Trung học mang tên Collège de Long Xuyên, Khoảng cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 Long Xuyên có Trường Trung học Tư thục Khuyến Học.
Từ năm 1962 cho đến 1975, ngoài hai trường công lập là Trường Trung học Tổng hợp Thoại Ngọc Hầu Trường Trung học Tổng hợp Chưởng Binh Lễ ngày nay là một phần của Trường Đại học An Giang, cấp trung học phổ thông cũng lần lượt ra đời, như: Trường Bồ Đề, Trường Hoa Liên, Trường Phụng Sự (nay là Trường PTTH Long Xuyên)...
Về trung học chuyên nghiệp, có "Trường Trung học Kỹ thuật An Giang" (thành lập năm 1962), Trường Trung học Nông Lâm Súc (thành lập năm 1963), Trường Sư phạm Long Xuyên (thành lập năm 1969), Trường nữ hộ sinh quốc gia (thành lập năm 1970)...
Viện Đại học Hòa Hảo tại Long Xuyên.Năm 1974, Giáo hội Thiên Chúa giáo nâng cấp Chủng viện Tê rê xa thành Đại chủng viện thánh Thomas để đào tạo cấp linh mục.
Trường Đại Học An Giang được thành lập t háng 12/1999 tại địa chỉ 25 Võ Thị Sáu, Long Xuyên, An Giang.

Y tế

Long Xuyên hiện nay là trung tâm y tế lớn nhất tỉnh, ngoài các phòng khám tư Đông y lẫn Tây y, Long Xuyên còn có hai bệnh viện tư là Bình Dân và Hạnh Phúc cùng hai bệnh viện công mang tên Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang và "Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên" nhằm phục vụ việc phòng và khám chữa bệnh cho người dân. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đang được xây dựng mới quy mô lớn 600 giường bệnh với 10 tầng, và là bệnh viện đầu tiên ở ĐBSCL có sân đỗ trực thăng.
Long Xuyên còn có Bệnh viện nhi,Tim mạch, khám chữa bệnh liên quan đến tim mạch cho người dân trong tỉnh và cả các tỉnh lân cận. Ngoài ra còn có Răng-hàm-mặt, Bệnh viện Mắt, bệnh Tai - mũi-họng.

Di tích-Danh thắng

Ở Long Xuyên có 3 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, đó là: Đình Mỹ Phước và Bắc Đế miếu (tức chùa Ông Bắc), ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Năm 2012, Khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.
Ngoài ra, Long Xuyên còn có công viên Nguyễn Du, quảng trường Hai Bà Trưng, chợ nổi Long Xuyên...được nhiều du khách tìm đến tham quan.
Công viên Nguyễn Du rộng khoảng 0,3 km² cận kề bên sông Hậu. Nơi trung tâm khuôn viên là một hồ nước nhân tạo, khiến phong cảnh nơi đây thêm đẹp và thoáng mát.
Chợ nổi Long Xuyên là nơi tập trung hàng trăm xuồng, ghe từ khắp nơi đến để mua bán hàng hóa. Chợ nổi chỉ hoạt động từ khoảng 5 giờ sáng đến 10 giờ mỗi ngày...

Hình ảnh về Long Xuyên, An Giang

Hình ảnh Long Xuyên, An Giang
Trung tâm thương mại Thành phố Long Xuyên
Hình ảnh Long Xuyên, An Giang
Cầu Hoàng Diệu
Hình ảnh Long Xuyên, An Giang
Chợ Long Xuyên

Dự án bất động sản tại Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ảnh dự án Sao Mai Bình Khánh 3
Sao Mai Bình Khánh 3
Đường Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án Sao Mai Bình Khánh 5
Sao Mai Bình Khánh 5
Đường Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án First Home An Giang
First Home An Giang
16B Phố Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án Golden City An Giang
Golden City An Giang
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án Marina Plaza
Marina Plaza
Địa chỉ: Số 1 đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án Khu đô thị Tây Sông Hậu
Khu đô thị Tây Sông Hậu
Địa chỉ: 3 phường Mỹ Long, Mỹ Phước và Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang

Thành phố Long Xuyên có bao nhiêu phường, xã và thị trấn?

Long Xuyên có 11 phường, 2 xã và 0 thị trấn trực thuộc:

Phường xã trực thuộc Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang


Đường phố trực thuộc Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Bản đồ vị trí Long Xuyên

Các trường THPT, CĐ, ĐH tại Thành phố Long XuyênAn Giang

STTLoạiTên trườngĐịa chỉ
1THPTThpt Chuyên Thoại Ngọc HầuSố 5B Tôn Đức Thắng – TP. Long Xuyên – An Giang
2THPTThpt Long XuyênPhường Mỹ Long,Long Xuyên
3THPTThpt Mỹ ThớiẤp Tây An, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, AN GIANG
4Đại họcĐH An GiangSố 18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
5Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Nghề An GiangSố 165A, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
6Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Đại Học An GiangSố 18, đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
7Cao đẳng/TCTrung Cấp Y Tế An Giang(Số 20 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang)

Chi nhánh / cây ATM tại Long Xuyên, An Giang

Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Thành phố Long Xuyên - An Giang

STTNgân hàngTên CN/ PGDĐịa chỉ
1VietcombankChi nhánh An Giang30-32 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
2ACBChi nhánh An Giang9 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
3AgribankChi nhánh An GiangSố 51B Đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
4TechcombankChi nhánh An Giang328/4 – 328/5 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
5BIDVChi nhánh An GiangSố 222 Đ. Lý Thái Tổ - Mỹ Long- Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
6MBBankChi nhánh An GiangSố 1293 đường Trần Hưng Đạo, tổ 22, khóm Bình Long2, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
7TPBankChi nhánh An GiangTòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
8DongABankChi nhánh An Giang19/14 Quốc Lộ 91, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
9VPBankChi nhánh An Giang179-181 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
10KienlongbankChi nhánh An GiangLô 21 - 22A2 Lý Thái Tổ, KP. 3, P. Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
11SCBChi nhánh An Giang55-57 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
12SHBChi nhánh An GiangSố 6-8 Nguyễn Huệ A, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
13SacombankChi Nhánh An Giang313/2 Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
14VietABankChi nhánh An Giang1296 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang
15SeaBankChi nhánh An GiangSố 317 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
16ABBankChi nhánh An Giang904B Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
17VietCapitalBankChi nhánh An GiangSố 183 - 185 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
18HDBankChi nhánh An Giang246 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
19SouthernBankChi nhánh An Giang127 Trần Hưng Đạo, Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
20OCBChi nhánh An Giang54 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
21PGBankChi nhánh An Giang1444 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
22EximbankChi nhánh An Giang70-72 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
23LienVietPostBankChi nhánh An GiangSố 1100 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
24CBBankChi Nhánh An Giang689-691-692 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
25NCBChi nhánh An Giang312/5B Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
26VietinBankChi nhánh An GiangSố 270 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
27PGBankChi nhánh An Giang - Nhtmcp Xang Dau Petrolimex56, 58 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
28VIBChi nhánh An Giang: số 73Số 73-75 Đường Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
29VDBChi nhánh Khu vực Đồng Tháp - An Giang83 Nguyễn Huệ - Phường Mỹ Long - Thành phố Long Xuyên, An Giang
30AgribankChi nhánh Long XuyênSố 42-44-46 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
31TPBankChi nhánh Ngân hàng Tien Phong Bank CN AN GIANG689-691-692 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
32TPBankChi nhánh Ngân hàng Tien Phong Bank PGD MỸ QUÝ22/6C Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang
33TPBankChi nhánh Ngân hàng Tien Phong Bank QTK MỸ LONG54/4 Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
34SHBChi nhánh Phòng GD Bình KhánhSố 608B/31 đường Trần Hưng Đạo, khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
35SHBChi nhánh Phòng GD Mỹ QuýSố 17/7B Quốc lộ 91, Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang
36CBBankChi nhánh Quỹ tiết kiệm Mỹ Long54/4 Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
37MDBChi nhánh Quỹ tiết kiệm Nguyễn HuệSố 05, Đường Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
38BankOfVietnamChi nhánh tỉnh An GiangSố 1, Hùng Vương, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
39VPBankChi nhánh Tt Sme An Giang179-181 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
40MSBPhòng giao dịch An GiangSố 1541 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang
41ACBPhòng giao dịch Bình Khánh582/30 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
42AgribankPhòng giao dịch Bình KhánhSố 220-222 Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang
43DongABankPhòng giao dịch Bình Khánh253D/13 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang
44LienVietPostBankPhòng giao dịch Bưu điện Long XuyênSố 106 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
45LienVietPostBankPhòng giao dịch Bưu điện Mỹ LongSố 11-13 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
46ACBPhòng giao dịch Long Xuyên95 Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
47DongABankPhòng giao dịch Long Xuyên1442 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
48VietABankPhòng giao dịch Long Xuyên1-3 Trần Quốc Toản, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang
49EximbankPhòng giao dịch Long Xuyên3/4 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
50VietinBankPhòng giao dịch Long XuyênSố 20, 22 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Cây ATM ngân hàng ở Thành phố Long Xuyên - An Giang

STTNgân hàngTên cây ATMĐịa chỉ
1ABBank13 Lê Văn Nhung13 Lê Văn Nhung, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
2Sacombank313/2 Đường Trần Hưng ĐạoThành phố Long Xuyên, An Giang
3BIDV49-51-53 Nguyễn Huệ49-51-53, Nguyễn Huệ- Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
4OCB54 Trần Hưng Đạo54 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
5BIDV7 Nguyễn Hữu Cảnh7 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
6ABBank904 Hà Hoàng Hổ904 Hà Hoàng Hổ, TP. Long Xuyên, An Giang
7VietcombankAgifish An Giang2222 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
8ACBAn Giang09 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
9TechcombankAn Giang328/4 – 328/5 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
10TPBankAn GiangTòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
11SeaBankAn GiangSố 317 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
12VietinBankAn Giangsố 270 Lý Thái Tổ, TP. Long Xuyên, An Giang
13MSBAn GiangSố 1541 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
14KienlongbankAn GiangLô 21 - 22A2 Lý Thái Tổ, KP. 3, P. Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
15VIBATM 007: số 73Số 73-75 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
16SHBATM 13070001(173) Phường Mỹ LongSố 6-8 Nguyễn Huệ A, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
17SHBATM 13070002(397) Phường Mỹ Quý17B/7 Quốc lộ 91, Khóm Mỹ Quới, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang
18SHBATM 13070003(919) Phường Mỹ BìnhSố 27 – Đường Tôn Đức Thắng – Phường Mỹ Bình – Thành Phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang
19MBBankBáo An Giang399B Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang
20VietinBankBệnh viện đa khoa trung tâmsố 2 Lê Lợi, Phía ngoài cổng, trong vòng rào, cạnh chốt BV, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
21ACBBình Khánh582/30 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
22MBBankBộ chỉ huy quân sự tỉnh An GiangSố 8 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
23BIDVBưu Điện thành phố Long Xuyên694/30f trần hưng đạo - mỹ phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
24MBBankCảng Mỹ ThớiQuốc lộ 91, P Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
25SHBChi nhánh An GianSố 6-8 Nguyễn Huệ A, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
26ACBChi nhánh AN GIANG09 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
27MBBankChi nhánh An GiangSố 398, Hà Hoàng Hồ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
28DongABankChi nhánh An Giang19/14 Quốc Lộ 91, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
29HDBankChi nhánh An Giang246 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
30SouthernBankChi nhánh An Giang127 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
31VietCapitalBankChi nhánh An GiangSố 183 - 185 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
32EximbankChi nhánh An Giang70-72 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
33CBBankChi Nhánh An Giang689-691-692 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
34LienVietPostBankChi nhánh An Giang132C Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
35VietABankChi nhánh An Giang1296 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang
36VietinBankCông an tỉnh An Giangsố 7 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
37VietcombankCông ty AFIEX25/40 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
38VietcombankCông ty CP Nam Việt19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quí, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
39VPBankCông ty CPTS Việt AnQL 91, Mỹ Thới, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
40TechcombankCông ty thuốc lá An GiangSố 23/2A Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
41VietcombankCông ty TNHH MetroSố 414 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
42BIDVCông ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang316/1 Trần Hưng Đạo - Mỹ Long- Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
43BIDVCông ty Xây lắp AG316/1A Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
44VietinBankKhách sạn Hoà BìnhKhách sạn Hoà Bình, dường Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
45MBBankKhách Sạn Hòa Bình 208 Lê Hồng Phong, P Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
46BIDVKho bạc nhà nước Châu Đốc21 Phan Đình Phùng, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
47DongABankKhu 2 Đại học An GiangUng Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang
48VietcombankKS Long Xuyên19 Nguyễn Văn Cưng, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
49ACBLong Xuyên95 Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
50MDBLong Xuyên106 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

Ghi chú về Long Xuyên

Thông tin về Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Long Xuyên, An Giang