Tỉnh thành VN > An Giang

Tỉnh An Giang

Thông tin tổng quan về An Giang, Việt Nam

An Giang là tỉnh ở miền Tây Nam Bộ (còn gọi là vùng đồng bằng sông Cửu Long) Việt Nam. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 3.506 km2 .
An Giang thành lập năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng là một trong sáu tỉnh đầu tiên ở Nam Kỳ (Nam Kỳ lục tỉnh) Dưới thời Pháp thuộc Tỉnh An Giang bị giải thể và sau đó lại được chính quyền Việt Nam Cộng hòa tái lập, tồn tại từ cuối năm 1956 cho đến ngày nay.
An Giang là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc tháng 7 năm 2013. Thành phố Long Xuyên có truyền thống văn hóa đặc trưng của một thành phố miền Tây với chợ nổi trên sông Hậu và nhiều di tích thắng cảnh khác. Thành phố Châu Đốc là thành phố biên giới, nổi tiếng với cụm di tích và thắng cảnh ở núi Sam. Hiện nay, tỉnh lỵ tỉnh An Giang được đặt tại thành phố Long Xuyên.

Các số điện thoại quan trọng

UBND tỉnh An Giang: (0296) 3856 188
Bệnh viện Đa khoa An Giang: (0296) 3852 862
Bênh viện Bình Dân: (0296) 3847 206
Bệnh viện Đa khoa thành phố Châu Đốc: (0296) 3867 148

Vị trí địa lý

Phía Đông và phía Bắc An Giang giáp tỉnh Đồng Tháp, phía Đông Nam giáp thành phố Cần Thơ, phía Tây Bắc giáp Campuchia với đường biên giới dài gần 100 km, phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Kiên Giang.

Lịch sử

Thời kỳ phong kiến Nhà Nguyễn ( từ thế kỷ XVIII đến 1867)

Theo sách Đại Nam nhất thống chí: “Xưa là đất Tầm Phong Long, năm Đinh Sửu thứ 19 (1757) đời Thế Tông, quốc vương Chân Lạp Nặc Tôn dâng đất nầy, đặt làm đạo Châu Đốc, vì đất ấy có nhiều chỗ bỏ hoang, đầu đời Gia Long mộ dân đến ở, gọi là Châu Đốc Tân Cương”.
Gia Long đổi Gia Định trấn thành Gia Định thành năm Mậu Thìn 1808. Gia Định thành thống quản 5 trấn:Định Tường, Vĩnh Thanh, Phiên An, Biên Hoà và Hà Tiên. Tỉnh An Giang ( ngày nay) lúc bấy giờ thuộc trấn Vĩnh Thanh.
Minh Mạng tiếp tục đổi " Ngũ trấn" thành " Lục tỉnh" gồm : Phiên An, Biên Hoà, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên năm Nhâm Thìn 1832.
Sách Đại Nam nhất thống chí viết “ Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) lấy đất nầy cùng với huyện Vĩnh An tỉnh Vĩnh Long đặt làm phủ Tuy Biên và Tân Thành; đặt bốn huyện là Tây Xuyên, Phong Phú, Đông Xuyên và Vĩnh An lập tỉnh An Giang, đặc chức An Hà Tổng đốc, thống lĩnh 2 tỉnh An Giang và Hà Tiên, lại đặt hai ty Bố chánh, Án sát” .
Như vậy, tỉnh An Giang được thành lập từ năm 1983, gồm có 2 phủ, 4 huyện. Lỵ sở của tỉnh An Giang đặc tại Châu Đốc, nơi Tổng đốc An Hà trú đóng cai quản 2 tỉnh An Giang, Hà Tiên. Tỉnh An Giang ngày nay gần khớp với địa bàn hai huyện Đông Xuyên và Tây Xuyên xưa ( tức phủ Tuy Biên).
Minh Mạng cho lấy đất Ba Thắc đặt thêm phủ Ba Xuyên, đặt hai huyện Phong Nhiêu, Phong Thạnh và lấy huyện Vĩnh Định tỉnh Vĩnh Long nhập vào tỉnh An Giang năm 1835.
Năm Minh Mạng thứ 17( Bính Thân 1836), vua cho đạc điền lập địa bạ cả Nam Kỳ lục tỉnh. Địa bạ An Giang lần đầu tiên được xác lập ngày mùng 3 tháng 6 năm 1836, ghi nhận lúc bấy giờ có 2 phủ, 4 huyện, 18 tổng, 167 làng.
Đến thời Tự Đức, sau nhiều lần tách nhập, thêm phủ, huyện, An Giang có 3 phủ, 10 huyện ( Đại Nam nhất thống chí liệt kê chỉ có 9 huyện).

Dưới chế độ thực dân Pháp (1867 – 1945)

Thống đốc Dupré, Pháp ra Nghị định ngày 05/01/1876 bỏ hệ thống Nam Kỳ lục tỉnh mà chia thành 4 khu vực : Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac ; bao gồm 19 hạt. Tỉnh An Giang (Nam kỳ lục tỉnh) được chia thành 5 hạt ( Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đéc), tỉnh Hà Tiên chia thành 2 hạt ( Hà Tiên, Rạch Giá). Khu vực Bassac (Hậu Giang) gồm 6 hạt: Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Trà Ôn, Sóc Trăng, Rạch Giá (hạt Sa Đéc thuộc khu vực Vĩnh Long). Địa bàn An Giang ngày nay nằm trên 2 hạt Châu Đốc ( 10 tổng, 91 thôn) và Long Xuyên ( 8 tổng, 55 thôn).
Tỉnh Châu Đốc gồm 4 quận ( Châu Thành, Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn) 12 tổng, 98 xã và tỉnh Long Xuyên gồm 3 quận ( Châu Thành, Thốt Nốt, Chợ Mới) 8 tổng, 58 xã năm 1917. Năm 1930, tỉnh Châu Đốc nhận thêm quận Hồng Ngự, tỉnh Long Xuyên vẫn như cũ.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Chính quyền tay sai tiếp tục duy trì các đơn vị hành chính cả nước có 69 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Năm 1945, Nam kỳ có 21 tỉnh, trong đó tỉnh Châu Đốc có 5 quận là Tịnh Biên, Tri Tôn, Hồng Ngự, Tân Châu, Châu Phú và tỉnh Long Xuyên có 3 quận là Chợ Mới, Thốt Nốt, Châu Thành. Năm 1953, tỉnh Long Xuyên gồm 5 quận ( thành lập thêm 2 quận Núi Sập và Lấp Vò), tỉnh Châu Đốc vẫn như cũ( 5 quận).
Tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc thuộc Khu 9.Đêm 22/9/1945, Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ được thành lập và cuộc Kháng chiến Nam Bộ bắt đầu.Ngày 12/9/1947, Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ ra Chỉ thị số 50/CT phân chia lại địa giới 2 tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc thành 2 tỉnh mới là Long Châu Tiền thuộc Khu 8 và Long Châu Hậu thuộc Khu 9.
- Tỉnh Long Châu Tiền có 5 quận là Tân Châu, Hồng Ngự, Chợ Mới, Châu Phú B ( An Phú ngày nay) và Lấp Vò.
- Tỉnh Long Châu Hậu có 6 quận là Tịnh Biên, Tri Tôn, Thốt Nốt, Thoại Sơn, Châu Phú A và Châu Thành (bao gồm 2 tỉnh lỵ là Long Xuyên và Châu Đốc).
Ngày 07/02/1949, tỉnh Long Châu Hậu giao quận Thốt Nốt về tỉnh Cần Thơ và ngày 14/5/1949, tỉnh Long Châu Tiền giao quận Lấp Vò về tỉnh Sa Đéc.
Tháng 5/1949, tỉnh Long Châu Hậu tiếp nhận 3 xã Nam Thái Sơn, Bình Sơn và Thổ Sơn của quận Châu Thành (Rạch Giá) nhập vào quận Tri Tôn và tiếp nhận 2 xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ 2 ấp Mỹ Phú, Mỹ Quới) và Tân Hội cùng 4 ấp của xã Tân Hiệp nằm về phía Bắc lộ Cái Sắn vào quận Thoại Sơn.
Tháng 6/1949, chia quận Tân Châu của tỉnh Long Châu Tiền thành 2 quận mới là quận Phú Châu gồm 17 xã và quận Tân Châu gồm 10 xã.
Theo Nghị định 58/TTg ngày 30/10/1950 của Thủ tướng Chính phủ 2 tỉnh Long Châu Hậu và Hà Tiên được sáp nhập thành tỉnh Long Châu Hà, gồm 8 quận : Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú A, Châu Thành, Thoại Sơn, Thốt Nốt, Giang Châu (quận Giang Thành và Châu Thành của Hà Tiên nhập lại, là huyện Hà Tiên ngày nay) và Phú Quốc. Sáp nhập 2 quận Tri Tôn, Tịnh Biên thành quận Tịnh Biên; 2 quận Châu Thành,Thoại Sơn thành quận Châu Thành tháng 7/1951.
Ngày 27/6/1951, theo Nghị định 173/NB51 của Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ, tỉnh Long Châu Sa được thành lập trên cơ sở nhập tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Long Châu Tiền, gồm có 7 huyện : Châu Thành (Sa Đéc), Lai Vung, Cao Lãnh, Tân Hồng, Tân Châu, Phú Châu và Chợ Mới. Lúc này, 2 huyện Hồng Ngự và Tân Châu của Long Châu Tiền chia ranh giới lại thành 2 huyện Tân Hồng và Tân Châu. Đến tháng 7/1951, nhập huyện Lấp Vò vào tỉnh Long Châu Sa.
Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ ra nghị định 252/NB51 ngày 12/10/1951 chia liên khu Nam Bộ thành 2 phân liên khu: Phân liên khu Miền Đông gồm 6 tỉnh : Gia Định, Thủ Biên, Bà Rịa, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Long Châu Sa và Phân liên khu Miền Tây gồm 6 tỉnh : Bến Tre, Vĩnh Trà, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Châu Hà. Hai tỉnh Long Châu Hà và Long Châu Sa tồn tại đến năm 1954.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)

Năm 1955, tỉnh Châu Đốc có 5 quận: Châu Phú, Tân Châu, Tri Tôn, Tịnh Biên, Hồng Ngự với 70 xã. Tỉnh Long Xuyên có 5 quận : Châu Thành, Chợ Mới, Núi Sập, Thốt Nốt, Lấp Vò với 47 xã.
Theo Sắc lệnh 246/VN ngày 08/9/1964,( chính quyền Sài Gòn), tỉnh An Giang được tách thành 2 tỉnh : tỉnh Châu Đốc (5 quận, 10 tổng, 57 xã) và tỉnh An Giang (4 quận, 6 tổng, 38 xã). Tỉnh Long Xuyên cũ được đặt tên là tỉnh An Giang cho đến năm 1975.
Tháng 10/1954, chính quyền Cách mạng, Xứ ủy Nam Bộ lập lại 2 tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc. Tỉnh Long Xuyên gồm các quận : Châu Thành, Chợ Mới, Lấp Vò, Thốt Nốt, Phong Thạnh Thượng. Tỉnh Châu Đốc gồm các quận : Tân Châu, Hồng Ngự, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú.
Theo sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, giữa năm 1957, tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc hợp nhất lại thành tỉnh An Giang, gồm 9 quận : Chợ Mới, Thốt Nốt, Núi Sập, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn. Giao Hồng Ngự về tỉnh Kiến Phong và giao Lấp Vò về tỉnh Sa Đéc.
Tháng 10/1961,để đối phó với tình hình mới, Tỉnh ủy An Giang quyết định thành lập các liên huyện Tịnh Biên - Tri Tôn lấy tên Tịnh Biên, liên huyện Châu Thành - Huệ Đức lấy tên Châu Thành, liên huyện Tân Châu - An Phú lấy tên Tân Châu. Cuối năm 1962, Tỉnh uỷ chỉ đạo tách liên huyện Tịnh Biên - Tri Tôn trở lại 2 huyện như trước.
Tháng 8/1971, An Giang chia thành 2 tỉnh An Giang và Châu Hà.
- Tỉnh An Giang gồm 5 huyện : Châu Phú, Châu Thành X, An Phú, Tân Châu, Phú Tân, bao gồm 2 nơi mà nay gọi là thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc.
- Tỉnh Châu Hà gồm 6 huyện : Tịnh Biên, Tri Tôn, Huệ Đức, Hà Tiên, Phú Quốc và Châu Thành A của tỉnh Kiên Giang.
Trung ương Cục chia lại địa bàn các tỉnh, tháng 5/1974, tỉnh An Giang, Châu Hà và Kiến Phong chuyển thành 2 tỉnh Long Châu Tiền và Long Châu Hà.
- Tỉnh Long Châu Tiền gồm 6 huyện : Tân Châu, An Phú, Phú Tân A, Phú Tân B, Hồng Ngự và Tam Nông (nay là Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp).
- Tỉnh Long Châu Hà gồm có các huyện : Châu Thành X, Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Huệ Đức, Châu Thành A (Rạch Giá), Phú Quốc và 2 thị xã Long Xuyên và Châu Đốc.

Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( từ 1975 đến 2000)

Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 20/12/1975 của Bộ Chính trị, An Giang được thành lập bao gồm tỉnh Long Xuyên và tỉnh Châu Đốc cũ (trừ huyện Thốt Nốt). Tỉnh An Giang lúc này có 8 quận, 84 xã.
Nghị định của Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam tháng 2/1976, giải thể khu hợp nhất tỉnh, bỏ danh xưng “quận” có từ thời Pháp và lấy lại danh xưng “huyện” ; “quận” và “phường” dành cho các đơn vị tương xứng với huyện và xã khi đã đô thị hóa. Tỉnh An Giang có 10 huyện, thị là : Châu Thành, Huệ Đức, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Phú Châu, Tri Tôn, Tịnh Biên, thị xã Long Xuyên và thị xã Châu Đốc.
Quyết định 56/CP của Chính phủ n gày 11/3/1977 hợp nhất huyện Tri Tôn và Tịnh Biên thành huyện Bảy Núi. huyện Huệ Đức và Châu Thành thành Huyện Châu Thành,
Quyết định số 300/HĐBT ngày 23/8/1979, của Hội đồng Bộ trưởng điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh An Giang. Huyện Bảy Núi được chia thành 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Huyện Châu Thành chia thành 2 huyện Châu Thành và Thoại Sơn. An Giang có 8 huyện và 2 thị xã.
Quyết định số 373/HĐBT ngày 13/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Phú Châu thành 2 huyện Tân Châu và An Phú.
Nghị định 09/NĐCP ngày 01/3/1999, của Chính phủ thành lập thành phố Long Xuyên. Tỉnh An Giang hiện nay gồm các đơn vị hành chính trực thuộc là thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và 9 huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Tân Châu, An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên; với 140 đơn vị hành chính cơ sở gồm 11 phường, và 11 thị trấn và 118 xã.
Đến năm 2010, tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 156 đơn vị hành chính cấp xã gồm 20 phường, 16 thị trấn, 120 xã.

Dân số

An Giang là tỉnh có dân số đông nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dân số toàn tỉnh tính đến năm 2011 là 2.151.000 người, mật độ dân số 608 người/km². Toàn tỉnh có 24.011 hộ dân tộc thiểu số, với 114.632 người, chiếm 5,17% tổng dân số toàn tỉnh.

Tài nguyên thiên nhiên

1. Tài nguyên đất

An Giang có 37 loại đất khác nhau, hình thành 6 nhóm đất chính, trong đó chủ yếu là nhóm đất phù sa trên 151.600 ha, chiếm 44,5%. Đất đai của An Giang phần lớn màu mỡ vì 72% diện tích là đất phù sa hoặc có phù sa, địa hình bằng phẳng, thích nghi đối với nhiều loại cây trồng.

2. Tài nguyên rừng

An Giang có trên 583 ha rừng tự nhiên thuộc loại rừng ẩm nhiệt đới, đa số là cây lá rộng, với 154 loài cây quý hiếm thuộc 54 họ, ngoài ra còn có 3.800 ha rừng tràm. Sau một thời gian diện tích rừng bị thu hẹp, những năm gần đây tỉnh đã chú ý nhiều tới việc gây lại vốn rừng. Động vật rừng An Giang cũng khá phong phú và có nhiều loại quí hiếm.

3.Tài nguyên khoáng sản

An Giang có tài nguyên khoáng sản khá phong phú, so với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, trữ khoáng sản khá; đá granít trên 7 tỷ m3; đá cát kết 400 triệu m3; than bùn 16,4 triệu tấn; vỏ sò 30 – 40 triệu m3; cao lanh 2,5 triệu tấn; ngoài ra còn có các loại puzolan, fenspat, bentonite, cát sỏi,…

Tiềm năng kinh tế

1. Tiềm năng du lịch

Du lịch của tỉnh tập trung vào các lĩnh vực văn hoá, du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng.

2. Những lợi thế so sánh

Tài nguyên khoáng sản là lợi thế của tỉnh An Giang so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác: nguồn đá, cát, đất sét là nguyên liệu quý của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu rất lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long về vật liệu xây dựng.

Các danh nhân

Tướng nhà Nguyễn Thư Ngọc Hầu (Chợ Mới).
Tướng nhà Nguyễn Nguyễn Văn Nhơn (Vĩnh An, An Giang xưa).
Người cộng tác với Pháp Trần Bá Lộc (Chợ Mới).
Cố Chủ tịch nước CHXHCNVN Tôn Đức Thắng (Tỉnh Long Xuyên).
Cố thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Thơ (Long Xuyên).
Cố Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Văn Hưởng (Chợ Mới).
Cố Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ung Văn Khiêm (Chợ Mới).
Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu (Chợ Mới).
Lãnh tụ phong trào chống Pháp Trần Văn Thành (Phú Tân)
Nguyễn Hoàng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Nhà văn Nguyễn Chánh Sắt
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng
Nhà văn Anh Đức
Nhà văn Lê Văn Thảo
Nhà thơ Viễn Phương
Nhà văn Vương Trung Hiếu
Nhà văn - nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Nhà giáo Trần Hữu Thường (Tân Châu).
GS. TS. NGND. Võ Tòng Xuân (Tri Tôn).

Các lễ hội

Những lễ hội đặc sắc hằng năm được tổ chức như lễ hội “Vía bà chúa Xứ”, lễ hội đua bò Bảy Núi hay các lễ hội đặc sắc của người Khmer, người Chăm cùng sinh sống tại vùng đất này.

Đặc sản

Gỏi sầu đâu
Mắm ruột
Xôi phồng chợ Mới
Tung lò mò
Bánh phồng Phú Mỹ
Gà hấp lá trúc
Thốt nốt
Cà na đập
Cốm dẹp
Khô rắn An Phú
Bò cạp Bảy núi
Bún cá Long xuyên
Dưa xoài Cù lao Giêng
Mắm thái Châu Đốc
Cơm nị - cà púa của dân tộc Chăm Châu Giang
Bánh canh Vĩnh Trung
Trái Trúc vùng Thất sơn
Xôi Xiêm Châu Đốc
Chè thốt nốt
Bánh bò thốt nốt - Châu Đốc

Các danh lam thắng cảnh - Du lịch

Núi Cấm
Núi Sam
Núi Dài Năm Giếng
Núi Cô Tô
Núi Dài
Núi Tượng
Núi Két
Núi Nước
Chùa Phật Lớn
Rừng tràm Trà Sư
Hồ Thoại Sơn
Búng Bình Thiên
Cù lao Giêng
Khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Lăng Thoại Ngọc Hầu
Chùa Tây An
Chùa Phước Điền
Miếu Bà Chúa Xứ

Hình ảnh về An Giang, Việt Nam

Hình ảnh An Giang, Việt Nam
Miếu Bà Chúa Xứ
Hình ảnh An Giang, Việt Nam
Núi Cấm
Hình ảnh An Giang, Việt Nam
Rừng tràm Trà Sư
Hình ảnh An Giang, Việt Nam
Hồ Thoại Sơn
Hình ảnh An Giang, Việt Nam
Lăng Thoại Ngọc Hầu

Dự án bất động sản tại Tỉnh An Giang

Ảnh dự án Sao Mai Bình Khánh 3
Sao Mai Bình Khánh 3
Đường Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án First Home An Giang
First Home An Giang
16B Phố Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án Khu dân cư thương mại Châu Quới 3
Khu dân cư thương mại Châu Quới 3
Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Ảnh dự án Sao Mai Bình Khánh 5
Sao Mai Bình Khánh 5
Đường Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án Khu đô thị Tây Sông Hậu
Khu đô thị Tây Sông Hậu
Địa chỉ: 3 phường Mỹ Long, Mỹ Phước và Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án Golden City An Giang
Golden City An Giang
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án Marina Plaza
Marina Plaza
Địa chỉ: Số 1 đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
Ảnh dự án TNR Stars Thoại Sơn
TNR Stars Thoại Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang

Tỉnh An Giang có bao nhiêu huyện, thành phố và thị xã?

Bản đồ vị trí An Giang

Các trường THPT, CĐ, ĐH tại Tỉnh An Giang

STTLoạiTên trườngĐịa chỉ
1THPTTh Y TếP. Mỹ Bình, LX
2THPTThpt Tiến BộThị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân
3THPTThpt An PhúThị trấn An Phú, huyện An Phú
4THPTThpt An Phú 2Thị trấn An Phú, huyện An Phú
5THPTThpt Ba ChúcXã Ba Chúc, huyện Tri Tôn
6THPTThpt Bình KhánhP. Bình Khánh, LX
7THPTThpt Bình MỹXã Bình Mỹ, huyện Châu Phú
8THPTThpt Bình Thạnh ĐôngXã Bình Thạnh Đông, Phú Tân
9THPTThpt Cần ĐăngXã Cần Đăng, huyện Châu Thành
10THPTThpt Châu PhongXã Châu Phong, huyện Tân Châu
11THPTThpt Châu PhúXã Mỹ Đức, huyện Châu phú
12THPTThpt Châu Văn LiêmXã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới
13THPTThpt Chi LăngThị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên
14THPTThpt Chu Văn AnThị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân
15THPTThpt Chuyên Thoại Ngọc HầuSố 5B Tôn Đức Thắng – TP. Long Xuyên – An Giang
16THPTThpt Dân lập Chưởng Binh LễP. Mỹ Bình, LX
17THPTThpt dân lập Ngôi Sao91 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.CHÂU PHÚ A, TX.CHÂU ĐỐC, AN GIANG
18THPTThpt Dân Tộc Nội TrúXã Châu Lăng, huyện Tri Tôn
19THPTThpt Đoàn KếtXã Bình Long, huyện Châu Phú
20THPTThpt Đức TríThị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu
21THPTThpt Hòa BìnhXã Hòa Bình, huyện Chợ Mới
22THPTThpt Hoà LạcXã Hòa Lạc, huyện Phú Tân
23THPTThpt Huỳnh Thị HưởngXã Hội An, huyện Chợ Mới
24THPTThpt Ischool Long XuyênP. Mỹ Long, LX
25THPTThpt Long KiếnXã Long Kiến, huyện Chợ Mới
26THPTThpt Long XuyênPhường Mỹ Long,Long Xuyên
27THPTThpt Mỹ HiệpXã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới
28THPTThpt Mỹ Phú ĐôngXã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
29THPTThpt Mỹ ThớiẤp Tây An, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, AN GIANG
30THPTThpt Nguyễn Bỉnh KhiêmTT An Châu, huyện Châu Thành
31THPTThpt Nguyễn Chí ThanhThị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân
32THPTThpt Nguyễn Hữu CảnhThị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
33THPTThpt Nguyễn KhuyếnThị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn
34THPTThpt Nguyễn Quang Diệuấp Tân Phú B, xã Tân An, Tân Châu
35THPTThpt Nguyễn Trung TrựcThị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn
36THPTThpt Nguyễn Văn ThoạiThị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
37THPTThpt Quốc TháiXã Quốc Thái, huyện An phú
38THPTThpt Tân ChâuẤP LONG HƯNG, X.LONG SƠN, H.PHÚ TÂN, AN GIANG
39THPTThpt Thạnh Mỹ TâyXã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú
40THPTThpt Thủ Khoa NghĩaP. Châu phú A, Thị xã Châu Đốc
41THPTThpt Tịnh BiênThị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
42THPTThpt Trần Văn ThànhThị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
43THPTThpt Vạn XuânThị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
44THPTThpt Vĩnh BìnhXã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành
45THPTThpt Vĩnh Lộcấp 1 xã Vĩnh Lộc, An Phú
46THPTThpt Vĩnh TrạchXã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
47THPTThpt Vĩnh XươngXã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu
48THPTThpt Võ Thị SáuP. Châu Phú B, CĐ
49THPTThpt Vọng ThêThị trấn óc Eo, huyện Thoại Sơn
50THPTThpt Xuân TôXã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên
51THPTTt Gdtx huyện Châu Thành A
52THPTTt Gdtx tỉnhP. Mỹ Xuyên, LX
53THPTTt. Gdtx An PhúThị trấn An Phú, huyện An Phú
54THPTTt. Gdtx Châu ĐốcP. Châu phú A, thị xã Châu Đốc
55THPTTt. Gdtx Châu PhúThị trán Cái dầu, huyện Châu Phú
56THPTTt. Gdtx Châu ThànhXã Bình Hoà, huyện Châu Thành
57THPTTt. Gdtx Chợ MớiThị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
58THPTTt. Gdtx Mỹ LuôngThị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới
59THPTTt. Gdtx Phú TânThị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân
60THPTTt. Gdtx Tân ChâuThị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu
61THPTTt. Gdtx Thoại SơnThị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
62THPTTt. Gdtx Tịnh BiênThị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
63THPTTt. Gdtx Tri TônThị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn
64Đại họcĐH An GiangSố 18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
65Đại họcThpt Nguyễn Hữu TiếnXã Trác Văn, Duy Tiên,Hà Nam
66Đại họcTrung tâm Gdtx Bố Trạch
67Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Nghề An GiangSố 165A, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
68Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Đại Học An GiangSố 18, đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
69Cao đẳng/TCTrung Cấp Y Tế An Giang(Số 20 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang)

Chi nhánh / cây ATM tại An Giang, Việt Nam

Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Tỉnh An Giang

STTNgân hàngTên CN/ PGDĐịa chỉ
1VietcombankChi nhánh An Giang30-32 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
2ACBChi nhánh An Giang9 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
3AgribankChi nhánh An GiangSố 51B Đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
4TechcombankChi nhánh An Giang328/4 – 328/5 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
5BIDVChi nhánh An GiangSố 222 Đ. Lý Thái Tổ - Mỹ Long- Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
6MBBankChi nhánh An GiangSố 1293 đường Trần Hưng Đạo, tổ 22, khóm Bình Long2, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
7TPBankChi nhánh An GiangTòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
8DongABankChi nhánh An Giang19/14 Quốc Lộ 91, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
9VPBankChi nhánh An Giang179-181 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
10KienlongbankChi nhánh An GiangLô 21 - 22A2 Lý Thái Tổ, KP. 3, P. Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
11SCBChi nhánh An Giang55-57 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
12SHBChi nhánh An GiangSố 6-8 Nguyễn Huệ A, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
13SacombankChi Nhánh An Giang313/2 Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
14VietABankChi nhánh An Giang1296 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang
15SeaBankChi nhánh An GiangSố 317 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
16ABBankChi nhánh An Giang904B Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
17VietCapitalBankChi nhánh An GiangSố 183 - 185 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
18HDBankChi nhánh An Giang246 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
19SouthernBankChi nhánh An Giang127 Trần Hưng Đạo, Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
20OCBChi nhánh An Giang54 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
21PGBankChi nhánh An Giang1444 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
22EximbankChi nhánh An Giang70-72 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
23LienVietPostBankChi nhánh An GiangSố 1100 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
24CBBankChi Nhánh An Giang689-691-692 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
25NCBChi nhánh An Giang312/5B Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
26VietinBankChi nhánh An GiangSố 270 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
27PGBankChi nhánh An Giang - Nhtmcp Xang Dau Petrolimex56, 58 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
28VIBChi nhánh An Giang: số 73Số 73-75 Đường Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
29AgribankChi nhánh An PhúSố 12 Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú, An Phú, An Giang
30BIDVChi nhánh Bắc An GiangSố 14 Quang Trung, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang
31AgribankChi nhánh Châu PhúSố 91, Quốc Lộ 91, Ấp Bình Hòa, Thị Trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang
32HDBankChi nhánh Châu PhúSố 08, TT Cái Dầu, Châu Phú, Tỉnh An Giang
33AgribankChi nhánh Châu ThànhSố 314, Quốc Lộ 91, Ấp Hòa Long 4, Thị Trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
34VietcombankChi Nhánh Châu ĐốcSố 20 Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, An Giang
35AgribankChi nhánh Châu ĐốcSố 24 - 26 Quang Trung, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, An Giang
36VietinBankChi nhánh Châu ĐốcSố 70, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang
37AgribankChi nhánh Chi LăngSố 19, Khóm I, Thị Trấn Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang
38AgribankChi nhánh Chợ MớiSố 10 Lê Lợi, Thị Trấn Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang
39AgribankChi nhánh Chợ VàmSố 93, Ấp Phú Xương, Thị Trấn Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang
40VietinBankChi nhánh Frankfurt ĐứcIm Trutz Frankfurt 55, 60322 Frankfurt Am Main, Germany, Tỉnh An Giang
41VDBChi nhánh Khu vực Đồng Tháp - An Giang83 Nguyễn Huệ - Phường Mỹ Long - Thành phố Long Xuyên, An Giang
42AgribankChi nhánh Long XuyênSố 42-44-46 Hai Bà Trưng, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
43AgribankChi nhánh Mỹ LuôngĐường Nguyễn Huệ, Ấp Thị 1, Thị Trấn Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang
44TPBankChi nhánh Ngân hàng Tien Phong Bank CN AN GIANG689-691-692 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
45TPBankChi nhánh Ngân hàng Tien Phong Bank PGD MỸ QUÝ22/6C Trần Hưng Đạo, Khóm Mỹ Quới, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang
46TPBankChi nhánh Ngân hàng Tien Phong Bank QTK MỸ LONG54/4 Thoại Ngọc Hầu, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
47SHBChi nhánh Phòng GD Bình KhánhSố 608B/31 đường Trần Hưng Đạo, khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
48SHBChi nhánh Phòng GD Châu ĐốcSố 40, đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, phường Châu Phú A, TX. Châu Đốc, An Giang
49SHBChi nhánh Phòng GD Mỹ QuýSố 17/7B Quốc lộ 91, Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang
50SCBChi nhánh Phú Hòa231 Đường Trần Phú, Ấp Phú Hữu, Thị Trấn Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang

Cây ATM ngân hàng ở Tỉnh An Giang

STTNgân hàngTên cây ATMĐịa chỉ
1Vietcombank127 Tôn Đức Thắng127 Tôn Đức Thắng, P Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
2ABBank13 Lê Văn Nhung13 Lê Văn Nhung, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
3Vietcombank20 Lê Lợi, P Châu Phú B20 Lê Lợi, P Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang
4Sacombank313/2 Đường Trần Hưng ĐạoThành phố Long Xuyên, An Giang
5Vietcombank36 Q.Lộ 91, ấp Bình Chánh,36 Q. Lộ 91, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
6BIDV49-51-53 Nguyễn Huệ49-51-53, Nguyễn Huệ- Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
7OCB54 Trần Hưng Đạo54 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
8BIDV7 Nguyễn Hữu Cảnh7 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
9ABBank904 Hà Hoàng Hổ904 Hà Hoàng Hổ, TP. Long Xuyên, An Giang
10VietcombankAgifish An Giang2222 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
11ACBAn Giang09 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
12TechcombankAn Giang328/4 – 328/5 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
13TPBankAn GiangTòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
14SeaBankAn GiangSố 317 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
15VietinBankAn Giangsố 270 Lý Thái Tổ, TP. Long Xuyên, An Giang
16MSBAn GiangSố 1541 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
17KienlongbankAn GiangLô 21 - 22A2 Lý Thái Tổ, KP. 3, P. Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
18MDBAn PhúSố 592, Đường Bạch Đằng, Thị trấn An Phú, An Phú, An Giang
19AgribankẤp Trung 3, Thị trấn Phú MỹẤp Trung 3, Thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
20BIDVẤp Xuân Hoà, Xuân TôTổ 10, quốc lộ 91, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
21VIBATM 007: số 73Số 73-75 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
22SHBATM 13070001(173) Phường Mỹ LongSố 6-8 Nguyễn Huệ A, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
23SHBATM 13070002(397) Phường Mỹ Quý17B/7 Quốc lộ 91, Khóm Mỹ Quới, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang
24SHBATM 13070003(919) Phường Mỹ BìnhSố 27 – Đường Tôn Đức Thắng – Phường Mỹ Bình – Thành Phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang
25SHBATM 13070101(394) Quang TrungSố 7-9, đường Quang Trung, Phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
26VIBATM 332: công ty thủy sản an mỹCông ty thủy sản An Mỹ, Lô A2 - A3, Khu CN Phú Hòa, Thị trấn PHú Hòa, Thoại Sơn, An Giang
27MDBBa ChúcSố 249 Tỉnh lộ 955B, Thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang
28MBBankBáo An Giang399B Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang
29BIDVBệnh viện Châu đốc917 - Tôn Đức Thắng - Vĩnh Mỹ- Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang
30VietinBankBệnh viện đa khoa trung tâmsố 2 Lê Lợi, Phía ngoài cổng, trong vòng rào, cạnh chốt BV, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
31ACBBình Khánh582/30 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
32MBBankBộ chỉ huy quân sự tỉnh An GiangSố 8 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
33BIDVBưu Điện thành phố Long Xuyên694/30f trần hưng đạo - mỹ phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
34MDBCần Đăng356 Tổ 14, Tỉnh lộ 941 Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
35MBBankCảng Mỹ ThớiQuốc lộ 91, P Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
36MDBChâu PhúQuốc lộ 91, Tổ 3, Ấp Bình Hòa, Thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang
37MDBChâu ThànhQuốc Lộ 91, Thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang
38MSBChâu ThànhSố 108 tổ 4, ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.
39ACBChâu Đốc06 Quang Trung, Phường Châu Phú B, TX. Châu Đốc, Tỉnh An Giang
40MDBChâu ĐốcĐường Trưng Nữ Vương (nối dài), Phường Châu Phú B, TX. Châu Đốc, An Giang
41VietinBankChâu ĐốcSố 66-68 Nguyễn Hữu Cảnh, TX. Châu Đốc, Tỉnh An Giang
42MSBChâu ĐốcTrưng Nữ Vương (nối dài), P. Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang
43KienlongbankChâu Đốc26 Phan Văn Vàng, Khóm Châu Quới 3, P. Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang
44MSBChâu Đốc 06UBND Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, 24/7
45SHBChi nhánh An GianSố 6-8 Nguyễn Huệ A, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
46ACBChi nhánh AN GIANG09 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
47MBBankChi nhánh An GiangSố 398, Hà Hoàng Hồ, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
48DongABankChi nhánh An Giang19/14 Quốc Lộ 91, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
49HDBankChi nhánh An Giang246 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
50SouthernBankChi nhánh An Giang127 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ghi chú về An Giang

Thông tin về Tỉnh An Giang liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Tỉnh An Giang: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về An Giang, Việt Nam