Tỉnh thành VN > Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin tổng quan về Đồng Tháp, Việt Nam

Tỉnh Đồng Tháp nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.
Diện tích tự nhiên 3.238 km2 , 152.237 nhân khẩu với 9 huyện và 2 thị xã (Sa Đéc và Cao Lãnh ), trung tâm tỉnh lỵ đặt tại Cao Lãnh.

Vị trí địa lý


Tỉnh Đồng Tháp ở đầu nguồn sông Tiền, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía Bắc giáp Long An, phía Nam giáp An Giang và Cần Thơ phía Tây Bắc giáp tỉnh Preyveng – Campuchia.
Đồng Tháp có khoảng 50 km đường biên giới quốc gia với Campuchia kéo dài từ Hồng Ngự đến Tân Hồng.Có 4 cửa khẩu ( Dinh Bà, Thông Bình, Mỹ Cân và Thường Phước). Hệ thống đường quốc lộ 30, 80, 45 cùng với quốc lộ N1, N2 gắn kết Đồng Tháp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực.

Điều kiện tự nhiên


Đồng tháp có địa hình tương đối bằng phẳng với độ cao phổ biến 1–2 mét so với mặt biển. Địa hình Đồng Tháp được chia thành 2 vùng lớn là vùng phía bắc sông Tiền và vùng phía nam sông Tiền. Khí hậu Đồng Tháp là khí hậu nhiệt đới,được chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
Đất ở Đồng Tháp có 4 nhóm đất chính: nhóm đất phù sa chiếm 59,06% diện tích đất tự nhiên; nhóm đất phèn chiếm 25,99% diện tích tự nhiên, phân bố khắp 10 huyện, thị (trừ thị xã Cao Lãnh); đất xám chiếm 8,67% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu trên địa hình cao ở huyện Tân Hồng và huyện Hồng Ngự); nhóm đất cát chiếm 0,04% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở huyện Tháp Mười Động Cát và Gò Tháp.
Tỉnh Đồng Tháp nghèo về tài nguyên khoáng sản, chủ yếu có: Cát xây dựng các loại, phân bố ở ven sông, cồn hoặc các cù lao, là mặt hàng chiến lược của tỉnh trong xây dựng.Than bùn có nguồn gốc trầm tích từ thế kỷ thứ IV, phân bố ở huyện Tam Nông, Tháp Mười với trữ lượng khoảng 2 triệu m3. Sét gạch ngói có trong phù sa cổ, trầm tích biển, trầm tích đầm lầy, trầm tích sông, phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh với trữ lượng lớn. Sét cao lanh có nguồn trầm tích sông, phân bố ở các huyện phía bắc tỉnh.
Diện tích rừng của tỉnh có: rừng tràm 8.912 ha; rừng bạch đàn 144 ha. Phân theo công dụng có: rừng đặc dụng 2.821 ha; rừng phòng hộ 2.287 ha, rừng sản xuất 3.951 ha.

Lịch sử


Thời nhà Nguyễn độc lập
Khoảng thế kỷ XVII, XVIII dưới thời các chúa Nguyễn Đất ở Đồng Tháp bắt đầu được khai phá. Dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp từ đầu thế kỷ XVII. vùng Sa Đéc là phần đất mới nhất trên đường mở nước vào năm 1757 của Nguyễn Cư Trinh, một vị quan từng lập thành tích an dân ở Quảng Ngãi. Việc khẩn hoang tiến hành ở Sađéc bấy giờ còn thô sơ, nhân công ít ỏi. Sau thời nội chiến giữa Nguyễn Ánh và anh em nhà Tây Sơn, Sa Đéc đi vào ổn định. VFùng Sa Đéc là một phần của huyện Vĩnh An khi Gia Long lên ngôi.
Sau cải cách hành chính của Minh Mạng năm 1832,đất tỉnh Đồng Tháp ngày nay nằm trên địa bàn hai tỉnh Định Tường và tỉnh An Giang của nhà Nguyễn. Phần đất Đồng Tháp nằm trên đất tỉnh Định Tường nhà Nguyễn thì trực thuộc tỉnh Định Tường này cho đến khi Pháp chiếm Định Tường năm 1861. Phần đất Đồng Tháp nằm trên đất tỉnh An Giang nhà Nguyễn thì trực thuộc tỉnh An Giang này cho đến khi Pháp chiếm tỉnh An Giang năm 1867.
Thời Pháp thuộc
Năm 1862, sau khi chiếm hết được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp dần xóa bỏ hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn và tên gọi tỉnh Định Tường và đặt ra các hạt Thanh tra. Lúc bấy giờ, hạt Thanh tra Kiến Tường được thành lập trên địa bàn huyện Kiến Phong thuộc phủ Kiến Tường, tỉnh Định Tường cũ.
Vào các ngày 20, 22 và 24 tháng 6 năm 1867, Pháp vi phạm hòa ước 1862, chiếm 3 tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Lúc này, thực dân Pháp cũng xóa bỏ tên gọi tỉnh An Giang cùng hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn ở khu vực này, đồng thời cũng đặt ra các hạt Thanh tra. Ngày 16/08/1867, Pháp lập hạt Thanh tra Sa Đéc, là 1 trong 24 hạt thanh tra trên toàn cõi Nam Kỳ.
Ngày 04/12/1867, huyện Phong Phú được tách ra để lập hạt Thanh tra mới. Thống đốc Nam Kỳ là Bonard ngày 1/1/1868, quyết định sáp nhập huyện Phong Phú với vùng Bãi Sào (Sóc Trăng) ập Toà Bố tại Sa Đéc,lập thành quận đặt dưới sự cai trị của người Pháp. Hạt Sa Đéc (phủ Tân Thành) đặt lỵ sở tại Sa Đéc gồm có 3 huyện: An Xuyên Vĩnh An và Phong Phú.
Ngày 20/9/1870, hạt Thanh tra Cần Lố bị giải thể, đưa hai tổng Phong Hòa và Phong Phú vào hạt Thanh Tra Cái Bè, đưa tổng Phong Thạnh qua hạt Thanh tra Sa Đéc. Ngày 5/6/1871, giải thể hạt Thanh tra Cái Bè nhập vào địa bàn hạt Thanh tra Mỹ Tho. Địa bàn tổng Phong Thạnh cũng được chia cho 3 hạt thanh tra Châu Đốc, Long Xuyên và Sa Đéc.
Hạt Sa Đéc nhận thêm hạt Cần Thơ vừa bị giải thể ngày 05/06/1871.
Hạt Thanh tra Sa Đéc đổi thành hạt tham biện Sa Đéc ngày 05/01/1876, các thôn đổi thành làng. Sa Đéc trở thành một hạt tham biện (arrondissement) thuộc khu vực hành chính (circonscription) Vĩnh Long do thực dân Pháp đặt ra.Trong giai đoạn 1876-1899 Địa hạt Sa Đéc không còn chia cấp huyện nữa mà trực tiếp quản lý từ cấp tổng trở xuống. Hạt Sa Đéc lúc này bao gồm 9 tổng: An Mỹ, An Hội,An Thới, An Trung, An Phong, An Tịnh, Phong Nẫm, An Thạnh,Phong Thạnh.
Giai đoạn 1945-1954
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam bộ chủ trương bỏ cấp tổng, bỏ đơn vị làng, thống nhất gọi là xã,bỏ danh xưng quận, gọi thay thế bằng huyện. Tỉnh Sa Đéc, tỉnh Long Xuyên và tỉnh Châu Đốc nằm trong danh sách 21 tỉnh ở Nam Bộ. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc này cũng thống nhất dùng danh xưng là xã, tuy nhiên vẫn gọi là quận cho đến năm 1975. Chính quyền Việt Minh cũng cho tách đất làng Tân Vĩnh Hòa và các vùng lân cậnthành lập thị xã Sa Đéc trực thuộc tỉnh Sa Đéc.
Chính phủ lâm thời Cộng hòa Nam Kỳ tự trị thân Pháp ngày 19/5/1947 quyết định tách đất quận Thốt Nốt để lập thêm quận Lấp Vò cùng thuộc tỉnh Long Xuyên. Ngày 14/5/1949, tỉnh Sa Đéc nhận thêm quận Lấp Vò từ tỉnh Long Xuyên.
Ngày 12/9/1947, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ (chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)theo chỉ thị số 50/CT thành lập các tỉnh mới có tên là Long Châu Tiền và Long Châu Hậu. Ngày 14/5/1949, huyện Lấp Vò được trả về tỉnh Sa Đéc.Huyện Tân Châu của tỉnh Long Châu Tiền chia thành 2 huyện mới là Tân Châu và Phú Châu.
Tháng 6/1951, tỉnh Long Châu Tiền hợp nhất với tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Long Châu Sa.
Tỉnh Sa Đéc, tỉnh Long Xuyên và tỉnh Châu Đốc đến cuối năm 1954, đều được chính quyền Việt Minh tái lập trở lại.
Giai đoạn 1956-1976
Ngày 17/2/1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành Sắc lệnh 22-NV thành lập tỉnh Phong Thạnh bao gồm đất đai của quận quận Hồng Ngự thuộc tỉnh Châu Đốc, quận Cao Lãnh thuộc tỉnh Sa Đéc,tổng Phong Thạnh Thượng thuộc quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên và một phần nhỏ đất đai thuộc quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho trước đó.
Đến ngày 22/10/1956,Sắc lệnh 143-NV của tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm được ban hành để " thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam".Tỉnh Phong Thạnh lúc này được đổi tên thành tỉnh Kiến Phong, còn toàn bộ phần còn lại tỉnh Sa Đéc bị giải thể, sáp nhập vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 30/4/1975 chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Địa bàn tỉnh Sa Đéc vừa bị giải thể tương ứng với quận Sa Đéc và quận Lấp Vò cùng thuộc tỉnh Vĩnh Long. Theo Nghị định số 308-BNV/NC/NĐ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa,Ngày 8/10/1957, quận Sa Đéc và quận Lấp Vò cùng trực thuộc tỉnh Vĩnh Long. Lúc này,quận lỵ quận Sa Đéclà xã Tân Vĩnh Hòa.
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh số 162-SL/ĐUHC ngày 24/09/1966,quyết định tái lập tỉnh Sa Đéc. Tỉnh Sa Đéc mới tách ra từ tỉnh Vĩnh Long, chỉ gồm phần đất nằm giữa hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang.
Chính quyền Cách mạng
Cuối năm 1956, chính quyền Cách mạng thành lập cũng tỉnh Kiến Phong, đến giữa năm 1957 giải thể và sáp nhập phần còn lại của tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Vĩnh Long. Chính quyền Cách mạng cũng giải thể và sáp nhập tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Vĩnh Long năm 1957..
Tháng 8/1974, Trung ương Cục miền Nam quyết định giải thể các tỉnh Kiến Phong và An Giang để tái lập các tỉnh Long Châu Tiền và tỉnh Sa Đéc.chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 30/ 04/1975,ban đầu vẫn duy trì tỉnh Sa Đéc và tỉnh Long Châu Tiền như trước đó cho đến đầu năm 1976. Chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng "quận" có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng "huyện"
Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 20 /9/1975, về việc bỏ khu, hợp tỉnh trong toàn quốc. Theo Nghị quyết này, tỉnh Long Châu Tiền, tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Tường sẽ hợp nhất lại thành một tỉnh, tên gọi tỉnh mới cùng với nơi đặt tỉnh lỵ sẽ do địa phương đề nghị lên.
Bộ Chính trị lại ra Nghị quyết số 19/NQ ngày 20/12/1975, điều chỉnh lại việc hợp nhất tỉnh ở miền Nam Việt Nam cho sát với tình hình thực tế.Theo đó tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong cũ thời Việt Nam Cộng hòa được tiến hành hợp nhất lại thành một tỉnh.
Từ năm 1976 đến nay
Tháng 2/1976, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định thành lập dựa trên việc hợp nhất tỉnh Kiến Phong và tỉnh Sa Đéc.
Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 4-CP ngày 05/01/1981 chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện lấy tên là huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười. Chính phủ cũng đổi tên huyện Lấp Vò thành huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 13-HĐBT ngày23/ 02/1983 điều chỉnh địa giới hành chánh một số huyện của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, chia huyện Tam Nông thành hai huyện lấy tên là huyện Tam Nông và huyện Thanh Bình. Đồng thời,tách thị trấn Cao Lãnh và các xã Hòa An, Mỹ Trà, Mỹ Tân của huyện Cao Lãnh thành lập thị xã Cao Lãnh trên cơ sở.
Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 41-HĐBT ngày 22/04/1989,chia huyện Hồng Ngự thành hai huyện lấy tên là huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng.
Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam tiếp tục ban hành Quyết định số 77-HĐBT ngày 27/ 06/1989,chia huyện Thạnh Hưng thành hai huyện lấy tên là huyện Thạnh Hưng và huyện Lai Vung. Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 36-CP ngày 29/04/1994,về việc di chuyển tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp từ thị xã Sa Đéc về thị xã Cao Lãnh. Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 81-CP ngày 06/12/1996,về việc đổi tên huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp thành huyện Lấp Vò.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 10/2007/NĐ-CP ngày 16/1/2007,về việc thành lập THÀNH PHỐ CAO LÃNH thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 23/12/ 2008, Chính phủ Việt Nam điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự, thành lập phường thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 14/10/2013,Nghị quyết số 113/NQ-CP chính phủ Việt Nam ban hành thành lập THÀNH PHỐ SA ĐÉC thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ 5.981 ha diện tích tự nhiên, 152.237 nhân khẩu và 09 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sa Đéc.

Địa điểm du lịch


Khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Vườn quốc gia Tràm chim - Tam Nông
Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng
Làng hoa kiểng Sa Đéc
Khu di tích Xẻo Quýt
Khu di tích Gò Tháp
Vườn cây trái Đồng Tháp
Chợ chiếu Định Yên
Chùa Kiến An Cung
Nhà Cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Lễ hội truyền thống


Lễ hội Gò Tháp được tổ chức hằng năm vào tháng 3 và tháng 11 âm lịch. Lễ tưởng niệm bà Chúa Xứ từ 14-sáng 16/3 là tương truyền bà là người có công lao khai phá, tạo dựng và phát triển vùng đất Tháp Mười..
Hội đình Định Yên Hỗi diễn rav ào các ngày 16,17 tháng 4 và 15, 16 tháng 11 âm lịch, lễ cúng đình rất long trọng để tưởng nhớ ông Phạm Văn An và những người có công khai hoang, lập nên làng xã. Lễ hội có đầy đủ những nghi thức truyền thống của một hội cúng đình như : đội kỵ mã, đội lân, đội lính hầu, học trò lễ, chiêng, trống, nhạc, lễ...
Hội đình Tân Phú Trung diễn ra vào 16 - 17/4 âm lịch. Tưởng niệm những người có công lập làng và cầu cho dân khang vật thịnh.

Đặc sản


Lẩu cá linh bông điên điển
Hủ tiếu Sa Đéc
Ếch đồng
Chuột quay lu Cao Lãnh
Bông súng mắm kho
Tắc kè xào lăn
Lẩu riêu cua đồng
Cơm gói lá sen

Hình ảnh về Đồng Tháp, Việt Nam

Hình ảnh Đồng Tháp, Việt Nam
Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Hình ảnh Đồng Tháp, Việt Nam
Vườn quốc gia Tràm Chim - Tam Nông - Đồng Tháp
Hình ảnh Đồng Tháp, Việt Nam
Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê - đường Nguyễn Huệ - Phường 2 - TX Sa Đéc

Dự án bất động sản tại Tỉnh Đồng Tháp

Ảnh dự án Vincom Shophouse Cao Lãnh
Vincom Shophouse Cao Lãnh
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ảnh dự án FLC La Vista Sadec
FLC La Vista Sadec
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Xã Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp
 
 

Các địa điểm trực thuộc Đồng Tháp

Bản đồ vị trí Đồng Tháp

Các trường từ bậc THPT trở lên trên địa bàn

STT Loại Tên trường Địa chỉ
1 Trung học phổ thông THPT Cao Lãnh 1 Ttr. Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh
2 Trung học phổ thông THPT Cao Lãnh 2 Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh
3 Trung học phổ thông THPT Châu Thành 1 Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành
4 Trung học phổ thông THPT Châu Thành 2 Ttr. Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành
5 Trung học phổ thông THPT Chu Văn An Phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự
6 Trung học phổ thông THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh
7 Trung học phổ thông THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Phường 1, Thành Phố Sa Đéc
8 Trung học phổ thông THPT Giồng Thị Đam Xã An Phước, Huyện Tân Hồng
9 Trung học phổ thông THPT Hồng Ngự 1 Phường An Lộc, Thị Xã . Hồng Ngự
10 Trung học phổ thông THPT Hồng Ngự 2 Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự
11 Trung học phổ thông THPT Hồng Ngự 3 Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự
12 Trung học phổ thông THPT Kiến Văn Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh
13 Trung học phổ thông THPT Kỹ Thuật Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
14 Trung học phổ thông THPT Lai Vung 1 Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung
15 Trung học phổ thông THPT Lai Vung 2 Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung
16 Trung học phổ thông THPT Lai Vung 3 Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung
17 Trung học phổ thông THPT Lấp Vò 1 Ttr. Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
18 Trung học phổ thông THPT Lấp Vò 2 Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò
19 Trung học phổ thông THPT Lấp Vò 3 Xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò
20 Trung học phổ thông THPT Long Khánh A Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự
21 Trung học phổ thông THPT Mỹ Quý Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
22 Trung học phổ thông THPT Nguyễn Du Phường An Hoà, Thành Phố Sa Đéc
23 Trung học phổ thông THPT Nguyễn Trãi Ttr. Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
24 Trung học phổ thông THPT Nha Mân Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành
25 Trung học phổ thông THPT Phan Văn Bảy Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung
26 Trung học phổ thông THPT Phú Điền Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười
27 Trung học phổ thông THPT Tam Nông Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông
28 Trung học phổ thông THPT Tân Hồng Ttr. Sa Rài, Huyện Tân Hồng
29 Trung học phổ thông THPT Tân Phú Trung Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành
30 Trung học phổ thông THPT Tân Thành Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng
31 Trung học phổ thông THPT Thanh Bình 1 Ttr. Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
32 Trung học phổ thông THPT Thanh Bình 2 Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình
33 Trung học phổ thông THPT Thành phố Cao Lãnh Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
34 Trung học phổ thông THPT Thành phố Sa Đéc Phường 1, Thành Phố Sa Đéc
35 Trung học phổ thông THPT Tháp Mười Ttr. Mỹ An, Huyện Tháp Mười
36 Trung học phổ thông THPT Thiên Hộ Dương Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh
37 Trung học phổ thông THPT Thống Linh Xã Phương Trà , Huyện . Cao Lãnh
38 Trung học phổ thông THPT Tràm Chim Ttr. Tràm Chim, Huyện Tam Nông
39 Trung học phổ thông THPT Trần Quốc Toản Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh
40 Trung học phổ thông THPT Trần Văn Năng Ttr. Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
41 Trung học phổ thông THPT Trường Xuân Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười
42 Trung học phổ thông THPT Đỗ Công Tường Phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh
43 Trung học phổ thông THPT Đốc Bình Kiều Ttr. Mỹ An, Huyện Tháp Mười
44 Tương đương bậc PTTH CĐ nghề Đồng Tháp Phường 3, Thành Phố Sa Đéc
45 Tương đương bậc PTTH Năng khiếu TDTT Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh
46 Tương đương bậc PTTH Sở GDĐT Đồng Tháp Số 6, Võ Trường Toản, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
47 Tương đương bậc PTTH TC nghề GTVT Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh
48 Tương đương bậc PTTH THCS & THPT Bình Thạnh Trung Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò
49 Tương đương bậc PTTH THCS và THPT Hòa Bình Xã Hòa Bình , Huyện Tam Nông
50 Tương đương bậc PTTH THCS và THPT Nguyễn Văn Khải Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh
51 Tương đương bậc PTTH Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Xã An Bình A, Thị Xã Hồng Ngự
52 Tương đương bậc PTTH Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình Ttr. Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
53 Tương đương bậc PTTH Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười Ttr. Mỹ An, Huyện Tháp Mười
54 Tương đương bậc PTTH Trường TC Nghề Hồng Ngự Phường An Lộc, Thị Xã Hồng Ngự
55 Tương đương bậc PTTH Trường TC Nghề Thanh Bình Ttr. Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
56 Tương đương bậc PTTH Trường TC Nghề Tháp Mười Ttr. Mỹ An, Huyện Tháp Mười
57 Tương đương bậc PTTH TT Dạy nghề - GDTX Châu Thành Ttr. Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành
58 Tương đương bậc PTTH TT Dạy nghề - GDTX H. Hồng Ngự Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự
59 Tương đương bậc PTTH TT Dạy nghề - GDTX H.Cao Lãnh Ttr. Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh
60 Tương đương bậc PTTH TT Dạy nghề - GDTX Lai Vung Ttr. Lai Vung, Huyện Lai Vung
61 Tương đương bậc PTTH TT Dạy nghề - GDTX Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò
62 Tương đương bậc PTTH TT Dạy nghề - GDTX Tam Nông Ttr. Tràm Chim, Huyện Tam Nông
63 Tương đương bậc PTTH TT Dạy nghề - GDTX Tân Hồng Ttr. Sa Rài, Huyện Tân Hồng
64 Tương đương bậc PTTH TT GDTX - KTHN tỉnh Đồng Tháp Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
65 Tương đương bậc PTTH TT GDTX Thành phố Sa Đéc Phường 2, Thành Phố Sa Đéc
66 Đại học/ Học viện ĐH Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thị Xã Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
67 Cao đẳng CĐ Cộng Đồng Đồng Tháp Số 259,thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh ,tỉnh Đồng Tháp
68 Trung cấp Hệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp Số 259 Đường Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, Thị Xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
69 Trung cấp Hệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp Số 259 Đường Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, Thị Xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
70 Trung cấp Hệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp 312 Đường Nguyễn Thái Học, Phường 4, Thị Xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
71 Trung cấp Hệ Trung Cấp Trường Đại Học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 
 

Ghi chú về Đồng Tháp

Thông tin về Tỉnh Đồng Tháp liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Tỉnh Đồng Tháp: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Đồng Tháp, Việt Nam