Tỉnh thành VN > Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin tổng quan về Đồng Tháp, Việt Nam

Tỉnh Đồng Tháp nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.
Diện tích tự nhiên 3.238 km2 , 152.237 nhân khẩu với 9 huyện và 2 thị xã (Sa Đéc và Cao Lãnh ), trung tâm tỉnh lỵ đặt tại Cao Lãnh.

Vị trí địa lý

Tỉnh Đồng Tháp ở đầu nguồn sông Tiền, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía Bắc giáp Long An, phía Nam giáp An GiangCần Thơ phía Tây Bắc giáp tỉnh Preyveng – Campuchia.
Đồng Tháp có khoảng 50 km đường biên giới quốc gia với Campuchia kéo dài từ Hồng Ngự đến Tân Hồng.Có 4 cửa khẩu ( Dinh Bà, Thông Bình, Mỹ Cân và Thường Phước). Hệ thống đường quốc lộ 30,80,45 cùng với quốc lộ N1, N2 gắn kết Đồng Tháp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực.

Điều kiện tự nhiên

Đồng tháp có địa hình tương đối bằng phẳng với độ cao phổ biến 1–2 mét so với mặt biển. Địa hình Đồng Tháp được chia thành 2 vùng lớn là vùng phía bắc sông Tiền và vùng phía nam sông Tiền. Khí hậu Đồng Tháp là khí hậu nhiệt đới,được chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
Đất ở Đồng Tháp có 4 nhóm đất chính: nhóm đất phù sa chiếm 59,06% diện tích đất tự nhiên; nhóm đất phèn chiếm 25,99% diện tích tự nhiên, phân bố khắp 10 huyện, thị (trừ thị xã Cao Lãnh); đất xám chiếm 8,67% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu trên địa hình cao ở huyện Tân Hồnghuyện Hồng Ngự); nhóm đất cát chiếm 0,04% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở huyện Tháp Mười Động Cát và Gò Tháp.
Tỉnh Đồng Tháp nghèo về tài nguyên khoáng sản, chủ yếu có: Cát xây dựng các loại, phân bố ở ven sông, cồn hoặc các cù lao, là mặt hàng chiến lược của tỉnh trong xây dựng.Than bùn có nguồn gốc trầm tích từ thế kỷ thứ IV, phân bố ở huyện Tam Nông, Tháp Mười với trữ lượng khoảng 2 triệu m3. Sét gạch ngói có trong phù sa cổ, trầm tích biển, trầm tích đầm lầy, trầm tích sông, phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh với trữ lượng lớn. Sét cao lanh có nguồn trầm tích sông, phân bố ở các huyện phía bắc tỉnh.
Diện tích rừng của tỉnh có: rừng tràm 8.912 ha; rừng bạch đàn 144 ha. Phân theo công dụng có: rừng đặc dụng 2.821 ha; rừng phòng hộ 2.287 ha, rừng sản xuất 3.951 ha.

Lịch sử

Thời nhà Nguyễn độc lập
Khoảng thế kỷ XVII, XVIII dưới thời các chúa Nguyễn Đất ở Đồng Tháp bắt đầu được khai phá. Dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp từ đầu thế kỷ XVII. vùng Sa Đéc là phần đất mới nhất trên đường mở nước vào năm 1757 của Nguyễn Cư Trinh, một vị quan từng lập thành tích an dân ở Quảng Ngãi. Việc khẩn hoang tiến hành ở Sađéc bấy giờ còn thô sơ, nhân công ít ỏi. Sau thời nội chiến giữa Nguyễn Ánh và anh em nhà Tây Sơn, Sa Đéc đi vào ổn định. VFùng Sa Đéc là một phần của huyện Vĩnh An khi Gia Long lên ngôi.
Sau cải cách hành chính của Minh Mạng năm 1832,đất tỉnh Đồng Tháp ngày nay nằm trên địa bàn hai tỉnh Định Tường và tỉnh An Giang của nhà Nguyễn. Phần đất Đồng Tháp nằm trên đất tỉnh Định Tường nhà Nguyễn thì trực thuộc tỉnh Định Tường này cho đến khi Pháp chiếm Định Tường năm 1861. Phần đất Đồng Tháp nằm trên đất tỉnh An Giang nhà Nguyễn thì trực thuộc tỉnh An Giang này cho đến khi Pháp chiếm tỉnh An Giang năm 1867.
Thời Pháp thuộc
Năm 1862, sau khi chiếm hết được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp dần xóa bỏ hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn và tên gọi tỉnh Định Tường và đặt ra các hạt Thanh tra. Lúc bấy giờ, hạt Thanh tra Kiến Tường được thành lập trên địa bàn huyện Kiến Phong thuộc phủ Kiến Tường, tỉnh Định Tường cũ.
Vào các ngày 20,22 và 24 tháng 6 năm 1867, Pháp vi phạm hòa ước 1862, chiếm 3 tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Lúc này, thực dân Pháp cũng xóa bỏ tên gọi tỉnh An Giang cùng hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn ở khu vực này, đồng thời cũng đặt ra các hạt Thanh tra. Ngày 16/08/1867, Pháp lập hạt Thanh tra Sa Đéc, là 1 trong 24 hạt thanh tra trên toàn cõi Nam Kỳ.
Ngày 04/12/1867, huyện Phong Phú được tách ra để lập hạt Thanh tra mới. Thống đốc Nam Kỳ là Bonard ngày 1/1/1868, quyết định sáp nhập huyện Phong Phú với vùng Bãi Sào (Sóc Trăng) ập Toà Bố tại Sa Đéc,lập thành quận đặt dưới sự cai trị của người Pháp. Hạt Sa Đéc (phủ Tân Thành) đặt lỵ sở tại Sa Đéc gồm có 3 huyện: An Xuyên Vĩnh An và Phong Phú.
Ngày 20/9/1870, hạt Thanh tra Cần Lố bị giải thể, đưa hai tổng Phong Hòa và Phong Phú vào hạt Thanh Tra Cái Bè, đưa tổng Phong Thạnh qua hạt Thanh tra Sa Đéc. Ngày 5/6/1871, giải thể hạt Thanh tra Cái Bè nhập vào địa bàn hạt Thanh tra Mỹ Tho. Địa bàn tổng Phong Thạnh cũng được chia cho 3 hạt thanh tra Châu Đốc, Long Xuyên và Sa Đéc.
Hạt Sa Đéc nhận thêm hạt Cần Thơ vừa bị giải thể ngày 05/06/1871.
Hạt Thanh tra Sa Đéc đổi thành hạt tham biện Sa Đéc ngày 05/01/1876, các thôn đổi thành làng. Sa Đéc trở thành một hạt tham biện (arrondissement) thuộc khu vực hành chính (circonscription) Vĩnh Long do thực dân Pháp đặt ra.Trong giai đoạn 1876-1899 Địa hạt Sa Đéc không còn chia cấp huyện nữa mà trực tiếp quản lý từ cấp tổng trở xuống. Hạt Sa Đéc lúc này bao gồm 9 tổng: An Mỹ, An Hội,An Thới, An Trung, An Phong, An Tịnh, Phong Nẫm, An Thạnh,Phong Thạnh.
Giai đoạn 1945-1954
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam bộ chủ trương bỏ cấp tổng, bỏ đơn vị làng, thống nhất gọi là xã,bỏ danh xưng quận, gọi thay thế bằng huyện. Tỉnh Sa Đéc, tỉnh Long Xuyên và tỉnh Châu Đốc nằm trong danh sách 21 tỉnh ở Nam Bộ. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc này cũng thống nhất dùng danh xưng là xã, tuy nhiên vẫn gọi là quận cho đến năm 1975. Chính quyền Việt Minh cũng cho tách đất làng Tân Vĩnh Hòa và các vùng lân cậnthành lập thị xã Sa Đéc trực thuộc tỉnh Sa Đéc.
Chính phủ lâm thời Cộng hòa Nam Kỳ tự trị thân Pháp ngày 19/5/1947 quyết định tách đất quận Thốt Nốt để lập thêm quận Lấp Vò cùng thuộc tỉnh Long Xuyên. Ngày 14/5/1949, tỉnh Sa Đéc nhận thêm quận Lấp Vò từ tỉnh Long Xuyên.
Ngày 12/9/1947, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ (chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)theo chỉ thị số 50/CT thành lập các tỉnh mới có tên là Long Châu Tiền và Long Châu Hậu. Ngày 14/5/1949, huyện Lấp Vò được trả về tỉnh Sa Đéc.Huyện Tân Châu của tỉnh Long Châu Tiền chia thành 2 huyện mới là Tân Châu và Phú Châu.
Tháng 6/1951, tỉnh Long Châu Tiền hợp nhất với tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Long Châu Sa.
Tỉnh Sa Đéc, tỉnh Long Xuyên và tỉnh Châu Đốc đến cuối năm 1954, đều được chính quyền Việt Minh tái lập trở lại.
Giai đoạn 1956-1976
Ngày 17/2/1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành Sắc lệnh 22-NV thành lập tỉnh Phong Thạnh bao gồm đất đai của quận quận Hồng Ngự thuộc tỉnh Châu Đốc, quận Cao Lãnh thuộc tỉnh Sa Đéc,tổng Phong Thạnh Thượng thuộc quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên và một phần nhỏ đất đai thuộc quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho trước đó.
Đến ngày 22/10/1956,Sắc lệnh 143-NV của tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm được ban hành để " thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam".Tỉnh Phong Thạnh lúc này được đổi tên thành tỉnh Kiến Phong, còn toàn bộ phần còn lại tỉnh Sa Đéc bị giải thể, sáp nhập vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 30/4/1975 chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Địa bàn tỉnh Sa Đéc vừa bị giải thể tương ứng với quận Sa Đéc và quận Lấp Vò cùng thuộc tỉnh Vĩnh Long. Theo Nghị định số 308-BNV/NC/NĐ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa,Ngày 8/10/1957, quận Sa Đéc và quận Lấp Vò cùng trực thuộc tỉnh Vĩnh Long. Lúc này,quận lỵ quận Sa Đéclà xã Tân Vĩnh Hòa.
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh số 162-SL/ĐUHC ngày 24/09/1966,quyết định tái lập tỉnh Sa Đéc. Tỉnh Sa Đéc mới tách ra từ tỉnh Vĩnh Long, chỉ gồm phần đất nằm giữa hai con sông Tiền GiangHậu Giang.
Chính quyền Cách mạng
Cuối năm 1956, chính quyền Cách mạng thành lập cũng tỉnh Kiến Phong, đến giữa năm 1957 giải thể và sáp nhập phần còn lại của tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Vĩnh Long. Chính quyền Cách mạng cũng giải thể và sáp nhập tỉnh Sa Đéc vào tỉnh Vĩnh Long năm 1957..
Tháng 8/1974, Trung ương Cục miền Nam quyết định giải thể các tỉnh Kiến Phong và An Giang để tái lập các tỉnh Long Châu Tiền và tỉnh Sa Đéc.chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 30/ 04/1975,ban đầu vẫn duy trì tỉnh Sa Đéc và tỉnh Long Châu Tiền như trước đó cho đến đầu năm 1976. Chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng "quận" có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng "huyện"
Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 20 /9/1975, về việc bỏ khu, hợp tỉnh trong toàn quốc. Theo Nghị quyết này, tỉnh Long Châu Tiền, tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Tường sẽ hợp nhất lại thành một tỉnh, tên gọi tỉnh mới cùng với nơi đặt tỉnh lỵ sẽ do địa phương đề nghị lên.
Bộ Chính trị lại ra Nghị quyết số 19/NQ ngày 20/12/1975, điều chỉnh lại việc hợp nhất tỉnh ở miền Nam Việt Nam cho sát với tình hình thực tế.Theo đó tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong cũ thời Việt Nam Cộng hòa được tiến hành hợp nhất lại thành một tỉnh.
Từ năm 1976 đến nay
Tháng 2/1976, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định thành lập dựa trên việc hợp nhất tỉnh Kiến Phong và tỉnh Sa Đéc.
Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 4-CP ngày 05/01/1981 chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện lấy tên là huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười. Chính phủ cũng đổi tên huyện Lấp Vò thành huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 13-HĐBT ngày23/ 02/1983 điều chỉnh địa giới hành chánh một số huyện của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, chia huyện Tam Nông thành hai huyện lấy tên là huyện Tam Nông và huyện Thanh Bình. Đồng thời,tách thị trấn Cao Lãnh và các xã Hòa An, Mỹ Trà, Mỹ Tân của huyện Cao Lãnh thành lập thị xã Cao Lãnh trên cơ sở.
Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 41-HĐBT ngày 22/04/1989,chia huyện Hồng Ngự thành hai huyện lấy tên là huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng.
Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam tiếp tục ban hành Quyết định số 77-HĐBT ngày 27/ 06/1989,chia huyện Thạnh Hưng thành hai huyện lấy tên là huyện Thạnh Hưng và huyện Lai Vung. Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 36-CP ngày 29/04/1994,về việc di chuyển tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp từ thị xã Sa Đéc về thị xã Cao Lãnh. Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 81-CP ngày 06/12/1996,về việc đổi tên huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp thành huyện Lấp Vò.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 10/2007/NĐ-CP ngày 16/1/2007,về việc thành lập THÀNH PHỐ CAO LÃNH thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 23/12/ 2008, Chính phủ Việt Nam điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự, thành lập phường thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 14/10/2013,Nghị quyết số 113/NQ-CP chính phủ Việt Nam ban hành thành lập THÀNH PHỐ SA ĐÉC thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở toàn bộ 5.981 ha diện tích tự nhiên, 152.237 nhân khẩu và 09 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sa Đéc.

Địa điểm du lịch

Khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Vườn quốc gia Tràm chim - Tam Nông
Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng
Làng hoa kiểng Sa Đéc
Khu di tích Xẻo Quýt
Khu di tích Gò Tháp
Vườn cây trái Đồng Tháp
Chợ chiếu Định Yên
Chùa Kiến An Cung
Nhà Cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Lễ hội truyền thống

Lễ hội Gò Tháp được tổ chức hằng năm vào tháng 3 và tháng 11 âm lịch. Lễ tưởng niệm bà Chúa Xứ từ 14-sáng 16/3 là tương truyền bà là người có công lao khai phá, tạo dựng và phát triển vùng đất Tháp Mười..
Hội đình Định Yên Hỗi diễn rav ào các ngày 16,17 tháng 4 và 15,16 tháng 11 âm lịch, lễ cúng đình rất long trọng để tưởng nhớ ông Phạm Văn An và những người có công khai hoang, lập nên làng xã. Lễ hội có đầy đủ những nghi thức truyền thống của một hội cúng đình như : đội kỵ mã, đội lân, đội lính hầu, học trò lễ, chiêng, trống, nhạc, lễ...
Hội đình Tân Phú Trung diễn ra vào 16 - 17/4 âm lịch. Tưởng niệm những người có công lập làng và cầu cho dân khang vật thịnh.

Đặc sản

Lẩu cá linh bông điên điển
Hủ tiếu Sa Đéc
Ếch đồng
Chuột quay lu Cao Lãnh
Bông súng mắm kho
Tắc kè xào lăn
Lẩu riêu cua đồng
Cơm gói lá sen

Hình ảnh về Đồng Tháp, Việt Nam

Hình ảnh Đồng Tháp, Việt Nam
Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Hình ảnh Đồng Tháp, Việt Nam
Vườn quốc gia Tràm Chim - Tam Nông - Đồng Tháp
Hình ảnh Đồng Tháp, Việt Nam
Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê - đường Nguyễn Huệ - Phường 2 - TX Sa Đéc

Dự án bất động sản tại Tỉnh Đồng Tháp

Ảnh dự án Vincom Shophouse Cao Lãnh
Vincom Shophouse Cao Lãnh
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ảnh dự án FLC La Vista Sadec
FLC La Vista Sadec
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Xã Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu huyện, thành phố và thị xã?

Bản đồ vị trí Đồng Tháp

Các trường THPT, CĐ, ĐH tại Tỉnh Đồng Tháp

STTLoạiTên trườngĐịa chỉ
1THPTThcs-Thpt Nguyễn Văn KhảiXã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh
2THPTThpt Cao Lãnh 1Thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh
3THPTThpt Cao Lãnh 2Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh
4THPTThpt Châu Thành 1Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành
5THPTThpt Châu Thành 2Thị trấn Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành
6THPTThpt Chu Văn AnThị trấn Hồng Ngự, H.Hồng Ngự
7THPTThpt Chuyên Nguyễn Đình ChiểuPhường 1, Thị xã Sa Đéc
8THPTThpt Đồ ChiểuPhường 1, TX Sa Đéc
9THPTThpt Đỗ Công TườngPhường 1, TP Cao Lãnh
10THPTThpt Đốc Bình KiềuThị trấn Mỹ An, H. Tháp Mười
11THPTThpt Giồng Thị ĐamXã An Phước, H.Tân Hồng
12THPTThpt Hồng Ngự 1Xã An Bình A, H.Hồng Ngự
13THPTThpt Hồng Ngự 2Xã Phú Thuận, H.Hồng Ngự
14THPTThpt Hồng Ngự 3Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự
15THPTThpt Kiến VănXã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh
16THPTThpt Kỹ ThuậtPhường 1, TP.Cao Lãnh
17THPTThpt Lai Vung 1Xã Long Hậu, H.Lai Vung
18THPTThpt Lai Vung 2Xã Tân Hòa, H.Lai Vung
19THPTThpt Lấp Vò 1Thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò
20THPTThpt Lấp Vò 2Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò
21THPTThpt Lấp Vò 3Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò
22THPTThpt Lê Quý ĐônXã Phú Ninh, H.Tam Nông
23THPTThpt Mỹ QuíXã Mỹ Quí, H.Tháp Mười
24THPTThpt Nguyễn DuXã Tân Qui Tây, Thị xã Sa Đéc
25THPTThpt Nguyễn TrãiThị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò
26THPTThpt Nha MânXã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành
27THPTThpt Phan Văn BảyXã Long Hậu, H.Lai Vung
28THPTThpt Phú ĐiềnXã Phú Điền, huyện Tháp Mười
29THPTThpt Tam NôngXã Phú Ninh, H.Tam Nông
30THPTThpt Tân HồngThị trấn Sa Rài, H.Tân Hồng
31THPTThpt Tân ThànhXã Tân Thành A -H. Tân Hồng
32THPTThpt Thanh Bình 1Thị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình
33THPTThpt Thanh Bình 2Xã Tân Bình, H.Thanh Bình
34THPTThpt Tháp MườiThị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười
35THPTThpt Thị xã Cao LãnhPhường 1, TP Cao Lãnh
36THPTThpt Thị xã Sa ĐécPhường 1, TX Sa Đéc
37THPTThpt Thiên Hộ DươngPhường 6, TP Cao Lãnh
38THPTThpt Thống LinhXã Phương Trà -H. Cao Lãnh
39THPTThpt Tràm ChimThị trấn Tràm Chim, H.Tam Nông
40THPTThpt Trần Quốc ToảnPhường 11, TP Cao Lãnh
41THPTThpt Trần Văn NăngThị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình
42THPTThpt Trường XuânXã Trường Xuân, H.Tháp Mười
43THPTTrường CĐ nghề Đồng ThápPhường 3, TX Sa Đéc
44THPTTrường Tc Nguyễnề GtvtPhường 1, TP Cao Lãnh
45THPTTt Gdtx Châu ThànhThị trấn Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành
46THPTTt Gdtx H.Cao LãnhThị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh
47THPTTt Gdtx Hồng NgựThị trấn Hồng Ngự, H.Hồng Ngự
48THPTTt GDTX Lai VungThị trấn Lai Vung, H.Lai Vung
49THPTTt Gdtx Lấp VòThị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò
50THPTTt Gdtx Tam NôngThị trấn Tràm Chim, H.Tam Nông
51THPTTt Gdtx Tân HồngThị trấn Sa Rài, H.Tân Hồng
52THPTTt Gdtx Thanh BìnhThị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình
53THPTTt Gdtx Tháp MườiThị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười
54THPTTt Gdtx Tp Cao LãnhPhường 1, TP Cao Lãnh
55THPTTt Gdtx Tx Sa ĐécPhường 2, TX Sa Đéc
56Đại họcĐH Đồng Tháp783 Phạm Hữu Lầu, phường 6,TX Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
57Cao đẳng/TCCĐ Cộng Đồng Đồng ThápSố 259,Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh ,Tỉnh Đồng Tháp
58Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng ThápSố 259 đường Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
59Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng ThápSố 259 đường Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
60Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp312 Đường Nguyễn Thái Học, phường 4, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
61Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Đại Học Đồng Tháp(783 Phạm Hữu Lầu, P.6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Chi nhánh / cây ATM tại Đồng Tháp, Việt Nam

Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Tỉnh Đồng Tháp

STTNgân hàngTên CN/ PGDĐịa chỉ
1AgribankChi nhánh Cao LãnhSố 170-172, Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Tây, Thị Trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp
2AgribankChi nhánh Châu ThànhQuốc Lộ 80, Ấp Tân Phú, Xã An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp
3AgribankChi nhánh Lai VungĐường Lê Lợi, Khóm 1, Thị Trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
4AgribankChi nhánh Lấp VòQuốc Lộ 80, Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp
5TPBankChi nhánh Ngân hàng Tien Phong Bank CN ĐỒNG THÁPsố 1B1 – 2B1, Đường số 5, Khu dân cư chợ Mỹ Trà, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
6TPBankChi nhánh Ngân hàng Tien Phong Bank QTK HÙNG VƯƠNG01-03 Lý Tự Trọng, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
7AgribankChi nhánh PDG số 1 - Tam NôngQuốc Lộ 30, Ấp An Phú, Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp
8AgribankChi nhánh PDG số 1- Tháp MườiSố 22, Phạm Hữu Lầu, Ấp 5B, Xã Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp
9CBBankChi nhánh Quỹ tiết kiệm Hùng Vương01-03 Lý Tự Trọng, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
10MDBChi nhánh Quỹ tiết kiệm Lai VungSố 495A, Quốc lộ 80, Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
11MDBChi nhánh Quỹ tiết kiệm Lấp VòSố 142, Đường 3/2, Thị trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp
12MDBChi nhánh Quỹ tiết kiệm Thanh BìnhSố 168 Đường 2-9, Khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp
13BIDVChi nhánh Sa ĐécSố 74, Hùng Vương - 2- Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
14PGBankChi nhánh Sa Đéc122 Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
15MDBChi nhánh Sa Đéc279 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
16VietinBankChi nhánh Sa ĐécSố 209A Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
17VIBChi nhánh Sa Đéc: a24A24-A26 đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
18AgribankChi nhánh Tam NôngĐường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 5, Thị Trấn Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp
19AgribankChi nhánh Tân HồngSố 321, Nguyễn Huệ, Thị Trấn Sa Rài, Tân Hồng, Đồng Tháp
20AgribankChi nhánh Thanh BìnhSố 122, Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp
21AgribankChi nhánh Thành Phố Sa ĐécSố 18, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
22AgribankChi nhánh thành phố Cao LãnhSố 15-17, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
23AgribankChi nhánh Tháp MườiSố 01, Đường 30/04, Thị Trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
24AgribankChi nhánh thị xã Hồng NgựSố 37, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
25BankOfVietnamChi nhánh tỉnh Đồng ThápSố 50, Lý Thường Kiệt, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
26VPBankChi nhánh Tt Sme Đồng Tháp67 – 69 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
27VietcombankChi Nhánh Đồng ThápSố 89, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
28ACBChi nhánh Đồng Tháp251 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
29AgribankChi nhánh Đồng ThápSố 01, Nguyễn Du, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
30TechcombankChi nhánh Đồng Tháp182-184 Nguyễn Huệ Phường 2, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
31BIDVChi nhánh Đồng ThápSố 32 Đường Lý Thường Kiệt - 1-Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
32MBBankChi nhánh Đồng ThápSố 204 - 206 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
33DongABankChi nhánh Đồng Tháp35 Quốc Lộ 30, Khóm Mỹ Phú, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
34VPBankChi nhánh Đồng ThápSố 67 – 69 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
35KienlongbankChi nhánh Đồng Tháp30 Lý Thường Kiệt, P. 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
36SCBChi nhánh Đồng Tháp58 - 60 - 62 Đường Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
37SHBChi nhánh Đồng ThápSố 193-195 đường Hùng Vương, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
38ABBankChi nhánh Đồng Tháp242 – 244, Nguyễn Huệ, P2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
39HDBankChi nhánh Đồng Tháp62-64 Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
40SouthernBankChi nhánh Đồng Tháp41-43 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
41OCBChi nhánh Đồng Tháp158-160 Nguyễn Huệ, P. 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
42PGBankChi nhánh Đồng Tháp132, 134 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
43LienVietPostBankChi nhánh Đồng ThápSố 214 – 216 – 218 – 220 đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
44CBBankChi nhánh Đồng Thápsố 1B1 – 2B1, Đường số 5, Khu dân cư chợ Mỹ Trà, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
45VietinBankChi nhánh Đồng ThápSố 87 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
46VIBChi nhánh Đồng Tháp: số 82Số 82-84 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
47LienVietPostBankPhòng giao dịch Bưu điện Hồng NgựẤp Thượng, xã Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp
48LienVietPostBankPhòng giao dịch Bưu điện TP Cao LãnhSố 85, Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
49ACBPhòng giao dịch Cao Lãnh55 Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
50PGBankPhòng giao dịch Cao LãnhSố 198 Nguyễn Trãi, Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Cây ATM ngân hàng ở Tỉnh Đồng Tháp

STTNgân hàngTên cây ATMĐịa chỉ
1Vietcombank116 Hùng Vương116 Hùng Vương, Thị Trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
2Vietcombank144 đường Mai Văn Khải144 đường Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
3Vietcombank17 ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông17 ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
4Agribank170-172 Nguyễn Trãi170-172, Nguyễn Trãi, Thị trấn Mỹ Tho, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
5Vietcombank212 Nguyễn Trãi212 Nguyễn Trãi TT Mỹ Thọ, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
6Vietcombank289, Hùng Vương, P1289, Hùng Vương, P1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
7Vietcombank373B Nguyễn Sinh Sắc373B Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
8ABBank42 Dốc Ninh Kiều42 Dốc Ninh Kiều, Phường2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
9Vietcombank44-46 Võ Văn Kiệt44-46 Võ Văn Kiệt, P An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
10Vietcombank783 Phạm Hữu Lầu783 Phạm Hữu Lầu, P6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
11Vietcombank818, QL30, ấp 3818, QL30, ấp 3, xã An Hòa, Tam Nông, Đồng Tháp
12Vietcombank89 Lý Thường KiệtSố 89 Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
13AgribankẤp Hạ - Tân BìnhẤp Hạ, Xã Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp
14SHBATM 13150001 (874) Phường 2Số 193- 195 đường Hùng Vương, phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
15VIBATM 335: số 110 đường nguyễn huệSố 110 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
16VIBATM 349: a24A24-A26 đường Hùng Vương, Phường 2, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp
17ACBBảo HyThửa đất số 131, TBĐ số 23, Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp
18BIDVBệnh viện Sađéc153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp
19ACBBệnh viện Tâm Trí Đồng ThápSố 700, Quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
20DongABankBệnh Viện Đa Khoa Đồng Tháp144 Mai Văn Khải, Xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
21MBBankBộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng ThápSố 755 đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
22VietinBankBưu điện Sa Đéc90 Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
23VietinBankBưu Điện Thị Xã Hồng NgựQuốc lộ 30, đường Hùng Vương, Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
24BIDVBưu điện Đồng Tháp83-85 Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
25PGBankCao Lãnh132-134 Nguyễn Huệ, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
26ACBChi nhánh ĐỒNG THÁP251 Nguyễn Sinh Sắc, P. 2, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
27BIDVChi nhánh Đồng ThápSố 12A Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
28MBBankChi nhánh Đồng Tháp142-144 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
29VPBankChi nhánh Đồng Tháp67- 69 Nguyễn Huệ, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
30CBBankChi nhánh Đồng Thápsố 1B1 – 2B1, Đường số 5, Khu dân cư chợ Mỹ Trà, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
31SHBChi nhánh Đồng ThápSố 193-195 đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
32LienVietPostBankChi nhánh Đồng Tháp214-220 Nguyễn Huệ, P. 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
33PGBankChi nhánh Đồng Tháp132-134 Nguyễn Huệ, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
34DongABankChi nhánh Đồng Tháp126 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
35KienlongbankCo.op Mart Đồng Tháp1 Ngô Thì Nhậm, P. 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
36PGBankCổng Cty Cp Bích ChiĐ. Nguyễn Sinh Sắc, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
37VietinBankCổng trụ sở Cty CP Bích Chi45X1 Nguyễn Sinh Sắc, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
38VietcombankCông Ty CP THS An PhúAn Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
39DongABankCông ty CP Thủy Sản Trừơng GiangLô IV-8 Khu A1 Khu Công Nghiệp Sa Đéc, Khóm Tân Hòa, Phường An Hoà, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
40VietinBankCông ty CP Tô Châu153 QL30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
41VietcombankCông ty CP Vĩnh Hoàn1645 QL30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
42VietcombankCông ty CPTS Đồng TâmCụm CN Bình Thạnh, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
43DongABankCông Ty CPĐT-PTNhà và Khu Công Nghiệp Đổng Tháp - HIDICOĐT 848, Phường Tân Quy Đông, Tx. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
44VietinBankCông ty Cửu LongKCN C Sa Đéc, P. Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
45VietcombankCông Ty Domesco Đồng Tháp66 QL30, P Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
46TechcombankCông ty Hoàng LongXã Phú Cường, Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
47ACBCông Ty IdiQuốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp
48VPBankCông ty IDIQL80, Cụm CN Vàm Cống, xã Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp
49TechcombankCông ty Lương Thực Đồng Tháp01, 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
50TechcombankCông ty Nghị PhongẤp Tân Cường, X. Phú Cường, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp

Ghi chú về Đồng Tháp

Thông tin về Tỉnh Đồng Tháp liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Tỉnh Đồng Tháp: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Đồng Tháp, Việt Nam