Tỉnh thành VN > Phú Thọ > Huyện Hạ Hòa > Xã Hà Lương

Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin tổng quan về Hà Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ

Hà Lương là 1 xã của huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Xã Hà Lương có tổng số diện tích theo km2 10,63 km², tổng số dân vào năm 1999 là 2684 người, mật độ dân số tương ứng 252 người/km².

Kinh tế - Xã hội

Nhiệm kỳ 2010-2015, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đã đề ra. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng/người/năm. Sản lượng lương thực 1.089 tấn. Các ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển, hiện nay toàn xã có 12 xưởng bóc ván 10 xưởng xẻ gỗ và mộc dân dụng. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa- xã hội được tăng cường. Hàng năm có 87,9% hộ gia đình và 79% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,4%. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, giáo dục mũi nhọn được tăng cường. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 23 đảng viên mới.
Đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân xã Hà Lương tiếp tục phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung phát triển kinh tế nông- lâm nghiệp. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người lên 21,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1,2%. Có 50% đường giao thông nông thôn và 20% kênh mương được cứng hóa. Đảng bộ đạt TSVM, kết nạp 4 Đảng viên.

Hình ảnh về Hà Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ

Hình ảnh Hà Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ
Hà Lương xây dựng nông thôn mới.

Dự án bất động sản tại Xã Hà Lương, Hạ Hòa - Phú Thọ

Hiện chưa có dự án nào tại Xã Hà Lương, Hạ Hòa - Phú Thọ

Các địa điểm liên quan

Bản đồ vị trí Hà Lương

Ghi chú về Hà Lương

Thông tin về Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Hà Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ