Tỉnh thành VN > Cần Thơ > Quận Ô Môn

Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Thông tin tổng quan về Ô Môn, Cần Thơ

Quận Ô Môn là một quận nội ô thuộc tp Cần Thơ. Quận Ô Môn được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Ô Môn.
Diện tích: 13.222 hecta;
Dân số: 133.297 người
Mật độ: 1034 người/km²

Số điện thoại quan trọng

Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn-Thành phố CẦN THƠ:(0293) 3861970

Vị trí địa lý

Quận Ô Môn nằm cách Trung tâm thành phố Cần Thơ (quận Ninh Kiều) 21 km. Phía Bắc Quận Ô Môn giáp với quận Thốt Nốt. Phía Nam Quận Ô Môn giáp với quận Bình Thủyhuyện Phong Điền. Phía Đông Quận Ô Môn giáp với sông Hậu có ranh giới ngăn cách với các tỉnh Đồng ThápVĩnh Long. Phía Tây Quận Ô Môn giáp với huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai. Địa danh Ô Môn ban đầu chỉ là tên một làng thuộc tổng Thới Bảo, tỉnh Cần Thơ. Sau này, thực dân Pháp thành lập quận và đặt tên là quận Ô Môn do lấy theo tên gọi làng Ô Môn vốn là nơi đặt quận lỵ.

Lịch sử

Ô thời thực dâm Pháp
Năm 1867, sau khi chiếm hết được các tỉnh Nam Kỳ, thực dân Pháp dần xóa bỏ tên gọi tỉnh An Giang cùng hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn và đặt ra các hạt Thanh tra.
Huyện Ô Môn vào đầu triều Nguyễn lập riêng cho người Khmer ở vùng đất dọc theo sông Hậu Giang. Huyện Ô Môn năm 1813 đổi tên thành huyện Vĩnh Định. Tỉnh An Giang được thành lập năm 1832. Vùng đất quận Ô Môn, huyện Thới Lai và một phần huyện Cờ Đỏ ngày nay năm 1836, thuộc tổng Định Thới, huyện Vĩnh Định, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang. Tổng Định Thới khi đó gồm 6 thôn: Phú Long, Bình Thủy, Thới An, Tân Lộc Đông, Thới Thới Hưng, An Đông.
Nhà Nguyễn năm 1839, lập huyện Phong Phú mới và đặt huyện này thuộc phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang. Huyện Phong Phú từng là đất huyện Vĩnh Định và đất thổ huyện Ô Môn của Cao Miên, lỵ sở huyện đặt tại vùng đất ven sông Cần Thơ (còn gọi là Cầm Thi Giang). Lúc này, vùng đất Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ ngày nay thuộc tổng Định Thới, huyện Phong Phú, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang.
Sau khi chiếm hết được các tỉnh Nam Kỳ vào năm 1867, thực dân Pháp dần xóa bỏ tên gọi tỉnh An Giang cùng hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn, đồng thời đặt ra các hạt Thanh tra. Tổng Định Thới lúc này lần lượt thuộc hạt Sa Đéc, hạt Trà Ôn và sau cùng là hạt Cần Thơ. Các thôn đổi thành làng từ năm 1876, ,hạt thanh tra Cần Thơ đổi thành hạt tham biện Cần Thơ thuộc khu vực hành chánh Hậu Giang do thực dân Pháp đặt ra. Tổng Định Thới được tách ra để thành lập mới tổng Thới Bảo.
Các đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Đông Dương điều thống nhất gọi là "tỉnh" ngày 1/1/1900,trong đó có tỉnh Cần Thơ. Các tổng Thới Bảo và Định Thới ban đầu trực thuộc tỉnh Cần Thơ.
Thực dân Pháp thành lập quận Ô Môn thuộc tỉnh Cần Thơ năm 1918, quận lỵ ban đầu đặt tại làng Ô Môn. Khi làng Ô Môn bị giải thể và sáp nhập vào làng Thới Thạnh và quận lỵ Ô Môn lại thuộc địa bàn làng Thới Thạnh. Quận Ô Môn ban đầu gồm 2 tổng với 18 làng trực thuộc: Bình Xuân, Bình Phước, Phú Luông, Tân Thới, Long Tuyền, Thới An Đông, Thới Giai, Thới Hanh, Thới An,Thới Hưng.
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam bộ sau Cách mạng tháng Tám 1945, bỏ cấp tổng, bỏ đơn vị làng, thống nhất gọi là xã, và bỏ danh xưng quận, gọi bằng huyện. Năm 1956 chính quyền Việt Nam Cộng hòa thống nhất dùng danh xưng là xã, nhưng vẫn gọi là quận cho đến năm 1975. Khi đó huyện Ô Môn vẫn thuộc tỉnh Cần Thơ. Chính quyền Việt Minh năm 1947, chia huyện Ô Môn thành 2 huyện là Ô Môn A và Ô Môn B và đều thuộc tỉnh Cần Thơ. Đến năm 1954 thì hợp nhất lại thành một huyện Ô Môn như trước.
Ô Môn thời Việt Nam Cộng hòa 1956-1976
Các làng gọi là xã sau năm 1956. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi tên tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Phong Dinh ngày 22/10/1956. Ô Môn vẫn là tên quận thuộc tỉnh Phong Dinh. Quận Ô Môn đến ngày 16/10/1958 đổi tên thành quận Phong Phú. Xã Trường Lạc thời Việt Nam Cộng hòa cũng bị đổi tên thành xã Bình An và tách đất xã Thới Long để lập mới xã Ngôn Thiện.
Một phần đất quận Phong Phú ngày 2/7/1962 được tách ra để thành lập thêm quận Khắc Trung và quận Cờ Đỏ là quận lỵ. Quận Khắc Trung đến ngày 20/4/1964 đổi tên thành quận Thuận Trung. Lúc này quận Thuận Trung nhận thêm xã Thạnh Phú từ quận Thốt Nốt của tỉnh An Giang. Năm 1964 phân chia hành chính các quận Thuận Trung và Phong Phú thuộc tỉnh Phong Dinh
Quận Phong Phú gồm 2 tổng, 9 xã. Cấp tổng bị giải thể, các xã trực thuộc quận sau năm 1965. Các xã Tân Thới và Trường Thành của quận Phong Phú Ngày 26 5/1966 lại tách đất để lập mới xã Cầu Nhiếm và giao xã này cho quận Phong Điền.
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đến trước năm 1975, phân chia hành chánh các quận Phong Phú và Thuận Trung thuộc tỉnh Phong Dinh.
Ô Môn sau giải phóng 1975
Chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam của tỉnh Cần Thơ sau ngày 30/04/1975, vẫn đặt huyện Ô Môn thuộc tỉnh Cần Thơ cho đến đầu năm 1976. Huyện lỵ là thị trấn Ô Môn, được thành lập do tách đất từ xã Thới Thạnh. Chính quyền Cách mạng lúc này cũng bỏ danh xưng "quận" có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng "huyện" và chính quyền Cách mạng cũng điều chỉnh một số xã của chính quyền Việt Nam Cộng hòa như sau:
Xã Ngôn Thiện được giải thể và sáp nhập địa bàn vào xã Thới Long thuộc huyện Ô Môn.
Xã Thạnh Phú giao về cho huyện Thốt Nốt quản lý.
Xã Cầu Nhiếm giải thể và sáp nhập địa bàn vào 2 xã Trường Thành và Tân Thới.
Ô Môn sau giải phóng 1975
Ô Môn lúc này trở thành huyện của tỉnh Hậu Giang. Huyện Ô Môn ban đầu gồm có thị trấn Ô Môn và 11 xã: Định Môn, Phước Thới, Tân Thới, Thới An, Thới Đông, Thới Lai, Thới Long, Thới Thạnh, Trường Lạc, Trường Thành, Trường Xuân.
Hội động Bộ trưởng ban hành Quyết định số 21-HĐBT ngày 28/3/1983 về việc phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Hậu Giang:Thành lập xã Đông Hiệp gồm ấp Thới Hiệp của xã Thới Đông và một phần của ấp Thới Hữu thuộc xã Thới Lai cùng huyện đưa sang.
Xã Thới Đông chia thành 4 xã lấy tên là xã Thới Xuân, xã Thới Đông, xã Đông Bìnhxã Đông Thuận.
Xã Trường Xuân chia thành 2 xã lấy tên là xã Xuân Bình và xã Trường Xuân.
Huyện Ô Môn ngày 16/09/1989 gồm thị trấn Ô Môn và 16 xã. Các xã Đông Hiệp, Thới Xuân, Đông Bình, Xuân Bình thuộc huyện Ô Môn bị giải thể ngày 21/12/1991. Huyện Ô Môn từ đó còn lại thị trấn Ô Môn và 12 xã:Đông Thuận, Định Môn, Tân Thới, Thới An,Thới Đông, Phước Thới, Thới Long, Thới Thạnh, Thới Lai,Trường Thành, Trường Lạc, Trường Xuân.
Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết ngày 26/12/1991, chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Cần Thơ. Huyện Ô Môn lúc này thuộc tỉnh Cần Thơ.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 21/1998/NĐ-CP,ngày 21/04/1998, thành lập thị trấn Cờ Đỏ và các xã Đông Hiệp, Đông Bình, thuộc huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 28/2000/NĐ-CP ngày 4/8/2000 về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Ô Môn, Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập thị trấn Thới Lai diện tích và dân số của xã Thới Lai.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 47/2002/NĐ-CP ngày 19/4/2002 về việc thành lập xã thuộc các huyện Phụng Hiệp, Ô Môn và Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Thành lập xã Trường Xuân A từ diện tích và dân số của xã Trường Xuân.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 48/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003, về việc thành lập phường, xã, thị trấn thuộc các huyện Ô Môn, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, thuộc tỉnh Cần Thơ.
Huyện Ô Môn cuối năm 2003, có 3 thị trấn: Cờ Đỏ, Ô Môn, Thới Lai và 16 xã: Định Môn, Đông Bình, Đông Hiệp, Đông Thuận, Phước Thới, Tân Thới, Thới An, Thới Đông, Thới Lai, Thới Long, Thới Thạnh, Trường Lạc, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Xuân Thắng.
Ô Môn từ năm 2004 đến nay
Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003, về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Huyện Ô Môn và sau đó là quận Ô Môn thuộc thành phố Cần Thơ.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 05/2004/NĐ-CP, ngày 02/01/2004, về việc thành lập các quận Bình Thủy,Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng, các huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Sau khi được thành lập quận Ô Môn có 5 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Thới An, Châu Văn Liêm, Trường Lạc, Phước Thới, Thới Long.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 11/2007/NĐ-CP, ngày 16/01/2007, về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã, thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ô Môn và Ninh Kiều cùng với các huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền và tp Cần Thơ. Thành lập phường Thới Hoà thuộc quận Ô Môn từ diện tích và dân số của phường Châu Văn Liêm.
Quận Ô Môn sau khi điều chỉnh có diện tích tự nhiên là 12.557,26 ha và dân số là 127.889 người và có 6 đơn vị hành chính gồm các phường: Thới Hoà, Châu Văn Liêm, Trường Lạc, Phước Thới, Thới An và Thới Long.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 162/2007/NĐ-CP ngày 06/11/2007, điều chỉnh địa giới hành chính phường; xã, thành lập xã, phường thuộc quận Ô Môn, quận Bình Thuỷ, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thốt Nốt và tp Cần Thơ. Phường Long Hưng được thành lập thuộc quận Ô Môn từ diện tích và dân số của phường Thới Long.
Quận Ô Môn sau khi điều chỉnh có 12.540,86 ha diện tích tự nhiên và 131.124 người, có 7 đơn vị hành chính phường trực thuộc, bao gồm các phường: Long Hưng, Thới Long, Thới An, Thới Hoà, Phước Thới, Châu Văn Liêm, Trường Lạc.

Địa điểm nổi tiếng

Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
Đình thần Thới An
Chùa Pôthisômrôn
Lưu Hữu Phước (1921-1989)
Châu Văn Liêm (1920-1930)
Nhạc sĩ Đắc Nhẫn
Nhạc sĩ Triều Dâng...
Nhạc sĩ Trần Kiết Tường,
Rạch Bằng Tăng
Rạch Tắc Ông Thục, Ba Rích, Cam My, Bà Sự, Tầm Vu,
Vườn cây Thới Long, Thới An, Trường Lạc

Hình ảnh về Ô Môn, Cần Thơ

Hình ảnh Ô Môn, Cần Thơ
Chùa Pôthisômrôn
Hình ảnh Ô Môn, Cần Thơ
Đình thần Thới An
Hình ảnh Ô Môn, Cần Thơ
Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Ô Môn

Dự án bất động sản tại Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ảnh dự án Khu đô thị thông minh Thành Đô
Khu đô thị thông minh Thành Đô
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
Ảnh dự án Khu dân cư phường Phước Thới
Khu dân cư phường Phước Thới
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

Quận Ô Môn có bao nhiêu phường, xã và thị trấn?

Bản đồ vị trí Ô Môn

Các trường THPT, CĐ, ĐH tại Quận Ô MônCần Thơ

STTLoạiTên trườngĐịa chỉ
1THPTThpt Bán công Ô MônPhường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT
2THPTThpt Dân Tộc Nội trúPhường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT
3THPTThpt Lưu Hữu PhướcPhường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT
4THPTThpt Thới LongPhường Thới Long Q.Ô Môn, TP CT
5THPTTt GDTX Q.ÔmônPhường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT
6Cao đẳng/TCCĐ Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam BộPhường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
7Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam BộPhường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
8Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam BộPhường Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

Chi nhánh / cây ATM tại Ô Môn, Cần Thơ

Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Quận Ô Môn - Cần Thơ

STTNgân hàngTên CN/ PGDĐịa chỉ
1AgribankChi nhánh Quận Ô MônQuốc Lộ 91, Kv 10, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
2MDBChi nhánh Quỹ tiết kiệm Ô MônĐường 26/3, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
3HDBankChi nhánh  HDBank Ô MônKhu 4 đường 26/3. Phường Châu văn Liêm, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
4VietcombankPhòng giao dịch Ô MônSố 152, Đường 26/3, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
5BIDVPhòng giao dịch Ô MônKhu Vực 11, Quốc Lộ 91 - Châu Văn Liêm- Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
6DongABankPhòng giao dịch Ô Môn260/5 Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
7KienlongbankPhòng giao dịch Ô Môn969B/6 đường 26/3, KV. 4, P. Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
8ABBankPhòng giao dịch Ô Môn103 QL 91, KV 4, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
9SouthernBankPhòng Giao Dịch Ô MônQuốc lộ 91, Khu vực 4, PhườngChâu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
10EximbankPhòng giao dịch Ô Môn292-293 Quốc Lộ 91, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
11CBBankPhòng giao dịch Ô MônĐường 26/3, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
12VietinBankPhòng giao dịch Ô MônSố 1147/6 Khu Vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
13MSBPhòng giao dịch Ô MônSố 183 Đường 26 tháng 3, khu vực 3, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
14VietABankPhòng giao dịch Ô Môn220 đường 26/3 P. Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
15LienVietPostBankPhòng giao dịch Ô MônSố 01, đường Kim Đồng, phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
16MBBankPhòng giao dịch Ô MônSố 1177 đường Tôn Đức Thắng (QL91), Khu vực 11, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
17OCBPhòng giao dịch Phước ThớiSố 33/F, Ấp Thới Đông, P. Phước Thới, Quận Ô Môn, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
18AgribankPhòng giao dịch Số 1 - Ô MônSố 48/1, Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
19ACBPhòng giao dịch Tây Đô89-90 Đường 26/3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
20VietABankPhòng giao dịch Thới Long91E Khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Cây ATM ngân hàng ở Quận Ô Môn - Cần Thơ

STTNgân hàngTên cây ATMĐịa chỉ
1ABBank103 Quốc lộ 91103 Quốc lộ 91, Quận Ô Môn, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
2SHBATM 13030002(685) Phường Phước ThớiCông ty Bình An FishCo - Lô 217, khu công nghiệp Trà Nóc, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ
3DongABankCông Ty May Việt Tiến_cần ThơQuốc Lộ 91, Phường Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ
4VietinBankCông ty TNHH KWONG LUNG - MEKOSố 2. 20C, đường số 8, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
5BIDVCông ty TNHH XK Cổ ChiênLô 2-9, A1- KCN Trà Nóc 2 - Phước Thới- Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
6VietinBankCông ty TNHH Xuất khẩu An KhangLô 2-9A2 Khu Công nghiệp Trà Nóc, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
7ACBKhải HằngSố 129, Khu vực Thới Xương 2, P. Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
8AgribankLô 2.20A KCN Trà Nóc 2Lô 2. 20A KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
9KienlongbankÔ Môn969B/6 đường 26/3, KV. 4, P. Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
10VietcombankPGD Ô Môn09 Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
11BIDVPgd Ô MônQL91, KV 11 - Châu Văn Liêm- Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
12EximbankPGD Ô Môn292-293 Quốc Lộ 91, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
13CBBankPGD Ô MônĐường 26/3, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
14VietinBankPGD Ô MônSố 1147/6 Khu Vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
15ACBPgd Tây Đô88 – 90 Đường 26/3, P. Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
16DongABankPhòng Giao Dịch Ô Môn260/5 Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
17PGBankPhòng giao dịch Ô Môn76 QL91, Q. Ô Môn, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
18AgribankPhòng giao dịch số 1Số 48/1, Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
19AgribankQuốc Lộ 91- Châu Văn LiêmQuốc Lộ 91, Kv 10, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ
20VietinBankSố 1147/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn LiêmSố 1147/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
21AgribankSố 48/1 Trần Hưng ĐạoSố 48/1, Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ

Ghi chú về Ô Môn

Thông tin về Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Ô Môn, Cần Thơ