Tỉnh thành VN > Hải Phòng > Quận Dương Kinh > Phường Hưng Đạo

Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Thông tin tổng quan về Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Hưng Đạo là 1 phường của quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, nước Việt Nam.
- Tổng diện tích theo k2 là: 6,27 km²
- Tổng số dân vào năm 2007 là: 10265 người
- Mật độ dân số đạt 1637 người/km².
Vị trí địa lý
Địa giới hành chính phường Hưng Đạo:
- Phía Đông giáp phường Anh Dũng;
- Phía Tây giáp phường Đa Phúc;
- Phía Nam giáp huyện Kiến Thụy;
- Phía Bắc giáp quận Lê Chân.
Kinh tế - Xã hội
Nhiệm kỳ qua cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: CN, TTCN tỷ trọng 45,2%; TM, DV 38,8%; giảm tỷ trọng kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản còn 16%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,06 %. CN, TTCN, XD cơ bản đạt 390,9 tỷ đồng, chiếm 45,2% cơ cấu kinh tế, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 5,1% so với nhiệm kỳ trước. TM, DV đạt 335,1 tỷ đồng, chiếm 38,8% cơ cấu kinh tế, tăng 3,8% so với kế hoạch và tăng 8,7% so với nhiệm kỳ trước. Diện tích gieo cấy cả năm 594,1 ha, năng suất lúa bình quân đạt 117 tạ/ha; đạt 6,03 tỷ đồng; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 11 ha, sản lượng đạt 183 tấn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển. Tổng đàn lợn là 9.450 con; đàn gia cầm, thủy cầm 111.200 con. Tổng giá trị ước đạt 138,7 tỷ đồng chiếm 16%, giảm 4% so với kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghĩa vụ quận giao. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 16 tỷ 518 triệu đồng, hằng năm thu vượt kế hoạch được giao bình quân 13,3%. Các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về trật tự xây dựng, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo TTATGT. Hướng dẫn, sắp xếp các hộ SXKD, buôn bán chấp hành các qui định về trật tự đô thị; lắp đặt 2.834 biển số nhà, đạt 97,6%; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất, sử dụng trái phép tại một số nơi trên địa bàn; Phối hợp với các cơ quan của quận và thành phố kê khai tính toán đền bù, giải phóng mặt bằng đất cho 3 dự án với diện tích đất thu hồi là 16,9 ha, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đầu tư xây dựng 7 công trình: hệ thống cấp nước, trường Mầm non, điện chiếu sáng, nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc phường, nhà văn hóa, trường học trị giá 17,05 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp xây dựng mới 2,27 km đường bê tông ngõ phố trị giá 1,3 tỷ đồng. VHTT - TDTT được chú trọng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, tín ngưỡng; Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục được duy trì và phát triển; số hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH bình quân hằng năm 78,7 %; trong 5 năm có 5 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Công tác GD - ĐT được đổi mới và không ngừng nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi, khá và tỷ lệ tốt nghiệp, chuyển lớp, chuyển cấp đạt 99,8% - 100%. Công tác XHH giáo dục được triển khai và thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục của phường. Công tác y tế, dân số được đầu tư mới cơ sở vật chất, trang thiết bị góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện và duy trì 10 chuẩn quốc gia y tế ở cơ sở. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân 5 năm là 1,4%. Công tác chính sách xã hội, thực hiện đảm bảo đầy đủ chế độ đối với các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; hằng năm tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thực hiện trợ cấp đột xuất các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp ngày lễ, tết. Hỗ trợ nâng cấp sửa chữa và xây mới nhà cho 24 gia đình chính sách và huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ hộ nghèo xoá 11 nhà tranh, nhà tạm tổng số tiền 348 triệu đồng. Năm 2014 số hộ nghèo giảm xuống còn 90 hộ, tỷ lệ 2,66%, giảm 102 hộ so với năm 2010.5 năm qua có 60 thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Hằng năm tham gia huấn luyện dân quân, hội thi, hội thao, diễn tập, huấn luyện đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo toàn diện, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ chi bộ đạt TSVM hằng năm bình quân đạt 81,1%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 87%. Công tác dân vận được đổi mới, phát huy sức mạnh các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp vận động quần chúng; sâu sát cơ sở, chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng uỷ giải quyết những vướng mắc, tồn tại, bức xúc trong nội bộ nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, nâng cao hiệu quả điều hành và hoạt động; có nhiều đổi mới, năng động, đúng luật, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu KT - XH. Công tác cải cách TTHC, nhất là triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả; thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quần chúng trong thực hiện công tác dân vận chính quyền. Công tác vận động quần chúng đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Hội Nông dân và Đoàn TN tích cực triển khai thực hiện tốt các phong trào, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt công tác xây dựng hội vững mạnh; các đoàn thể có nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
Với tư tưởng chỉ đạo: “Phát huy lợi thế phường trung tâm quận, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CN, TTCN, TM và DV, phát triển KT - XH nhanh, bền vững, xây dựng phường sớm trở thành đô thị văn minh, giàu mạnh”. Ban Chấp hành Đảng bộ phường xây dựng những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14% /năm.
- Cơ cấu kinh tế: CN, TTCN, XD cơ bản 47,1%; TM, DV 42,6%; Sản xuất nông nghiệp 10,3%;
- Thu ngân sách tăng bình quân 14 - 15%/năm
- Giữ vững kết quả phổ cập bậc trung học và nghề; tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp hàng năm: 99% -100%;
- Phấn đấu 10 Tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hoá; tỷ lệ GĐVH hàng năm đạt 85 %;
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,27%, hạn chế thấp nhất số người sinh con thứ 3 trở lên;
- Đảm bảo ANCT - TTATXH, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm;
- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%;
- Kết nạp từ 40- 50 đảng viên mới;
- Hàng năm chi bộ đạt TSVM: 50 %; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80 %. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đạt danh hiệu tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.
Phường / Xã / Thị trấn cùng tên Hưng Đạo:

Hình ảnh về Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Hình ảnh Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng
Đại hội Đảng bộ phường Hưng Đạo

Dự án bất động sản tại Phường Hưng Đạo, Dương Kinh - Hải Phòng

Hiện chưa có dự án nào tại Phường Hưng Đạo, Dương Kinh - Hải Phòng

Phường Hưng Đạo gần với xã, phường nào?

Bản đồ vị trí Hưng Đạo

Chi nhánh / cây ATM tại Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Phường Hưng Đạo - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

STTNgân hàngTên CN/ PGDĐịa chỉ
1LienVietPostBankPhòng giao dịch Bưu điện Chợ HươngSố 477 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Cây ATM ngân hàng ở Phường Hưng Đạo - Quận Dương Kinh - Hải Phòng

STTNgân hàngTên cây ATMĐịa chỉ
1DongABankCông ty Giầy Stateway 2Phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng
2VPBankCông ty Lucky Việt Nam I-IIKhu Tiểu Trà, Phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
3TechcombankCông ty Stateway 2-3Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
4TechcombankCông ty Tnhh Aroma Bay CandlesHưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
5TechcombankCông ty Tnhh Aroma Bay Candles 1, 2Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
6VietcombankTổ 1, Khu Dân Cư Phương LungTổ 1, Phương Lung, phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Ghi chú về Hưng Đạo

Thông tin về Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng