Tỉnh thành VN > Bạc Liêu > Huyện Vĩnh Lợi

Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Thông tin tổng quan về Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Vĩnh Lợi là một huyện ở phía đông nam tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
Diện tích tự nhiên 24.942 ha
Dân sôd 91.915 nhân khẩu.

Các số điện thoại quan trọng

UBND huyện Vĩnh Lợi: 07813.735049

Vị trí địa lý

Huyện Vĩnh Lợi có vị trí địa lý: Phía bắc Vĩnh Lợi giáp với tỉnh Sóc Trăng. Phía Nam Vĩnh Lợi giáp với huyện Hòa BìnhThành phố Bạc Liêu. Phía Tây Vĩnh Lợi giáp với huyện Phước Long.

Lịch sử

Thời Pháp thuộc
Năm 1867 sau khi chiếm hết được các tỉnh Nam Kỳ vào, thực dân Pháp dần xóa bỏ tên gọi tỉnh An Giang cùng hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn, đồng thời đặt ra các hạt Thanh tra. Hạt Thanh tra Sóc Trăng đổi thành hạt tham biện Sóc Trăng năm 1876. Thực dân Pháp thiết lập hạt tham biện Bạc Liêu năm 1882 trên cơ sở tách 3 tổng Quảng Xuyên, Quảng Long và Long Hưng của hạt tham biện Rạch Giá hợp với 2 tổng Thạnh Hưng và Thạnh Hòa tách từ hạt tham biện Sóc Trăng chuyển sang.
Nghị định của toàn quyền Đông Dương ra ngày 1/1/1900 tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Đông Dương điều thống nhất gọi là "tỉnh", trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ có 2 quận: Cà Mau và Vĩnh Lợi.
Tách tổng Thạnh Hưng ra khỏi quận Vĩnh Lợi năm 1904, đề thành lập mới quận Vĩnh Châu cùng thuộc tỉnh Bạc Liêu. Quận Vĩnh Châu có một tổng duy nhất là Thạnh Hưng với 5 làng trực thuộc: Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Lạc Hòa, Lai Hòa, Khánh Hòa; đặt quận lỵ tại làng Vĩnh Châu.
Quận Vĩnh Lợi ngày 5/10/1917 có một tổng là Thạnh Hoà với 5 làng trực thuộc: Long Thạnh, Vĩnh Lợi,Vĩnh Trạch, Hưng Hội, Hoà Bình. Làng Vĩnh Lợi được đặt làm quận lỵ. Làng Vĩnh Lợi thời Pháp thuộc đóng hai vai trò là quận lỵ quận Vĩnh Lợi và là tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu.
Toàn quyền Đông Dương ra nghị định ngày 18/12/1928, thành lập các thị xã Bạc Liêu, Cần Thơ, Rạch Giá và Mỹ Tho trực thuộc các tỉnh cùng tên gọi. Các thị xã này đều có Ủy ban thị xã, thị trưởng do chủ tỉnh bổ nhiệm và có ngân sách riêng. Thị xã Bạc Liêu lúc đó được thành lập trên phần đất làng Vĩnh Lợi.
Giai đoạn 1956-1976
Các làng gọi là xã sau năm 1956. Tỉnh Bạc Liêu bị giải thể ngày 22/10/1956 và sáp nhập vào địa bàn tỉnh Ba Xuyên (tức tỉnh Sóc Trăng trước đó). Quận Vĩnh Lợi khi đó thuộc tỉnh Ba Xuyên. Lúc này, xã Vĩnh Lợi chỉ còn đóng vai trò là quận lỵ quận Vĩnh Lợi.
Năm 1957, quận Vĩnh Châu bị giải thể, sáp nhập vào quận Vĩnh Lợi cùng thuộc tỉnh Ba Xuyên. Quận Vĩnh Lợi lúc bấy giờ có 2 tổng, 10 xã:
Tổng Thạnh Hưng có 5 xã: Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Lạc Hòa, Lai Hòa, Khánh Hòa; Tổng Thạnh Hòa có 5 xã:Long Thạnh,Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Vĩnh Trạch;
Quận Vĩnh Châu được tái lập ngày 5/12/1960, có một tổng là Thạnh Hưng do tách ra từ quận Vĩnh Lợi.
Thủ tướng chính quyền mới của Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh số 254/NV ngày 8/9/1964 tái lập tỉnh Bạc Liêu. Quận Vĩnh Lợi lúc này, trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu. Xã Vĩnh Lợi trong giai đoạn 1964-1975, vẫn tiếp tục giữ hai vai trò là quận lỵ quận Vĩnh Lợi và là tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu như thời Pháp thuộc.
Quận Vĩnh Lợi năm 1964 chỉ có 1 tổng là tổng Thạnh Hòa, bao gồm 5 xã: Vĩnh Trạch, Vĩnh Lợi, Long Thạnh, Hòa Bình, Hưng Hội. Cấp tổng bị giải thể sau năm 1965, các xã trực thuộc quận.
Tỉnh Bạc Liêu năm 1948 giao huyện Vĩnh Châu và làng Hưng Hội thuộc huyện Vĩnh Lợi về tỉnh Sóc Trăng. Chính quyền cách mạng ngày 13/11/1948, cắt 2 làng Vĩnh Trạch, Vĩnh Lợi để thành lập thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh Sóc Trăng giao làng Châu Thới về tỉnh Bạc Liêu. Làng Châu Thới hợp nhất với làng Long Thạnh thành làng Thạnh Thới. Huyện Vĩnh Châu năm 1954, cũng trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu.
Liên Tỉnh uỷ miền Tây giải thể tỉnh Bạc Liêu năm 1957, đồng thời đưa các huyện Giá Rai, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Vĩnh Châu, thị xã Bạc Liêu giao về tỉnh Sóc Trăng quản lý. Tỉnh uỷ Sóc Trăng quyết định hợp nhất huyện Vĩnh Châu và huyện Vĩnh Lợi, thành huyện Vĩnh Lợi - Vĩnh Châu. Tỉnh uỷ Sóc Trăng năm 1963 quyết định giải thể huyện Vĩnh Lợi-Vĩnh Châu, tái lập huyện Vĩnh Châu và huyện Vĩnh Lợi. Nhập xã Vĩnh Hưng của huyện Giá Rai vào huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Sóc Trăng của chính quyền Cách mạng ngày 7/3/1972.
Địa bàn tỉnh Bạc Liêu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn 1964-1973 vẫn do tỉnh Sóc Trăng của chính quyền cách mạng quản lý. Huyện Vĩnh Lợi vẫn thuộc tỉnh Sóc Trăng. Khu uỷ Tây Nam Bộ quyết định tái lập tỉnh Bạc Liêu tháng 11/1973. Khi đó huyện Vĩnh Lợi trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976.
Chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam sau ngày 30/04/1975 vẫn đặt huyện Vĩnh Lợi thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976. Chính quyền Cách mạng lúc này cũng bỏ danh xưng "quận" có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng "huyện". Xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Trạch cũng được giao về thị xã Bạc Liêu; xã Hòa Bình là huyện lỵ của huyện Vĩnh Lợi.
Từ năm 1976 đến nay
Vĩnh Lợi tháng 2/1976 trở thành huyện của tỉnh Minh Hải.
Huyện Vĩnh Lợi ngày 8/11/1990, có sự điều chỉnh địa giới hành chính như sau:
Giải thể xã Hoà Hưng, nhập vào 2 xã Châu Thới và Châu Hưng
Giải thể xã Vĩnh Thắng, nhập vào xã Vĩnh Mỹ A.
Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết ngày 06/11/1996, về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, theo đó chia tỉnh Minh Hải thành 2 tỉnh là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. Huyện Vĩnh Lợi khi đó trở thành huyện của tỉnh Bạc Liêu.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 55/2002/NĐ-CP ngày 13/5/2002 về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, Đông Hải, Giá Rai, và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Huyện Vĩnh Lợi năm 2005 có 2 thị trấn: Hòa Bình, Châu Hưng, và 13 xã: Hưng Hội, Châu Hưng A, Hưng Thành, Minh Diệu, Long Thạnh, Vĩnh Hậu, Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Hưng A, Vĩnh Thạnh.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 96/2005/NĐ-CP ngày 26/7/2005, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vĩnh Lợi để thành lập huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu:
Thành lập huyện Hoà Bình từ diện tích và dân số của huyện Vĩnh Lợi.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Hoà Bình, huyện Vĩnh Lợi có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Châu Hưng A, Châu Hưng, Hưng Thành, Hưng Hội, Châu Thới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A, Long Thạnh.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 57/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Huyện Vĩnh Lợi có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hưng Thành, Hưng Hội, Châu Thới, Long Thạnh, Châu Hưng A, Vĩnh Hưng A, Vĩnh Hưng, và thị trấn Châu Hưng.

Kinh tế-Xã hội

Nằm ở phía Tây Bắc và là cửa ngõ của tỉnh, là một huyện thuần nông, Vĩnh Lợi vẫn còn nghèo với điểm xuất phát thấp trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng kinh tế đến văn hóa-xã hội. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân, trong thời gian qua huyện Vĩnh Lợi không ngừng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển huyện nhà một cách toàn diện. Từ năm 2006 đến năm 2010, bình quân mỗi năm tăng 10,5%. So với năm 2006 tổng sản phẩm trên địa bàn huyện tăng 1,8 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần (đạt 14 triệu đồng). Các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân không ngừng phát triển, hiện là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả các ngành sản xuất của huyện.
Vĩnh Lợi tập trung dồn sức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn về giao thông, thủy lợi, điện, Trường học, Trạm Y tế nhằm giảm bớt sự cách biệt về đời sống của nhân dân, khắc phục tình trạng lạc hậu của khu vực nông thôn. Toàn bộ hệ thống Trường lớp, Trạm Y tế ở các xã của huyện được xây dựng cơ bản; 8/8 xã có đường ô tô đến trung tâm; 77/77 ấp có đường bê tông, đường nhựa nồi liền.Các xã, thị trấn đều có lưới điện quốc gia với hơn 95% số hộ sử dụng điện; 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; bình quân 2,5 hộ dân có điện thoại; mỗi hộ có ít nhất một phương tiện nghe nhìn, thông tin liên lạc…Có thể nói, chủ trương tập trung đầu tư cho nông thôn đã thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội, tăng phúc lợi công cộng và nâng cao điều kiện sống của nhân dân, làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn.Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11%, thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng.
Về phát triển công thương nghệp, huyện đang đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch xây dựng hạ tầng Cụm công Nghiệp Vàm Lẽo thuộc địa bàn hai xã Hưng Hội-Hưng Thành để kêu gọi đầu tư. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ; phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, công tác giảm nghèo sẽ được thực hiện dựa vào cộng đồng và sự phấn đấu vươn lên của hộ nghèo, tiếp sức cho hộ nghèo thông qua việc giải quyết việc làm; nâng cao công tác đào tạo nghề, phát triển mạng lưới an sinh xã hội,...

Di tích - Danh thắng

Tháp Cổ Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Hưng A)
Đền Thờ Bác Hồ (xã Châu Thới)

Hình ảnh về Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Hình ảnh Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Đền Thờ Bác Hồ
Hình ảnh Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Chợ Vĩnh Lợi

Dự án bất động sản tại Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Hiện chưa có dự án nào tại Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi có bao nhiêu xã, phường và thị trấn?

Vĩnh Lợi có 7 xã, 1 thị trấn và 0 phường trực thuộc:

Phường xã trực thuộc Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Đường phố trực thuộc Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Bản đồ vị trí Vĩnh Lợi

Các trường THPT, CĐ, ĐH tại Huyện Vĩnh LợiBạc Liêu

STTLoạiTên trườngĐịa chỉ
1THPTThpt Lê Văn ĐẩuThị trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi
2THPTTt GDTX Vĩnh LợiXã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi

Chi nhánh / cây ATM tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

STTNgân hàngTên CN/ PGDĐịa chỉ
1AgribankChi nhánh Vĩnh LợiẤp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
2AgribankPhòng giao dịch Vĩnh HưngNhà 5A, Khu Trung Tâm Thương Mại Vĩnh Hưng, Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
3SacombankPhòng Giao Dịch Vĩnh Lợi116 ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
4LienVietPostBankPhòng giao dịch Vĩnh LợiQL 1A, ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Cây ATM ngân hàng ở Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

STTNgân hàngTên cây ATMĐịa chỉ
1AgribankẤp Xẻo Chích - Châu HưngẤp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
2AgribankUBND thị trấn Châu HưngThị trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
3PGBankUbnd Thị Trấn Châu HưngTT Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Ghi chú về Vĩnh Lợi

Thông tin về Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Vĩnh Lợi, Bạc Liêu