Tỉnh thành VN > Bạc Liêu > Thành phố Bạc Liêu

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Thông tin tổng quan về Bạc Liêu, Bạc Liêu

Thành phố Bạc Liêu là thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu. Hiện TP Bạc Liêu là đô thị loại 2 và nằm ở bên bờ rạch Bạc Liêu ở phía Đông của tỉnh cách biển 10 km là trung tâm hành chính và đầu mối giao lưu trong và ngoài tỉnh.
- Diện tích:175,25 km2
- Dân số: 190.045 người (2014)

Các số điện thoại quan trọng

UBND Thành phố Bạc Liêu: 07813.827530

Vị trí địa lý

Thành phố Bạc Liêu có vị trí địa lý: Phía Đông Bạc Liêu giáp với thị xã Vĩnh Châu, của tỉnh Sóc Trăng. Phía Nam TP Bạc Liêu giáp với biển Đông. Phía Bắc TP Bạc Liêu giáp với huyện Vĩnh Lợi. Phía Tây Bạc Liêu giáp với huyện Hoà Bình.

Lịch sử

Thời Pháp thuộc
Toàn quyền Đông Dương ký sắc lệnh bỏ xưng danh địa hạt, đổi thành tỉnh, đại lý đổi thành quận ngày 20/12/1899. Tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu đặt tại làng Vĩnh Lợi thuộc quận Vĩnh Lợi. Thời Pháp thuộc, làng Vĩnh Lợi vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Vĩnh Lợi và là tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu.
Toàn quyền Đông Dương ngày 18/12/1928, thành lập các thị xã Bạc Liêu, Cần Thơ, Rạch GiáMỹ Tho trực thuộc các tỉnh cùng tên gọi. Nhiều gia đình hạng cự phú có con cái ăn tiêu phóng khoáng "thả cửa" nên danh từ "công tử Bạc Liêu" đã xuất hiện để chỉ giới dân chơi giàu có miền Lục tỉnh dưới thời Pháp thuộc.
Giai đoạn 1956-1975
*Việt Nam Cộng hòa
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ra Sắc lệnh số 143-NV ngày 22/10/1956 để "thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn–Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam". Trước đó tỉnh lỵ Bạc Liêu đặt tại Sóc Trăng nhưng lúc này lại bị đổi tên là "Khánh Hưng".
Thủ tướng chính quyền mới của Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh số 254/NV ngày 8/9/1964 quy định kể từ ngày 01/10/1964 tái lập tỉnh Bạc Liêu từ việc tách các quận Giá Rai, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu của tỉnh Ba Xuyên và quận Phước Long của tỉnh Chương Thiện. Tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu khi đó lại có tên là "Vĩnh Lợi". Xã Vĩnh Lợi vẫn tiếp tục giữ hai vai trò là quận lỵ quận Vĩnh Lợi và là tỉnh lỵ tỉnh Bạc Liêu như thời Pháp thuộc trong giai đoạn 1964-1975.
*Chính quyền Cách mạng
Chính quyền cách mạng cắt 2 làng Vĩnh Lợi, Vĩnh Trạch để thành lập thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu. Liên Tỉnh uỷ miền Tây giải thể tỉnh Bạc Liêu năm 1957 và đưa thị xã Bạc Liêu giao về tỉnh Sóc Trăng quản lý. Địa bàn tỉnh Bạc Liêu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa vẫn do tỉnh Sóc Trăng của chính quyền cách mạng quản lý trong gia đoạn 1964-1973. Thị xã Bạc Liêu lúc này vẫn thuộc tỉnh Sóc Trăng.
Khu uỷ Tây Nam Bộ quyết định tái lập tỉnh Bạc Liêu tháng 11/1973, lúc này thị xã Bạc Liêu trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976. Địa bàn thị xã Bạc Liêu tương ứng với xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Trạch cùng thuộc quận Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.
Chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam sau ngày 30/04/1975 vẫn đặt thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976.
Từ năm 1976 đến nay
Tỉnh Minh Hải tháng 2/1976, được thành lập trên cơ sở hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Thị xã Bạc Liêu lúc này bị đổi tên thành thị xã Minh Hải và được chọn làm tỉnh lỵ tỉnh Minh Hải trong thời gian từ 1976-1984.
Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 326-CP ngày 29/12/1978, về việc phân vạch địa giới hành chính thị xã Minh Hải thuộc tỉnh Minh Hải. Thị xã Minh Hải có 8 phường và 7 xã.
Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP ngày 25/07/1979 về việc điều chỉnh địa giới một số xã của thị xã Minh Hải thuộc tỉnh Minh Hải:
Xã Vĩnh Trạch chia thành 2 xã lấy tên là xã Vĩnh Hòa và xã Vĩnh Thuận.
Xã Vĩnh Lợi chia thành 2 xã lấy tên là xã Vĩnh Thành và xã Vĩnh Hiệp
Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 75-HĐBT n gày 17/5/1984 về việc đổi tên thị xã Minh Hải thành thị xã Bạc Liêu thuộc tỉnh Minh Hải.
Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 170-HĐBT ngày 18/12/1984 về việc chuyển tỉnh lỵ tỉnh Minh Hải từ thị xã Bạc Liêu về thị xã Cà Mau.
Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 33B-HĐBT ngày 14/2/1987, về việc sáp nhập xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Thành thành xã Hiệp Thành.
Ngày 2/2/1991, nhập phường 4 vào phường 7,nhập phường 6 vào phường 5, nhập phường 1 vào phường 3phường 8; nhập 2 xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Thuận thành một xã Thuận Hòa.
Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết ngày 06/11/1996 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh.Chia tỉnh Minh Hải thành 2 tỉnh là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. Thị xã Bạc Liêu khi đó trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Bạc Liêu.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 82/1999/NĐ-CP ngày 25/8/1999 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc thị xã Bạc Liêu. Chia xã Thuận Hòa thành 2 xã:Vĩnh Trạch Đông và Vĩnh Trạch.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 55/2002/NĐ-CP ngày 13/5/2002, về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Thành lập phường 1 thuộc thị xã Bạc Liêu từ diện tích tự nhiên và dân số của phường 7.
Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 166/2003/NĐ-CP Ngày 24/12/2003, thành lập xã, phường thuộc các huyện Phước Long, Vĩnh Lợi, Hồng Dân,Đông Hải, Giá Rai, và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Thành lập phường Nhà Mát thuộc thị xã Bạc Liêu từ diện tích và dân số của xã Hiệp Thành.
Thị xã Bạc Liêu cuối năm 2004, gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc: phường 1, phường 2, phường 3, phường 5, phường 7, phường 8, phường Nhà Mát, xã Vĩnh Trạch, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông.
Thị xã Bạc Liêu ngày 5/2/2007, đã được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Bạc Liêu.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 32/NQ-CP ngày 27/8/2010, về việc thành lập THÀNH PHỐ BẠC LIÊU thuộc trực thuộc tỉnh Bạc Liêu từ diện tích tự nhiên, dân số thuộc của thị xã Bạc Liêu. Thành phố Bạc Liêu có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường: 1,2,3,5,7,8, Nhà Mát và 03 xã: Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 16/4/2014, công nhận thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II thuộc tỉnh Bạc Liêu.
Trước đây, thị xã Bạc Liêu vốn là một trong các đô thị lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và còn hơn cả thị xã Cà Mau. Do bị mất vai trò là tỉnh lỵ của tỉnh Minh Hải trong một thời gian khá dài (1985-1996), thị xã Bạc Liêu cũ (ngày nay là thành phố Bạc Liêu) lại tiếp tục dần dần thua kém các thị xã khác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bạc Liêu mới được nâng cấp trở thành thành phố Bạc Liêu trực thuộc tỉnh Bạc Liêu năm 2010. Trong vòng 4 năm từ năm 2010 đến năm 2014 thành phố Bạc Liêu đã trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bạc Liêu. Đây là một niềm hãnh diện, một nguồn động lực to lớn cho nhân dân thành phố Bạc Liêu nói riêng và toàn tỉnh Bạc Liêu nói chung.

Kinh tế

Trong thời gian qua, những thay đổi về cơ sở hạ tầng đô thị đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nhất là từ khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1779/QĐ-BXD, ngày 26/12/2006 về việc công nhận thị xã Bạc Liêu là đô thị loại III. Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên tạo ra những bước đột phá về phát triển đô thị.
Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị hiện nay đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới tương đối đồng bộ. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tăng nhanh đạt mức 12,7%, có 04 tuyến xe buýt mỗi ngày đưa đón khoảng 5.700 lượt hành khách. Mạng lưới chiếu sáng đô thị của thành phố được mở rộng và phủ kín địa bàn. Hệ thống cấp nước sinh hoạt hiện có 02 nhà máy nước với công suất khai thác 2.200 m3/ngày đủ để cung cấp cho hơn 98% dân số khu vực nội thị với mức bình quân 115 lít/người/ngày. Hệ thống thoát nước các tuyến đường nội ô trên địa bàn đã được đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới, với tổng chiều dài 145 km.
Nhiều khu di tích văn hóa-lịch sử, danh lam thắng cảnh được đầu tư, tôn tạo và nâng cấp, như:khu du lịch ven biển Nhà Mát, Khu di tích cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu,khu du lịch vườn nhãn, sân chim Bạc Liêu, Khu du lịch Phật Bà Nam Hải, quần thể kiến trúc khu du lịch nhà Công tử Bạc Liêu, chùa Xiêm Cán,khách sạn, các nhà hàng, khu ẩm thực…Mạng lưới chợ phường, chợ trung tâm, được nâng cấp cải tạo, các khu phố chợ, chợ khu vực cũng được chỉnh trang đầu tư nâng cấp. Thành phố hiện có 04 trung tâm thương mại: chợ Bạc Liêu A, Công ty Bách hóa tổng hợp, siêu thị Vinatex, chợ Bạc Liêu B...Năm 2009 tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.640 tỷ đồng.
Những thay đổi về hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố đã từng bước cải thiện diện mạo đô thị, tạo ra nền tảng để thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào thành phố, nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của thành phố về phát triển kinh tế thương mại-du lịch-dịch vụ.
Thành phố Bạc Liêu có đầy đủ những ưu thế để phát triển kinh tế và văn hóa xã hội với vị trí là trung tâm hành chính-chính trị, văn hóa-xã hội, kinh tế, dịch vụ, khoa học-kỹ thuật, an ninh quốc phòng của tỉnh. TP Bạc Liêu Là đầu mối giao thương với các tỉnh. Nét đặc trưng và cũng là niềm tự hào của nhân dân thành phố Bạc Liêu là nơi sinh ra bài "Dạ cổ Hoài lang"; với các giai thoại về Công tử Bạc Liêu; về gốc xoài có niên đại 300 năm tuổi, đồng hồ đá, sân chim, vườn nhãn, khu du lịch tâm linh Phật Bà Nam Hải… đã được công chúng cả nước và du khách gần xa biết đến.

Di tích lịch sử

Đồng hồ mặt trời
Chùa Vĩnh Đức
Chùa Xiêm Cán (Chùa Komphir Sakor Prêchru)
Biểu tượng ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa của tỉnh Bạc Liêu tại Quảng trường Hùng Vương
Thành Hoàng Cổ Miếu (Chùa Minh)
Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu: Điểm du lịch đặc biệt của Bạc Liêu

Hình ảnh về Bạc Liêu, Bạc Liêu

Hình ảnh Bạc Liêu, Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Hình ảnh Bạc Liêu, Bạc Liêu
Quảng trường Hùng Vương
Hình ảnh Bạc Liêu, Bạc Liêu
Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu

Dự án bất động sản tại Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ảnh dự án Bạc Liêu Riverside Commercial Zone
Bạc Liêu Riverside Commercial Zone
Địa chỉ: Đường Ninh Bình, Phường 2, Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ảnh dự án Khu đô thị mới Hoàng Phát
Khu đô thị mới Hoàng Phát
Địa chỉ: Phường 1, Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ảnh dự án Khu dân cư Tràng An
Khu dân cư Tràng An
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 1A, Phường 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu

Thành phố Bạc Liêu có bao nhiêu phường, xã và thị trấn?

Bạc Liêu có 8 phường, 3 xã và 0 thị trấn trực thuộc:

Phường xã trực thuộc Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu


Đường phố trực thuộc Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Bản đồ vị trí Bạc Liêu

Các trường THPT, CĐ, ĐH tại Thành phố Bạc LiêuBạc Liêu

STTLoạiTên trườngĐịa chỉ
1THPTThpt Bạc LiêuPhường 5 TX Bạc Liêu
2THPTThpt Chuyên Bạc LiêuPhường 1 TX Bạc Liêu
3THPTThpt Giá RaiThị trấn Giá Rai Giá Rai
4THPTThpt Hiệp ThànhPhường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu
5THPTThpt Ngan DừaThị trấn Ngan Dừa Hồng Dân
6THPTTHPT Phan Ngọc HiểnPhường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
7THPTThpt Trần Văn BảyXã Phước long Phước Long
8THPTThpt Vĩnh HưngXã Vĩnh Hưng Vĩnh Lợi
9THPTThpt Võ Văn KiệtThị trấn Phước long Phước Long
10THPTTt GDTX Đông HảiThị trấn Gành Hào Đông Hải
11THPTTt GDTX Hồng DânThị trấn Ngan Dừa Hồng Dân
12THPTTt Gdtx tỉnh Bạc LiêuPhường 3 TX Bạc Liêu
13Đại họcĐH Bạc LiêuSố 178, Đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
14Cao đẳng/TCCĐ Y Tế Bạc LiêuSố 01, Đoàn Thị Điểm, Phường 3, TP. Bạc Liêu. ĐT: (0781)3826265. Số fax: (0781)3824642.
15Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc LiêuSố 01, Đoàn Thị Điểm, phường 3, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
16Cao đẳng/TCHệ Trung Cấp Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu01 Đoàn Thị Điểm, phường 3, thị xã Bạc Liêu
17Cao đẳng/TCTrung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc LiêuSố 10A, đường Cách mạng, khóm 10, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Tel: (0781) 3.825
18Cao đẳng/TCTrung Cấp Kỹ Thuật Dạy NghềPhường 1, thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu
19Cao đẳng/TCTrung Cấp Văn Hóa - Nghệ Thuật Bạc LiêuĐường 23/8, Trà Kha, P8, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chi nhánh / cây ATM tại Bạc Liêu, Bạc Liêu

Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

STTNgân hàngTên CN/ PGDĐịa chỉ
1VietcombankChi nhánh Bạc LiêuSố 14-15 Lô B Đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
2ACBChi nhánh Bạc Liêu256 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
3AgribankChi nhánh Bạc LiêuSố 250, Đường Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
4BIDVChi nhánh Bạc Liêu169A Đường 23/8 - 8- Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
5DongABankChi nhánh Bạc Liêu161 23 tháng 08, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
6KienlongbankChi nhánh Bạc Liêu466 Đường Trần Phú, Khóm 1, P. 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
7SacombankChi Nhánh Bạc Liêu126 Bà Triệu, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
8VietABankChi nhánh Bạc LiêuSố 134F/4 đường 23/8, phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
9OCBChi nhánh Bạc Liêu442 Đường Trần Phú, Khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
10EximbankChi nhánh Bạc Liêu477 Trần Phú, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
11LienVietPostBankChi nhánh Bạc LiêuSố 56, đường Trần Phú, phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
12NCBChi nhánh Bạc LiêuSố 123 Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
13VietinBankChi nhánh Bạc LiêuSố 1 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
14ABBankChi nhánh Bạc Liêu160 A QL 1A, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
15AgribankChi nhánh Thành Phố Bạc LiêuSố 85 Đường Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
16BankOfVietnamChi nhánh tỉnh Bạc LiêuSố 171 Trần Huỳnh, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
17VietinBankPhòng giao dịch Bạc LiêuSố 29B, Hai Bà Trưng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
18MSBPhòng giao dịch Bạc LiêuB11-B13 lô B (TTTM) đường Nội Bộ, tổ 1, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
19LienVietPostBankPhòng giao dịch Bưu điện Trung tâm Giao dịchSố 20 Trần Phú, phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
20AgribankPhòng giao dịch Hiệp ThànhKhóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
21AgribankPhòng giao dịch Hoàng Văn ThụSố 115, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
22BIDVPhòng giao dịch Hoàng Văn ThụSố 50 Hoàng Văn Thụ -Phường 3- Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
23VietABankPhòng giao dịch Hoàng Văn Thụ33, Lý Thường Kiệt, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
24BIDVPhòng giao dịch Lê Thi RiêngB42 - B44 Tttm - 3- Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
25DongABankPhòng giao dịch Lý Tự Trọng48 Hai Bà Trưng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
26VietcombankPhòng giao dịch Phường 3Số 2 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
27BIDVPhòng giao dịch Trần HuỳnhSố 65A, Đường Trần Huỳnh - 7- Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
28OCBPhòng giao dịch Trần PhúB7-B9 Trung Tâm Thương Mại Bạc Liêu, P3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
29VietinBankPhòng giao dịch Trung TâmSố 29B, Hai Bà Trưng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu

Cây ATM ngân hàng ở Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

STTNgân hàngTên cây ATMĐịa chỉ
1Vietcombank02 Hoàng Văn Thụ, Phường 302 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
2Vietcombank06 Nguyễn Huệ, Phường 306 Nguyễn Huệ, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
3ABBank07 Trần Huỳnh07 Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
4Vietcombank108 Võ Thị Sáu, Phường 3108 Võ Thị Sáu, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
5Sacombank126 Bà Triệu 126 Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
6ABBank160A QL 1A - Khóm 2160A QL 1A, Khóm 2, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
7Vietcombank171- Trần Huỳnh - Phường 1171- Trần Huỳnh - Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
8ABBank273 Trần Phú273 Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
9OCB442 Đường Trần Phú442 Đường Trần Phú, Khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
10ACBBạc Liêu20 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
11MSBBạc LiêuB11-B13 lô B (TTTM) đường Nội Bộ, tổ 1, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. Thời gian giao dịch: 7: 30am - 11: 30am; 1: 30pm - 5: 30pm
12KienlongbankBạc Liêu466 Trần Phú, Khóm 1, P. 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
13ACBBạc Liêu HotelSố 02 – 04 – 06 Hoàng Văn Thụ, P. 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
14BIDVBệnh viện Thanh VũĐường tránh QL 1A - p7- Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
15DongABankBệnh Viện Đa KhoaSố 128 Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
16DongABankBệnh Viện Đa Khoa Bạc Liêu128 Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
17BIDVBưu điện tỉnh Bạc Liêu20 Trần Phú- Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
18PGBankBưu Điện Tỉnh Tỉnh Bạc Liêu20 Trần Phú, P. 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19PGBankBđ Tỉnh Bạc Liêu20 Trần Phú, P. 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
20DongABankChi Cục thuế Bạc LiêuSố 20A Bà Triệu Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
21ACBChi nhánh BẠC LIÊU256 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
22BIDVChi nhánh Bạc LiêuB42-B44 TTTM Bạc Liêu, phường 3- TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
23DongABankChi nhánh Bạc Liêu154/4 23 tháng 08, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
24EximbankChi nhánh Bạc Liêu477 Trần Phú, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
25LienVietPostBankChi nhánh Bạc Liêu56 Trần Phú, phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
26PGBankChi nhánh Tỉnh Bạc Liêu28 Nguyễn Huệ, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
27DongABankCông Ty Du LịchSố 02, Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
28VietcombankCoopMart Bạc LiêuCoopMart Bạc Liêu, 07 Trần Huỳnh, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
29AgribankKhóm Đầu Lộ - Nhà MátKhóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
30VietcombankNgân Hàng Nhà Nước171 Trần Huỳnh, phường 1, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
31BIDVNgân hàng Nhà Nước Bạc LiêuSố 02, đường Trần Huỳnh - 1- Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
32DongABankNgân Hàng Nhà Nước Bạc LiêuSố 02 Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
33DongABankNgân Hàng Nhà Nước Tỉnh Bạc Liêu02 Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
34VietinBankPGD Hộ Phòng170B quốc lộ 1A, khóm 9, ấp 2, Thị trấn Hộ Phòng, Hhuyện Giá Rai, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
35BIDVPGD Lê Thị RiêngB42 - B44 TTTM Bạc Liêu - P3- Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
36BIDVPGD Trần HuỳnhSố 65, Đường Trần Huỳnh - 7- Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
37VietinBankPhòng GD mẫu01, Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
38VietABankPhòng giao dịch Hoàng Văn Thụ33 Lý Thường Kiệt, phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
39DongABankPhòng Giao Dịch Lý Tự Trọng48 Hai Bà Trưng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
40EximbankSiêu thị Coopmart Bạc Liêu07 Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
41AgribankSố 112 - Lê DuẩnCơ sở 2 Đại học Bạc Liêu, Số 112, Lê Duẩn, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
42AgribankSố 250 - Trần PhúSố 250, Đường Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
43AgribankSố 85 - Trần HuỳnhSố 85 Đường Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
44DongABankSở Thủy Sản Bạc LiêuĐường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
45DongABankTỉnh Ủy Bạc LiêuSố 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
46BIDVTrụ sở CN169A đường 23/8, phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
47VietcombankTrụ sở VCB Bạc Liêu14-15 Lô B Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
48DongABankTrường Trung Học Kinh TếSố 10 Đường Cách Mạng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
49BIDVTrường Trung học kinh tế Kỹ thuậtĐường Cách Mạng - Phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
50PGBankTrường Đh Tỉnh Bạc Liêu178 Võ Thị Sáu, P. 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Ghi chú về Bạc Liêu

Thông tin về Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Bạc Liêu, Bạc Liêu