Tỉnh thành VN > Bình Định > Huyện Hoài Ân

Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

Thông tin tổng quan về Hoài Ân, Bình Định

Huyện Hoài Ân là một huyện thuộc tỉnh Bến Tre. Hoài Ân nối liền dải đồng bằng ven biển phía đông với dãy núi Trường Sơn ở phía tây. Huyện là một địa bàn xung yếu của tỉnh Bình Định có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng của huyện. Hoài Ân là vùng đất có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống yêu nước và văn hóa.
Diện tích:745 km2
Dân số:84,100 người
Mật độ dân số 113,6 người/km 2

Các số điện thoại quan trọng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ÂN:84.056 3870713

Vị trí địa lý

Phía bắc Hoài Ân giáp với huyện Hoài Nhơn, phía nam Hoài Ân giáp với huyện Vĩnh Thạnh, phía đông Hoài Ân giáp với huyện Phù Cáthuyện Phù Mỹ, phía tây Hoài Ân giáp với huyện An Lão. Huyện Hoài Ân gồm:
1 thị trấn: Tăng Bạt Hổ và 14 xã: Ân Tường Đông,Ân Hữu, Ân Tường Tây, Ân Đức, Ân Nghĩa,Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Tín, Ân Hảo Đông, Ân Mỹ, Ân Hảo Tây, Ân Sơn, BokTới và ĐakMang. Hoài Ân có 5 xã ĐakMang, BokTới, Ân Sơn, Ân Mỹ và Ân Tường Đông có người dân tộc Ba-na, H're sinh sống.

Lịch sử

Hoài Ân trong kháng chiến chống Pháp
Hoài Ân từ 1471 đến 1889 là vùng thượng du phía tây của huyện Bồng Sơn, phủ Hoài Nhơn. Hoài Ân năm 1890 được đặt thành châu Hoài Ân thuộc Nghĩa Định sơn phòng. Vua Thành Thái năm 1899, ra chỉ dụ lập huyện Hoài Ân gồm 3 tổng: Quy Hóa, Vân Sơn, Hoài Đức với 61 làng, do phủ Hoài Nhơn thống hạt.
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hoài Ân là vùng đất có nhiều đóng góp to lớn và là nơi đánh dấu nhiều mốc son lịch sử.
Hoài Ân trong kháng chiến chống Pháp là nơi đóng cơ quan của Liên khu ủy khu V và Ủy ban Kháng chiến hành chính miền Nam Trung bộ. Hoài Ân còn là hậu cứ vững chắc của phong trào địch hậu đông bắc Gia Lai- Kon Tum. Hoài Ân trong kháng chiến chống Mỹ là một trong những căn cứ địa vững chắc của Bình Định và là nơi sinh ra Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng.
Tháng 7/1931 chi bộ Vạn Mỹ (Ân Tín) ra đời là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại đối với phong trào cách mạng Hoài Ân. Đây là tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên của Hoài Ân là tiền đề để quân và dân Hoài Ân viết tiếp nhiều trang sử hào hùng.
Năm 1937 Hoài Ân được phiên thành 4 tổng: Phú Hữu, Hoài Đức, Quy Hóa, Kim Sơn, với 66 làng. Làng Phước Bình (Ân Hảo)là huyện lỵ đầu tiên của Hoài Ân, sau chuyển xuống làng Mỹ Thành (Ân Tín); năm 1937 dời về làng Ân Thường (Ân Thạnh).
Hoài Ân trong kháng chiến chống Mỹ
Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ. Là địa bàn chiến lược và căn cứ của phong trào cách mạng tỉnh nhà nên ngay sau khi nhảy vào miền Nam, đế quốc Mỹ liên tục tiến hành càn quét đánh phá ác liệt mảnh đất này.
Cuối năm 1955 Hoài Ân chuyển huyện lỵ qua làng Gia Chiểu (Ân Đức), cuối năm 1964 huyện lỵ dời qua làng An Hậu (Ân Phong); sau tháng 3/1975 huyện lỵ về đóng lại tại Gia Chiểu, từ năm 1988 đến nay đóng tại trung tâm thị trấn Tăng Bạt Hổ).
Xã ở Hoài Ân có nhiều thay đổi do trải qua các thời kỳ, địa giới và địa danh làng. Đầu năm 1946 có 66 làng được gộp thành 22 xã. Xã Hoài Phong năm 1952 của huyện Hoài Nhơn được sáp nhập vào huyện Hoài Ân và đổi tên thành xã Ân Phong.
Năm 1960 chiến thắng Ân Nghĩa là một trong ba chiến thắng đầu tiên của lực lượng vũ trang Bình Định; tiếp đó là thắng lợi giải phóng 9 thôn phía tây sông An Lão (1962). Chiến thắng Phú Hữu, An Lão (1964), bao vây tấn công quận lỵ (1965); bẻ gãy 2 cuộc hành quân "cánh trắng" của sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ và chiến thắng Lộc Giang–Long Giang (Ân Tường Đông), Xuân Sơn – Nhơn Tịnh (Ân Hữu, An Nghĩa –1966)…
Trong cuộc tiến công chiến lược Xuân-Hè năm 1972, trong 10 ngày đêm liên tục chiến đấu đã đánh tan hàng chục cứ điểm, chốt điểm của địch. Mở màn là chiến thắng Gò Loi (9-4) đến 19-4 ta đã san bằng chi khu quận lỵ giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Ân. Hoài Ân giải phóng đã tạo căn cứ địa vững chắc cho phong trào cách mạng ở Bình Định, làm bàn đạp giải phóng các vùng lân cận tạo thành vùng chiến lược quan trọng ở đồng bằng trung Trung bộ, nối liền duyên hải với Tây Nguyên. Tiếp đó là 1.000 ngày đêm liên tục vừa sản xuất vừa chiến đấu chống địch phản kích bảo vệ vùng giải phóng, góp phần vô cùng quan trọng cho đại thắng mùa xuân 1975.
Hoài Ân sau ngày giải phóng 1945 đến nay
Tháng 1/1976, huyện Hoài Ân cùng 2 xã Bok Tới và Dak Mang, của huyện Vĩnh Thạnh hợp nhất với huyện An Lão thành huyện Hoài An với 18 xã, 105 thôn. Huyện Hoài An tháng 8/1981, được tách thành 2 huyện Hoài Ân và An Lão, xã Ân Hảo của Hoài Ân được nhập vào huyện An Lão và xã An Sơn của huyện An Lão được nhập vào huyện Hoài Ân. Lúc này huyện Hoài Ân có 11 xã. Xã Ân Tín cuối tháng 12/1988 chia thành 2 xã Ân Mỹ Ân và Tín, và thành lập thị trấn huyện lỵ lấy tên là thị trấn Tăng Bạt Hổ, gồm các thôn: Thanh Tú, Gia Chiểu (Ân Đức),Gò Cau (Ân Phong), Du Tự. Xã Ân Tường tháng 9/1998, tách ra thành 2 xã: Ân Tường Tây và Ân Tường Đông Huyện Hoài Ân ngày nay gồm 13 xã (Ân Tín,Ân Hảo, Ân Thạnh, Ân Phong, Ân Mỹ, Ân Đức, Ân Tường Tây, Ân Tường Đông, Ân Nghĩa, Ân Hữu, Bok Tới, Dak Mang, Ân Sơn) và thị trấn Tăng Bạt Hổ. Trong đó, có 3 xã vùng cao là Bok Tới, Dak Mang, An Sơn; 5 xã miền núi là Ân Hữu,Ân Nghĩa, Ân Tường Tây, Ân Tường Đông, Ân Sơn.
Hôm nay Hoài Ân đã mang trên mình diện mạo của một miền quê trù phú, xanh tươi cùng nhịp sống rộn rã từng ngày để ngày càng khởi sắc hơn. Nền kinh tế Hoài Ân trong 10 năm gần đây liên tục phát triển với mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 9,9%/năm. Sản xuất nông – lâm nghiệp tăng trên 9,2%/năm, bình quân lương thực đầu người đã đạt gần 600 kg/năm. Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của huyện từng bước đã có sự phát triển khá với mức tăng trưởng 7%/năm. Riêng các ngành dịch vụ- thương mại có tốc độ tăng trưởng đạt 22%.
Vùng đất này ngày nay không chỉ mang hình ảnh của một miền quê trung du xanh thắm mà còn bắt đầu hình thành những đường nét của nhịp sống công nghiệp hóa- hiện đại hóa mạnh mẽ và sôi động. Người Hoài Ân hôm nay đã phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng trong công cuộc dựng xây quê hương và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Đó là nền tảng vững chắc để Hoài Ân tiếp tục vươn lên trong hành trình hội nhập với sự phát triển của Bình Định và cả nước.

Các địa điểm nổi tiếng huyện Hoài Ân


Thác Đổ
Đền Tăng Bạt Hổ
Hồ Thạch Khê (Ân Tường Đông)
Thác Trà Lan (Trà Cơi) (Nghĩa Điền-Ân Nghĩa, Bók Tới - Ân Nghĩa)
Thác Đổ (Tân Xuân-Ân Hảo),
Hồ Vạn Hội (thôn Vạn Hội, Ân Tín)
Từ ngã ba Cầu Dợi
Thác Đá Dàn (Bình Hòa-Ân Hảo)
Thác Đổ - Ân Nghĩa.
Văn chỉ Hoài Ân.

Hình ảnh về Hoài Ân, Bình Định

Hình ảnh Hoài Ân, Bình Định
Đền Tăng Bạt Hổ
Hình ảnh Hoài Ân, Bình Định
Thác Đá Dàn (Bình Hòa-Ân Hảo)
Hình ảnh Hoài Ân, Bình Định
Thác Đổ (Tân Xuân-Ân Hảo)

Dự án bất động sản tại Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hiện chưa có dự án nào tại Huyện Hoài Ân, Bình Định

Huyện Hoài Ân có bao nhiêu xã, phường và thị trấn?

Hoài Ân có 14 xã, 1 thị trấn và 0 phường trực thuộc:

Phường xã trực thuộc Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định


Đường phố trực thuộc Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

  Bản đồ vị trí Hoài Ân

  Các trường THPT, CĐ, ĐH tại Huyện Hoài ÂnBình Định

  STTLoạiTên trườngĐịa chỉ
  1THPTThpt Hoài ÂnTT Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân
  2THPTThpt Nguyễn Bỉnh KhiêmTT Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân
  3THPTThpt Trần Quang DiệuXã Ân Tường Tây, H. Hoài Ân
  4THPTThpt Võ GiữXã Ân Tín, Huyện Hoài Ân

  Chi nhánh / cây ATM tại Hoài Ân, Bình Định

  Chi nhánh/ PGD ngân hàng ở Huyện Hoài Ân - Bình Định

  STTNgân hàngTên CN/ PGDĐịa chỉ
  1AgribankChi nhánh Hoài ÂnSố 119 Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định
  2LienVietPostBankPhòng giao dịch Bưu điện Hoài ÂnSố 128, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định
  3AgribankPhòng giao dịch Mỹ ThànhThôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định

  Cây ATM ngân hàng ở Huyện Hoài Ân - Bình Định

  STTNgân hàngTên cây ATMĐịa chỉ
  1AgribankSố 119 - Nguyễn Tất ThànhSố 119 Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định
  2AgribankSố 136 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Tăng Bạt HổSố 136 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định
  3AgribankThôn Mỹ Thành - Ân MỹThôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định

  Ghi chú về Hoài Ân

  Thông tin về Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
  Từ khóa tìm kiếm:
  Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Hoài Ân, Bình Định