Tỉnh thành VN > Bắc Ninh > Thành phố Bắc Ninh > Đường Trần Đăng Tuyển

Đường Trần Đăng Tuyển, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin tổng quan về Trần Đăng Tuyển, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Trần Đăng Tuyển là một đường thuộc TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đường Trần Đăng Tuyển có chiều dài khoảng 620m, bắt đầu từ đường Đấu Mã kéo dài đến đường Phượng Vĩ.
Trần Đăng Tuyển là ai?
Trần Đăng Tuyển (1614-1673), là quan nhà Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông quê ở làng Hoàng Mai, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Vào năm 1640, Trần Đăng Tuyển đỗ đồng tiến sĩ, lúc đó ông 27 tuổi. Sau đó ông đổi tên là Đăng Tiến.
Vào năm 1657, chiến sự Trịnh-Nguyễn diễn ra ác liệt, ông được điều đi nam tiến, được phong làm Đốc thị dưới quyền thế tử Trịnh Căn, giúp Trịnh Căn tham tán việc quân. Đến năm năm 1660, thế tử Trịnh Căn đánh thắng quân Nguyễn, chiếm lại 7 huyện ở Nghệ An bị quân Nguyễn chiếm từ năm 1655.
Vào năm năm 1661, khi bàn định công trận, Trần Đăng Tuyển được phong làm Hữu thị lang Bộ binh, Đô ngự sử, tước Tử. Chúa Trịnh Tạc thấy ông làm tham mưu đã lâu bèn đặc cách phong cho ông làm Xuyên quận công, cho vào làm Bồi tụng trong phủ chúa.
Đến năm 1664 Trịnh Tạc đặt chính quan cho 6 bộ, Trần Đăng Tuyển được thăng làm thượng thư bộ Lễ. Nhưng chưa được bao lâu lại khảo công, ông bị xét là có lỗi nên bị giáng chức làm Tả thị lang bộ Lễ.
Vào mùa hạ năm 1669, Trần Đăng Tuyển lại được thăng làm Thượng thư bộ Binh, cùng Vũ Duy Chí đều được thăng làm Tham tụng.
Ông mất năm 1673, thọ 60 tuổi, được truy tặng là Thượng thư bộ Hộ, Thiếu sư, thụy là Nhã Lượng.
Đường phố cùng tên Trần Đăng Tuyển:

Hình ảnh về Trần Đăng Tuyển, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Hình ảnh Trần Đăng Tuyển, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Hình ảnh đường phố Trần Đăng Tuyển - Thành phố Bắc Ninh
Hình ảnh Trần Đăng Tuyển, Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ảnh đường phố Trần Đăng Tuyển - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Dự án bất động sản tại Đường Trần Đăng Tuyển, Bắc Ninh - Bắc Ninh

Hiện chưa có dự án nào tại Đường Trần Đăng Tuyển, Bắc Ninh - Bắc Ninh

Đường Trần Đăng Tuyển gần với đường phố nào?

Bản đồ vị trí Trần Đăng Tuyển

Ghi chú về Trần Đăng Tuyển

Thông tin về Đường Trần Đăng Tuyển, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Đường Trần Đăng Tuyển, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Trần Đăng Tuyển, Bắc Ninh, Bắc Ninh