Tỉnh thành VN > Bình Dương > Huyện Dầu Tiếng > Xã Long Tân

Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Thông tin tổng quan về Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương

Long Tân là 1 xã của huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nước Việt Nam.
- Tổng diện tích theo k2 là: 58,38 km²
- Tổng số dân: 3940 người (1999)
- Mật độ dân số đạt 67 người/km².
Các số điện thoại quan trọng
UBND xã Long Tân: (0274) 3592094
Long Tân xây dựng nông thôn mới
Hiện nay, đường trục xã, liên xã trên địa bàn Long Tân được nhựa hóa 64 tuyến với tổng chiều dài 67,2km, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, đường do tỉnh quản lý được nhựa hóa 2 tuyến, chiều dài 15,3km; đường do huyện quản lý được nhựa hóa 2 tuyến, tổng chiều dài 9,1km và đường do xã quản lý 60 tuyến, tổng chiều dài 43,2km. Đường trục ấp được cứng hóa bằng sỏi đỏ, không còn lầy lội vào mùa mưa có 13 tuyến, tổng chiều dài 18,75km và đường ngõ, xóm vào khu dân cư các ấp 47 tuyến, dài 24,45km được cứng hóa.
Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của xã đạt 34 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,76%; 8 ấp có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 95%. Qua kết quả điều tra bình xét trong năm 2014, xã có 15 hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh, chiếm 0,9% và 43 hộ cận nghèo, chiếm 2,59% .
Theo lãnh đạo UBND xã Long Tân, ngay từ đầu xã xác định giao thông là một trong những tiêu chí giữ vai trò quyết định đến sự thành công trong xây dựng NTM, nhưng việc thực hiện tiêu chí này không phải dễ dàng. Tuy đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhưng xã cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn do vốn đầu tư lớn, cơ chế vận động còn lúng túng, công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít trở ngại. Song, với quyết tâm, kiên trì vận động, tuyên truyền của các ban ngành, đoàn thể trong xã, nhận thức của người dân về xây dựng NTM đã có sự chuyển biến rõ nét, tạo thuận lợi cho xã thực hiện các chỉ tiêu NTM.
Ngoài nguồn lực của Nhà nước, việc tham gia, hưởng ứng của người dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” có ý nghĩa quyết định đến thành công của chương trình xây dựng NTM. Theo đó, người dân hiến đất, cây cối, Nhà nước đầu tư, nâng cấp đường; Nhà nước tập trung đầu tư đường trục xã, liên xã, trục ấp, còn các đường ngõ nhân dân đóng góp thực hiện. Kết quả cho thấy, dưới sự chỉ đạo của UBND xã, các ấp đã tích cực tham gia thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM và đạt kết quả tích cực. Điển hình như nhân dân ấp Bờ Cảng đã chung tay, góp sức sửa chữa và đưa vào sử dụng kênh dẫn nước N1, N2 tại Cản Ông Gần phục vụ cho bà con nuôi cá; ấp Hố Đá vận động nhân dân chung tay làm cầu treo bắc qua xóm Bến Thang; ấp Long Chiểu, Vũng Tây tổ chức vận động nhân dân góp vốn làm đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 2,2km… Cùng với đó, hệ thống chính trị của xã được kiện toàn, bảo đảm về số lượng cũng như chất lượng; đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn theo quy định đủ khả năng lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Với diện tích cao su 5.498,55 ha và các trang trại chăn nuôi công nghiệp được đầu tư khép kín, từ khi thực hiện xây dựng NTM, xã Long Tân đã giải quyết việc làm cho 3.775 lao động nông thôn. Đời sống của người dân trong xã ngày một nâng cao, với mức thu nhập đạt 33,5 triệu đồng/ người vào cuối năm 2013. Bên cạnh đó, việc huy động vốn trong dân để thực hiện các chương trình, dự án trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực. Người dân ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi hiến đất, cây trồng làm đường giao thông nông thôn, chấp hành chủ trương đền bù giao đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng khác trên địa bàn xã.
UBND xã Long Tân cho biết, tổng vốn thực hiện NTM theo Đề án xây dựng NTM của xã là 249 tỷ 359 triệu đồng. Đến nay tổng vốn đầu tư cho xây dựng NTM của xã là 235 tỷ 497 triệu đồng; trong đó vốn phát triển sản xuất, kinh doanh 110 tỷ đồng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản 91 tỷ 764, vốn khác 33 tỷ 733 triệu đồng. Để hoàn thành xây dựng NTM, xã đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt của UBND huyện, của Đảng ủy xã và sự đóng góp tích cực của người dân. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên, Ban quản lý NTM xã luôn đoàn kết, thống nhất cao, bám sát chủ trương của cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra; đồng thời có sự phân công, phân nhiệm cụ thể trong quá trình triển khai, thực hiện các chỉ tiêu trong Đề án xây dựng NTM. Cùng với đó, sự đồng thuận của đại bộ phận người dân là nền tảng rất quan trọng trong quá trình thực hiện các tiêu chí đã được phê duyệt trong Đề án xây dựng NTM của xã...
Phường / Xã / Thị trấn cùng tên Long Tân:

Hình ảnh về Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương

Hình ảnh Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương
Nhà văn hóa xã Long Tân vừa được xây dựng

Dự án bất động sản tại Xã Long Tân, Dầu Tiếng - Bình Dương

Hiện chưa có dự án nào tại Xã Long Tân, Dầu Tiếng - Bình Dương

Xã Long Tân gần với xã, phường nào?

Bản đồ vị trí Long Tân

Ghi chú về Long Tân

Thông tin về Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương