Tỉnh thành VN > Bắc Ninh > Huyện Thuận Thành > Xã Trí Quả

Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin tổng quan về Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Trí Quả là 1 xã của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nước Việt Nam.
Xã Trí Quả có tổng số diện tích theo km2 5,57 km²
Tổng số dân vào năm 1999 là 7428 người
Mật độ đạt 1334 người/km².
Xã gồm các thôn Trà Lâm, Tư Thế, Phương Quan, Xuân Quan và Văn Quan.
Danh nhân xã Trí Quảng
Trí Quả là vùng đất lâu đời với lịch sử hơn 3500 năm, vùng đất có truyền thống khoa bảng nổi tiếng với các Tiến sĩ:
Nguyễn Trừng (1477-?) - đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân (1508)
Nguyễn Bỉnh Khuê (1503-?) - đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân(1526)
Nguyễn Dương (1504-?) - đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, (1529)
Nguyễn Địch Khang (1492-?) - đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (1532). Ông làm quan đến chức chức Tả Thị lang Bộ Lại, kiêm Quốc tử giám Tư nghiệp, tước nam và được cử đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc).
Nguyễn Thừa Hưu (1491-?) - đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh (1535)
Nguyễn Diễn (1503-?) - đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (1535)
Nguyễn Đĩnh (1542-?) - đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân (1583). Trước khi đi thi, ông làm Tri huyện, sau làm quan đến chức Lễ khoa Đô Cấp sự trung thời Mạc và làm Phủ doãn phủ Phụng Thiên thời Lê.
NGUYỄN VĂN HIẾN - Thượng thư
Làng Trà Lâm là một làng cổ ngày xưa có đình và chùa làng to nhất vùng với hơn 10 sắc phong nhưng trong Kháng chiếnh chống Pháp đã bị bom phá hoại.

Hình ảnh về Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Hình ảnh Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
Trạm Y tế xã Trí Quảng huyện Thuận Thành
Hình ảnh Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
Trường tiểu học xã Trí Quảng
Hình ảnh Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
Trụ ở Ủy ban nhân dân xã Trí Quảng

Dự án bất động sản tại Xã Trí Quả, Thuận Thành - Bắc Ninh

Hiện chưa có dự án nào tại Xã Trí Quả, Thuận Thành - Bắc Ninh

Các địa điểm liên quan

Bản đồ vị trí Trí Quả

Ghi chú về Trí Quả

Thông tin về Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh