Tỉnh thành VN > Hà Nội > Huyện Thanh Oai > Xã Hồng Dương

Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Thông tin tổng quan về Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Hồng Dương là 1 xã của huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (cũ)- nay là Hà Nội. Xã Hồng Dương gồm 7 thôn: Hoàng Trung, Tảo Dương, Ba Dư, Mạch Kì, Phương Nhị, Ngô Đồng, Ngọc Đình.
Hồng Dương xây dựng nông thôn mới
Bắt đầu thực hiện xây dựng Nông thôn mới từ năm 2011, đến nay, xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí đề ra. Cơ sở hạ tầng, thu nhập bình quân của người dân không ngừng được cải thiện qua các năm.
- Nhiều kết quả đạt được:
Bí thư xã Hồng Dương Nguyễn Gia Sướng cho biết, thực hiện chương trình 02/CTr/TU, xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đề ra. Cụ thể, về tiêu chí điện, đã bàn giao 100% hệ thống trạm và đường dây hạ thế cho ngành điện quản lý, xây dựng 6 trạm mới; nâng cấp 2 trạm, thay thế 100% công tơ đo đếm điện, nâng cấp 100% đường dây điện hạ thế dân sinh. Về thủy lợi, đã hoàn thành xây dựng trạm bơm Ba Ba, trạm bơm cầu gạo, kiên cố hóa kênh tưới tiêu nội đồng. Hoàn thành xây dựng 2,4 km đường trục xã, 8km đường thôn, đường ngõ xóm; 12,7 km hệ thống rãnh và nắp đậy; 16,5 km đường nội đồng.
Về tiêu chí bưu điện, xã có 1 điểm bưu điện với máy tính kết nối mạng internet tới 7/7 thôn, 100% các thôn đều có hệ thống đài truyền thanh; 100% số hộ dân đều có máy thu hình, đảm bảo phục vụ cho công tác văn hóa, xã hội.
Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 12,6 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 30 triệu đồng/người/năm (năm 2013), gấp 1,7 lần so với thu nhập bình quân chung khu vực nông thôn của thành phố năm 2013. Đồng thời, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể, năm 2010 với 420 hộ chiếm 14,7% giảm xuống còn 75 hộ, chiếm 2,4%.
Mặt khác, về y tế, xã đã hoàn thành xây dựng nhà khám và điều trị, mua sắm trang thiết bị dụng cụ Y tế hiện đại như máy XQ, máy nội soi tai, mũi, họng, máy siêu âm màu, máy điện tim. Đảm báo công tác thông tin, truyền thông chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác phòng ngừa các loại dịch bệnh chuyển mùa, thực hiện các chương trình y tế quốc gia. Đã có 8.635 người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 70%, được thành phố quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế năm 2012.
Về văn hóa, công tác tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, dòng họ khuyến học được chú trọng. Xã có 7/7 thôn, 4 cơ quan được công nhận làng văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 92%. Xã thường xuyên duy trì các câu lạc bộ, dưỡng sinh, thể dục thể thao, thơ ca của hội người cao tuổi, phong trào văn hóa văn nghệ ở các lứa tuổi được khơi dậy tại nhà văn hóa thôn.
Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn xã luôn được giữ vững ổn định, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân được nâng lên. Hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, không có tệ nạn nghiện hút, mại dâm trên địa bàn.
Bí thư Nguyễn Gia Sướng chia sẻ: Qua thời gian triển khai thực hiện mô hình nông thôn mới đã nâng cao được nhận thức, năng lực chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ từ thôn đến xã, đặc biệt là công tác dân vận được coi trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.
- Toàn xã cùng nỗ lực:
Để có được những thành quả trên, Đảng ủy, UBND xã Hồng Dương đã cùng nhân dân nỗ lực, phấn đấu xây dựng Nông thôn mới. Cụ thể, Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng thí điểm xây dựng nông thôn mới, thành lập Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới; thành lập 7 tiểu ban tại 7 thôn, thành lập Ban giám sát, tổ thẩm định xây dựng công trình với quy chế hoạt động, hàng tuần được giao ban, kiểm tra kết quả công việc.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động nông dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, khá, giảm hộ nghèo tới 100% cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, vay vốn, góp đất dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi,…
Thêm vào đó, Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đoàn kết, văn hóa ở khu dân cư, đồng thời tổ chức phát động phong trào toàn dân đoàn kết chung sức, đóng góp công, góp sức, góp tiền, xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn đều tham gia hưởng ứng nhận xây dựng dự án, quản lý các đoạn đường, các khu vực công cộng đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Song song với đó, Hội Cựu chiến binh với nhiệm vụ chính là tham gia vào ban giám sát cộng đồng, theo dõi việc tổ chức thực hiện các dự án thành phần trong đề án xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên xây dựng các mô hình chăn nuôi, mô hình vườn hộ có thu nhập kinh tế cao.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động và đi đầu trong các hoạt động mang tính xung kích đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước và thanh niên tình nguyện, nhiệm vụ trọng tâm được phân công là công tác vệ sinh môi trường trong hộ gia đình và nơi công cộng.
Mặt khác, Hội người cao tuổi và các tổ chức xã hội khác đều tham gia tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, vận động con cháu góp đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Hưởng ứng cuộc phát động của Mặt trận Tổ quốc “toàn dân góp tiền và ngày công chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: đọc trên loa truyền thanh xã, xây dựng tư liệu tuyên truyền qua màn hình, đưa tin người tốt, việc tốt; tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, biểu dương kết quả xây dựng nông thôn mới của các thôn, treo biểu ngữ, băng rôn, áp phích,…
Bí thư xã Hồng Dương Nguyễn Gia Sướng cho biết: Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ khai thác và huy động có hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, đẩy mạnh phong trào sắp xếp lại nhà cửa, vườn tược, bờ rào cây xanh, phát quang đường làng ngõ xóm; từng bước tạo thói quen sinh hoạt ngày càng văn minh, đoàn kết trong cộng đồng thôn xóm.

Hình ảnh về Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Hình ảnh Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội
Trường THCS Hồng Dương
Hình ảnh Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội
Đường nông thôn ở xã Hồng Dương

Dự án bất động sản tại Xã Hồng Dương, Thanh Oai - Hà Nội

Hiện chưa có dự án nào tại Xã Hồng Dương, Thanh Oai - Hà Nội

Xã Hồng Dương gần với xã, phường nào?

Bản đồ vị trí Hồng Dương

Ghi chú về Hồng Dương

Thông tin về Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội