Danh sách tỉnh thành > Hà Nội > Huyện Phú Xuyên > Thị trấn Phú Minh
 
 

Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Thông tin tổng quan về Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

Phú Minh là một thị trấn thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, nước Việt Nam.

Ngày 6/9/1986 Thị trấn Phú Minh được thành lập Căn cứ theo Quyết định số 103/QĐ-HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ). Thị trấn Phú minh được tách ra từ xã Văn Nhân gồm thôn Nho Tống, xóm trại thôn Văn Minh và các cơ quan xí nghiệp trạm, trại, trường Công nhân Cơ Điện II. Diện tích tự nhiên là 121,65 ha, dân số là 1490 hộ với 5545 khẩu. Về quản lý hành chính gồm 5 tiểu khu: Tiểu khu Phú Thịnh, TK Phú Gia, TK Đường, TK Giấy, TK Cơ Khí.

Ngày đầu thành lập, thị trấn Phú Minh là đơn vị hành chính non trẻ đã được đón nhận công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, định hướng XHCN, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, thị trấn Phú Minh gặp không ít khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đời sống nhân dân gặp khó khăn chủ yếu phụ thuộc vào nghề kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ, manh mún. Thu nhập bình quân đầu người đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, an sinh xã hội còn nhiều hạn chế. Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trước tình hình đó Đảng bộ, chính quyền thị trấn đã đưa ra nhiều quyết sách, đường hướng đúng đắn, sát hợp với tình hình thực tiễn, quyết tâm đưa thị trấn ngày càng đi lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều chương trình hoạt động thiết thực, được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng cao. Các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất được triển khai hiệu quả tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội toàn thị trấn luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Đến nay, diện mạo của thị trấn cơ bản thay đổi toàn diện, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp và xây dựng. Cơ cấu kinh tế chuyển biến mạnh mẽ, xác định công nghiệp, dịch vụ thương mại là thế mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển thị trấn, Đảng bộ và chính quyền đã từng bước xây dựng cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế 5 – 4 – 1: dịch vụ, thương mại 50%, CN – TTCN 40%, nông nghiệp – chăn nuôi 10%. Từ việc định hướng đúng đắn đó, thị trấn Phú Minh đã bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành phố, huyện và mục tiêu phát triển của thị trấn, đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, kinh tế của thị trấn ngày càng tăng và tương đối bền vững. Trong 5 năm đầu đổi mới từ 1986 – 1990 tốc độ tăng trưởng hàng năm 5,12%, giai đoạn 1991 – 1995 là 9,47%, giai đoạn 1996 – 2000 là 10,55% và đặc biệt giai đoạn 2008 – 2013 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 18,2%. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 18.200.000đ/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,52%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. An sinh xã hội ngày càng được cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được chăm lo phát triển đã và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thường xuyên. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thị trấn ngày càng được chỉnh trang, nâng cấp đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Hệ thống hạ tầng đường giao thông được bê tông hóa; 100% hộ dân được sử dụng nước máy. Xây dựng trụ sở làm việc khang trang; Xây dựng 4 nhà trường, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia; Xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; xây dựng và tu sửa 5 nhà văn hóa, sân chơi thể thao, sân khấu ở các tiểu khu; Trùng tu và xây dựng các di tích lịch sử như: Đình, Chùa; Đã xây dựng và nâng cấp chợ Phú Minh với kinh phí 5 tỷ đồng phục vụ giao thương buôn bán cho nhân dân trong và ngoàì thị trấn. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển quy mô; hình thức nội dung, chất lượng được nâng lên. Nếp sống văn minh được hình thành và phát triển; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, đến nay có 5/5 tiểu khu được công nhận là tiểu khu văn hóa, 6 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao trong những năm qua đã mang lại hiệu quả, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thưởng thức văn hoá, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Việc thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn được quan tâm thực hiện; Coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, chăm lo cho người nghèo trong những dịp lễ tết, nâng cấp tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, xây, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, coi trọng công tác xóa đói giảm nghèo.
Công tác an ninh, quốc phòng được chăm lo, xây dựng và củng cố vững chắc. Công tác quân sự địa phương và an ninh nhân dân đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn. Chính những việc đã làm được, bằng nội lực. Phú Minh hôm nay đã vươn lên phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định về mặt chính trị, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Có được kết quả đó là do Đảng bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng. Đảng bộ thị trấn luôn quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt công tác phát triển đảng, xây dựng hệ thống chính quyền đoàn kết, thống nhất, vững mạnh. Bên cạnh đó công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ quản lý và điều hành luôn được chú trọng. Thị trấn tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, sâu sát với cơ sở.
Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Phú Minh hôm nay đang đổi mới từng ngày, có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Kỷ niệm 28 năm ngày thành lập thị trấn là dịp để cán bộ và nhân dân thị trấn Phú Minh được tiếp thêm niềm tự hào và phấn khởi về những thành tựu đã đạt được, dù rằng gặp không ít khó khăn nhưng đó là sự đoàn kết, phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Phú Minh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hình ảnh về Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

Hình ảnh Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
Trụ sở UBND thị trấn Phú Minh
Hình ảnh Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
Trường THCS Phú Minh
Hình ảnh Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội
Một góc thị trấn Phú Minh

Dự án bất động sản tại Phú Minh- Phú Xuyên- Hà Nội

Hiện chưa có dự án nào tại Phú Minh
 
 

Các địa điểm liên quan

Vị trí Phú Minh

Các trường từ bậc THPT trở lên trên địa bàn

STT Loại Tên trường Địa chỉ
1 Tương đương bậc PTTH TC nghề Cơ điện và Chế biến thực phẩm Hà Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
 
 

Ghi chú về Phú Minh

Thông tin về Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội