Tỉnh thành VN > Long An > Huyện Tân Trụ > Xã Bình Lãng

Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Thông tin tổng quan về Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

Bình Lãng là xã thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
Lịch sử:
- Xã Bình Lãng thuộc huyện Tân Trụ đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[1].
Quyết định 54-CP[1] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Tân Trụ với huyện Tân Trụ, lấy tên là huyện Tân Châu.
- Xã Bình Lãng thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[1] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[2].
Quyết định 298/CP[2] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Tân Trụ huyện Vàm Cỏ.
- Xã Bình Lãng thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[2] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[3].
Quyết định 36/HĐBT[3] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.
- Xã Bình Lãng thuộc huyện Tân Trụ từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[3] đến nay.
Số điện thoại quan trọng:
Trường mầm non Bình Lãng: 072.3868692
Trường Tiểu Học Bình Lãng: 072.3868054
Phường / Xã / Thị trấn cùng tên Bình Lãng:

Hình ảnh về Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

Hình ảnh Bình Lãng, Tân Trụ, Long An
Một góc xã Bình Lãng
Hình ảnh Bình Lãng, Tân Trụ, Long An
Trống Bình An xã Bình Lãng huyện Tân Trụ tỉnh Long An

Dự án bất động sản tại Xã Bình Lãng, Tân Trụ - Long An

Hiện chưa có dự án nào tại Xã Bình Lãng, Tân Trụ - Long An

Xã Bình Lãng gần với xã, phường nào?

Bản đồ vị trí Bình Lãng

Ghi chú về Bình Lãng

Thông tin về Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Bình Lãng, Tân Trụ, Long An