Tỉnh thành VN > Long An > Huyện Tân Trụ > Xã Đức Tân

Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Thông tin tổng quan về Đức Tân, Tân Trụ, Long An

Đức Tân là 1 xã của huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, nước Việt Nam.
Xã Đức Tân có tổng số diện tích theo km2 là 13,24 km², tổng số dân vào năm 1999 là 6779 người, mật độ dân số tương ứng 512 người/km².
Lịch sử:
- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Trụ đến ngày 11 tháng 3 năm 1977.
Quyết định 54-CP ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Tân Trụ với huyện Châu Thành, lấy tên là huyện Tân Châu.
- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977 đến ngày 19 tháng 9 năm 1980.
Quyết định 298/CP ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Tân Trụ huyện Vàm Cỏ.
- Xã Đức Tân thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980 đến ngày 4 tháng 4 năm 1989.
Quyết định 36/HĐBT ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.
- Xã Đức Tân thuộc huyện Tân Trụ từ ngày 4 tháng 4 năm 1989 đến nay.
Mã hành chính: 28102
Số điện thoại quan trọng:
Ủy ban nhân dân xã Đức Tân: 072.3867253
Phường / Xã / Thị trấn cùng tên Đức Tân:

Hình ảnh về Đức Tân, Tân Trụ, Long An

Hình ảnh Đức Tân, Tân Trụ, Long An
Lễ phát quà từ thiện tại xã Đức Tân
Hình ảnh Đức Tân, Tân Trụ, Long An
Một góc xã Đức Tân

Dự án bất động sản tại Xã Đức Tân, Tân Trụ - Long An

Hiện chưa có dự án nào tại Xã Đức Tân, Tân Trụ - Long An

Xã Đức Tân gần với xã, phường nào?

Bản đồ vị trí Đức Tân

Ghi chú về Đức Tân

Thông tin về Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An liên tục được cập nhật tại tinbds.com. Nếu bạn thấy thông tin không chính xác, vui lòng góp ý với ban quản trị website tinbds.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn.
Từ khóa tìm kiếm:
Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An: bản đồ vị trí, các dự án, phường quận huyện thị xã thành phố trực thuộc. Điện thoại UBND, hình ảnh về Đức Tân, Tân Trụ, Long An